Yleiskuva ekopisteestä.

Poistotekstiilien kierrätys Kymenlaaksossa tehostuu

Kunnallisen jätehuoltopalvelun velvoitteet vastaanottaa tekstiilijätettä ovat laajentuneet vuoden vaihteessa. Käytännön toteutus voi vaihdella lain kirjaimen täyttymisestä tarkoituksenmukaiseen kierrätysprosessiin. Valtioneuvoston asetus […]

Uusia ratkaisuja tehokkaampaan tekstiilikiertotalouteen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa kehitetään entistä toimivampaa tekstiilikiertotaloutta muun muassa selvittämällä eri keräyspisteiden, keräysvälineiden sekä viestinnän vaikutuksia kerätyn poistotekstiilin määrään ja laatuun. […]

Kuvituskuva: erilaisia kierrätettäviä tekstiilejä..

Kohti kestävämpää tekstiiliteollisuutta

Tekstiiliteollisuudesta aiheutuvat ympäristöongelmat ovat maailmanlaajuisia. Toimia tilanteen parantamiseksi tarvitaan kuitenkin myös valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. Tekstiiliteollisuus aiheuttaa ympäristökuormaa Tekstiili- ja […]

Kuvituskuva: erilaisia kierrätettäviä tekstiilejä..

Mekstiili edistää tekstiilikiertotaloutta Etelä-Savossa

Poistotekstiilien erilliskeräys edistää kiertotaloutta ja vähentää tekstiilituotannosta syntyviä päästöjä. Samalla se tukee yhteiskuntaamme uudistuvan tekstiilijätteen keräysvelvoitteen toteuttamisessa. Tekstiilien kiertotalouden monipuolinen […]

Bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskuksessa Biosammossa pienemmiksi kappaleiksi esikäsiteltyä betonia.

Betonin uusi elämä

Suomessa syntyy arviolta 1,5–2 miljoonaa tonnia jätebetonia joka vuosi. Noin puolet siitä on peräisin purkutyömailta, ja toinen puoli on tehtaiden […]