Kuluttajilta tulleet poistotekstiilit lajitellaan materiaalien mukaan. Kuva: Kati Jordan.

Uusia ratkaisuja tehokkaampaan tekstiilikiertotalouteen

13.03.2023

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa kehitetään entistä toimivampaa tekstiilikiertotaloutta muun muassa selvittämällä eri keräyspisteiden, keräysvälineiden sekä viestinnän vaikutuksia kerätyn poistotekstiilin määrään ja laatuun. Lisäksi innovoidaan uusia avauksia poistotekstiilien tehokkaampaan hyödyntämiseen ja luodaan Etelä-Savon alueelle uudenlaista kiertotalousliiketoimintaa.

Keräyspisteeseen on helppo tuoda poistotekstiilejä asiointireissulla. Kuva: Soili Maunula.

Tekstiilien kiertotalous tehostui vuoden 2023 alussa, kun tekstiilijätteen alueellisen vastaanoton järjestämisvelvoite tuli kuntien vastuulle. Mikkelissä poistotekstiilien keräyksestä vastaa paikallinen jäteyhtiö Metsäsairila Oy, jonka kotisivuilta löytyy tiedot keräyspisteistä sekä lajitteluohjeistus kuluttajille. Poistotekstiilien keräysverkostoa pilotoidaan ja laajennetaan alueella vaiheittain; esimerkiksi maaliskuussa tuli uudet keräyspisteet kahteen mikkeliläiseen kauppakeskukseen.

Kuluttajille suunnattu viestintä ja neuvonta ovat avainasemassa laadukkaassa poistotekstiilikeräyksessä. Poistotekstiilien keräyksestä viestitään muun muassa selkeällä lajitteluohjeella sekä avaamalla kerätyn materiaalin kulkua ja jatkokäyttöä.

Nämä toimet lisäävät myös kuluttajien motivaatiota osallistua poistotekstiilikeräykseen. Kuluttajille tarjotaan lisäksi monipuoliset palautekanavat, ja palautetta hyödynnetään toiminnan jatkuvassa kehittämisessä.

Toimiva lajittelu nostaa kierrätysastetta

Kuluttajien tekemä syntypaikkalajittelu on merkittävässä roolissa onnistuneen tekstiilikiertotalouden toteutumisessa. Tekstiilit ovat materiaalina herkästi pilaantuvaa, ja poistotekstiilien jatkolajittelu on edelleen pitkälti käsityötä.

Pilaantuneet tekstiilit ja keräykseen kuulumattomat tavarat voivat olla lajittelutyötä tekevälle terveysuhka, ja ne hankaloittavat myös materiaalin uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksia. Mikkelin alueella poistotekstiilien jatkolajittelusta vastaa ViaDia Mikkeli ry, joka pystyy hyödyntämään uudelleenkäytettävät tekstiilit omassa toiminnassaan.

Tehokkaan lajittelun avulla voidaan saada aikaisemmin sekajätteeksi ohjautunut materiaali säilyttämään arvonsa. Kuluttajilta kerättyjä tekstiilejä ohjataan esimerkiksi uudelleenkäyttöön kirpputoreille, materiaaliksi uusiokäyttöön ja kierrätyskuidun raaka-aineeksi.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) poistotekstiilien jalostuslaitos Paimiossa käsittelee poistotekstiilit mekaanisesti kierrätyskuiduksi. Tärkeää olisi löytää eri tekstiilijakeille lisää alueellisia hyödyntämiskanavia.

Kuluttajapoistotekstiilit avataan kierrätyskuiduksi Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n poistotekstiilien jalostuslaitoksessa Paimiossa. Kuva: Kati Jordan.

Paikallinen hyödyntäminen parantaa kannattavuutta

Kierrätysvillaa hyödynnetään jo paikallisesti Etelä-Savon alueella. Mikkeliläinen Pirtin kehräämö valmistaa EKO-kierrätysvillalankaa, joka sisältää 30 % LSJH:n toimittamaa kierrätettyä villaa.

Myös Puumalassa sijaitseva uusi kehräämö Saimas Spinnery tekee kehitystyötä kierrätyskuitujen monipuolisessa hyödyntämisessä. Kävimme tutustumassa molempiin kehräämöihin ja kartoitimme mahdollisia kehityskohteita yhteistyössä yritysten kanssa.

Saimas Spinnery on testannut kierrätettyjen tekokuitujen kehräämistä villan kanssa. Kuvat: Kati Jordan.

Mekstiili-hankkeen aikana pyritään löytämään lisää paikallisia toimijoita, jotka hyödyntäisivät poistotekstiilimateriaalia uusiotuotteissa tai käyttäisivät mekaanisesti jalostettua kierrätyskuitua tuotannossaan. Tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa ja vahvistaa alueen kilpailukykyä.

Materiaalien tehokkaampi paikallinen hyödyntäminen pienentäisi merkittävästi logistiikasta aiheutuvaa ympäristökuormaa ja voisi parantaa kierrätysliiketoiminnan kannattavuutta.

Valtakunnallisestikaan teko- ja sekoitekuiduille ei ole vielä löydetty riittävästi hyödyntämiskohteita. Myös tähän haasteeseen pyrimme vastaamaan.

Järjestämme oppilaitos- ja yritysyhteistyössä innovointitapahtumia erityisesti haastavien tekstiilijakeiden tehokkaampaan hyödyntämiseen. Huhtikuussa järjestämme avoimen työpajan yhteistyössä toisen Xamkin hallinnoiman hankkeen, BiBe – Biohiilen uudet käyttökohteet rakennusmateriaalina, kanssa.

Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan lisää sekä innovoimaan yhdessä uusia ratkaisuja!

Mekstiili – Tehokasta tekstiilikiertotaloutta Etelä-Savoon on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n, Metsäsairila Oy:n ja ViaDia Mikkeli ry:n yhteinen ryhmähanke. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta ja sitä toteutetaan 1.11.2022 –31.10.2024.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta.

Kirjoittaneet Kati Jordan ja Miia Sourander

Jordan työskentelee projektipäällikkönä ja Sourander tutkimusinsinöörinä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.