Ylhäältä otetussa valokuvassa näkyy runsaslukuinen osallistujajoukko pöytien ääressä keskustelemassa.

Kymenlaakson tulevaisuusverstas ja sosiaalinen innovointi

Kymenlaakson tulevaisuusverstaan konseptia ja päämääriä tarkasteltaessa on helppo nähdä yhtäläisyyksiä sosiaalisen innovoinnin tavoitteiden kanssa. Sosiaalisella innovaatiolla tarkoitetaan ratkaisuja, joiden tavoitteena […]

Vanhanaikaisesti pukeutuneet naiset keskustelevat. Toinen seisoo ja toinen istuu rukin takana kehräämässä.

Kissankulman ohjelmalliset kahvipidot

”Olen saanut täältä ideoita, joita voin itsekin toteuttaa työssä.” Leikkisyys ja luovuus kasvattavat hyvinvointia ja vapauttavat ihmisessä muuten piiloon jäävää […]

Ihmisaivot tarvitsevat hidastempoista tekemistä

Ihmisaivot muuttuvat olosuhteiden mukana ja sopeutuvat monimutkaisiin tilanteisiin, ympäristöisin ja tehtäviin. Moderni, sirpaleisen sosiaalisen median sävyttämä elämäntapa on tuonut tullessaan […]

Empatia työpaikalla tukee menestystä ja hyvinvointia

Kun aloitin vuonna 2015 Mikkelin ammattikorkeakoulun Työhyvinvointiakatemia -hankkeen projektipäällikkönä, aloin kirjoittaa myös Xamk READ -lehteen. Pääasiassa olen työskennellyt työhyvinvointi- ja […]

Luovat menetelmät tulevat työpaikalle

Lapin yliopiston tutkimusjohtaja Marko Kesti on tutkinut parikymmentä vuotta työhyvinvointia ja työelämän laatua. Hänen mukaansa korkea työhyvinvointi pienentää henkilöstön vaihtuvuutta, […]

Piirroskuvassa on aivot, joiden vasemmanpuoleinen lohko on mustavalkoinen ja täynnä matemaattisia kaavoja. Oikeanpuoleinen aivolohko on täynnä värikkäitä maaliläiskiä ja -roiskeita.

Taidelähtöisyyden monet kasvot

Jatkuvan kehityksen aikana tuntuu välillä siltä, että maailma juoksee nopeasti eteenpäin. Jokainen päivä herättää uusia kysymyksiä, mutta tuo myös vastauksia […]

Luovat menetelmät vahvistavat resilienssiä

Taloudellinen takaisku. Ihmissuhdeongelmia. Läheisen sairastuminen. Pelko omasta tulevaisuudesta. Näistä ihmiselämän vastoinkäymisistä me selviämme vaihtelevasti. Kykyä kohdata vaikeuksia ja klaarata niiden […]