Monimuotoinen metsä on terve ja kestävä

Nro2/2017

Metsänhoito käsitetään nykyään luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja ympäristön suojeluksi puuntuotannon ohella. Metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen kuuluu kaikille metsäalan toimijoille. Suomessa kansantalous […]

Kesäajan puunkorjuuta halutaan lisätä roimasti

Nro1/2017

Kuitupuun lisääntyvä käyttö metsäteollisuuden uusien investointien seurauksena lisää puunkorjuun ympärivuotisuutta. Kesäkorjuukohteiden tunnistaminen ja oikea-aikainen hakkuu ovat onnistuneen puunkorjuun edellytys. Suomen […]