Puuhuoltoalan liiketoiminnot kannattaviksi

Metsä tarjoaa vuodenaikojen mukaan vaihtuvan työympäristön. Miten yrittäjät ja heidän työntekijänsä jaksavat alalla? Kotimaisen puun merkitys osana huoltovarmuutta ja omavaraisuutta […]

Metsästä hyvinvointia myös alan ammattilaisille

Metsäala kokonaisuudessaan selviää arvioiden mukaan koronakriisistä monia muita toimialoja paremmin. Silti kulunut talvi oli monestakin syystä raskas metsäammattilaisille. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, […]

Tulevaisuus kasvaa metsässä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on uudessa strategiassaan nostanut puun ja metsän koko arvoketjun yhdeksi erikoisosaamisen alakseen. Xamk onkin vahva metsäteollisuusalan TKI-toimija. […]

Monimuotoinen metsä on terve ja kestävä

Metsänhoito käsitetään nykyään luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja ympäristön suojeluksi puuntuotannon ohella. Metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen kuuluu kaikille metsäalan toimijoille. Suomessa kansantalous […]

Kesäajan puunkorjuuta halutaan lisätä roimasti

Kuitupuun lisääntyvä käyttö metsäteollisuuden uusien investointien seurauksena lisää puunkorjuun ympärivuotisuutta. Kesäkorjuukohteiden tunnistaminen ja oikea-aikainen hakkuu ovat onnistuneen puunkorjuun edellytys. Suomen […]