Vaikka korona ja poikkeustila eivät suoraan estä hakkuita ja puutavaran ajoa, markkinatilanne on maailmanlaajuisesti hankala.

Metsästä hyvinvointia myös alan ammattilaisille

01.06.2020

Metsäala kokonaisuudessaan selviää arvioiden mukaan koronakriisistä monia muita toimialoja paremmin. Silti kulunut talvi oli monestakin syystä raskas metsäammattilaisille.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Etelä-Savon Koulutus Oy:n ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Oy:n vetämässä Metsäalan osaajat 2020 -hankkeessa pureudutaan eteläsavolaisten puunkorjuu-, metsäkuljetus- ja puunkuljetusyritysten tuottavuuden parantamisen lisäksi yrittäjien ja heidän työntekijöidensä työhyvinvointiin. Tavoitteena osallistuvissa yrityksissä on parantaa tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäksi johtamista, työn organisointia ja työmotivaatiota.

Työhyvinvoinnin ja johtamisen vahvistamisella on positiivinen vaikutus työssä jaksamiseen, tuottavuuteen ja sitä kautta tuloksellisuuteen. Hankkeessa opastetaan yrittäjiä digitaalisten järjestelmien hyödyntämiseen, kannustetaan kiinnittämään huomiota työn laatuun ja siihen, miten ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. Työssä on tärkeää huomioida vesistöt ja luontokohteet ja valvoa itse omaa korjuujälkeä.

Huono viime talvi tarkoitti puunkorjuuyrittäjille roudatonta maata, joka esti osassa maata painavien hakkuukoneiden ajamisen talvileimikoille. Raskaat koneet vaurioittavat roudatonta metsämaata ja kasvatettavan puun juuria. Routaa tarvitaan myös metsäteille takaamaan teiden kestävyys painavien puutavara-autojen ja kalustokuljetusten alla. Huonon talven lisäksi alkuvuodesta metsäteollisuuden työtaistelut sulkivat mm. paperiteollisuuden tuotantolaitokset ja puuta ei voitu ajaa tehtaille.

Korona kantona kaskessa

Vaikka korona ja poikkeustila eivät suoraan estä hakkuita ja puutavaran ajoa, niin markkinatilanne on maailmanlaajuisesti hankala. Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tuoreen Metsäala – kevät 2020 katsauksen mukaan esimerkiksi toimistopaperin tarve on laskenut etätöiden ja –opiskelun vuoksi. Maailmanlaajuisesti myös sanomalehtipaperin kysyntä on laskenut. Digialustat ja erilaiset digipalvelut on otettu laajemmin käyttöön ja ovat luoneet uuden toimintatavan lukea päivälehtiä ja muita julkaisuja.

Paluuta entiseen ei ehkä ole. Toisaalta verkkokaupan lisääntyminen on nostanut pakkauskartonkien kysyntää. Kuuluisaksi tullut wc-papereiden hamstraaminen ei selvityksen mukaan lisää paperin käyttöä ja siten valmistusta, vaan hamstratut varastot käytetään vuoden aikana kotitalouksissa. Koronan torjuntatoimet ovat kuitenkin lisänneet muun pehmopaperin käyttöä. Ja toisaalta Kiinassa, jossa wc-paperia kulutetaan paljon Euroopan maita vähemmän, ovat uudet käyttäjäryhmät löytäneet wc-paperihyllyille ja kulutus on kasvanut.

Etelä-Savossa sopeudutaan ja tarkkaillaan tulevaa

Hankkeessa mukana oleva mikkeliläinen puunkorjuuyritys Metsä-Kiesit Oy työllistää 10 henkilöä. Henkilöstö- ja taloushallintojohtaja Anna-Maija Kiesiläisen mukaan koronakriisin tuoma epävarmuus ei ole uutta alalle.

Alan epävarmuuden kanssa eläminen vaatii positiivista asennetta. Anna-Maija Kiesiläinen korostaa verkostoitumisen tärkeyttä.

Epävarmuus tulevasta, jopa seuraavan viikon töistä, on normaalia ja sen suurin syy on Suomen luonto. Joka syksy ja kevät tilanne kelirikon osalta on mysteeri. Kelirikon kestoa ja astetta on hankala ennustaa pidemmälle ajalle. On vuosia jolloin kelirikon takia työt ovat tauolla vain 1-2 viikkoa ja vuosia, jolloin yhtämittainen tauko on kestänyt jopa 2 kuukautta. Kiesiläiselle muistuu mieleen myös sateisten kesien aiheuttamia taukoja puunkorjuussa liian märän metsämaan vuoksi.

Anna-Maija Kiesiläisen mukaan yhteistyökumppaneilla on suuri merkitys urakoiden määrään ja jatkuvuuteen. Jos yrityksen suurimman yhteistyökumppanin tuotantolaitokset tarvitsevat puuta ja myynti sekä vienti kulkevat, ei sillä ole suuria vaikutuksia puunkorjuuseen.

Teamsissa vaikka kuormatraktorissa

Metsä-Kiesit Oy:llä koronan aiheuttama lievä hakkuumäärien hiipuminen puunkorjuussa on ennakoitu hiljentämällä hiukan tahtia. Yrityksessä on ollut käytössä jo ennen koronaa erilaisia sähköisiä tapoja viestiä ja kokoustaa. Metsä-Kiesit Oy:lle on erityisen tärkeää pitää yhteyttä työntekijöihin vaikeinakin aikoina ja esimerkiksi Teams-sovellus on ollut oiva työkalu yhteydenpitoon. Sitä voi käyttää samalla, kun ajaa kuormatraktoria.

Alan epävarmuuden kanssa eläminen vaati positiivista asennetta. Anna-Maija Kiesiläinen korostaa verkostoitumisen tärkeyttä ja oman verkostonsa kanssa ilojen ja surujen jakamista. ”Näin poikkeusaikana pitää löytää ne hyvät, olemassa olevat asiat ja iloita niistä”, Kiesiläinen sanoo.

Vaikka ennuste metsäalan selviämisestä koronakriisistä on hyvä, voivat erot olla merkittäviä suurien ja pienten yritysten välillä. Toivoa sopii, etteivät poikkeusolosuhteista johtuvat rajoitteet aja pienempiä yrityksiä konkurssiin. PTT:n katsaus tähän vuoteen ennustaa epävarman kysynnän vuoksi puun hinnan alenemista.

Metsäalan osaajat 2020 -hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Kirjoittanut Anna Dunderfelt

Kirjoittaja työskentelee Metsäalan osaajat 2020-hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.