Työturvallisuus öljyntorjunnassa

Merkittävimmät öljyntorjuntatyössä kohdattavat riskit ovat peräisin torjuttavan aineen haitta- ja vaaratekijöistä, työtavoista sekä toimintaympäristöstä. Torjuttavan aineen kemialliset haittatekijät vaihtelevat sekä […]

Kannattaa varautua pahimpaan

Viime aikoina olemme varmasti oppineet, että kuka tai mikä tahansa voi aiheuttaa melkoista haittaa tai vaaraa. Aina ei tietenkään ole […]

Öljyvahinko olisi katastrofi rannikkoympäristölle

Suuren kokoluokan öljyvahingon aiheuttaneen tankkerionnettomuuden seuraukset Suomenlahden meriympäristölle ovat erittäin vakavat. Rantaan ajautuva öljy pilaisi rantoja satojen kilometrien matkalta ja […]

Öljyntorjunnan harjoittelu muuttuu todenmukaiseksi

Kotkaan on valmistumassa ainutlaatuinen käytännön öljyntorjuntaan tarkoitettu tutkimus- ja testausympäristö. Sen ansiosta testauksessa ja harjoittelussa on mahdollista käyttää oikeita öljyjä. […]