Tuleva allas ennen muutostöiden aloitusta. Kuva: Harri Sane

Öljyntorjunnan harjoittelu muuttuu todenmukaiseksi

29.03.2020

Kotkaan on valmistumassa ainutlaatuinen käytännön öljyntorjuntaan tarkoitettu tutkimus- ja testausympäristö. Sen ansiosta testauksessa ja harjoittelussa on mahdollista käyttää oikeita öljyjä.

Kymen Vesi Oy on luovuttanut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle (Xamk) käytöstä poistetun halkaisijaltaan 30 metrin betonialtaan testausympäristön toteuttamista varten. Valmisteilla oleva ympäristö tukee ja monipuolistaa ammattikorkeakoulun jo ennestään vahvaa osaamista öljyntorjunnan tutkimuksen ja koulutuksen saralla.

Käytännön kouluttautumiselle ja testaamiselle on selvästi kysyntää ja tarvetta. Tällaisen toiminnan toteuttaminen ei ole Suomessa ollut mahdollista. Suomeen on muutamaan kertaan yritetty perustaa öljyntorjuntakeskusta, mutta yritykset ovat jääneet suunnitteluvaiheeseen.

Lähimmät tällä hetkellä käytössä olevat öljyntorjuntakeskukset ovat Norjan Hortenissa sijaitseva Kystverketin keskus ja ranskalainen Cedren keskus, jossa on monipuoliset tutkimus-, testaus- ja harjoittelumahdollisuudet.

Öljyntorjuntapuomilla rajattu öljypäästö Haminassa. Kuva: Antero Myren

Nyt meillä on kuitenkin mahdollisuus toteuttaa erittäin monipuolinen testaus-ja harjoitteluympäristö. Rakennamme altaalle toimintaympäristön, jossa on mahdollista havainnoida rannansuojaukseen tarkoitettujen tuotteiden toimivuutta. Lisäksi voimme harjoitella rantaan ajautuneen öljyn keräämistä ja öljyyntyneen rantamateriaalin puhdistusta eri menetelmillä.

Pystymme myös esimerkiksi havainnoimaan öljyn käyttäytymistä puominuottauksen aikana veden pinnalla ja samanaikaisesti pinnan alta vedenalaisilla kameroilla. Lisäksi voimme testata nykyisin käytössä olevia öljynkeräyslaitteita, öljynsiirtopumppuja ja erilaisia imeytystuotteita. Tällainen toiminta tulee mahdolliseksi, koska voimme käyttää oikeita öljyjä testaustoimintaan ja harjoitteluun.

Öljyntorjuntaskimmeri toiminnassa. Kuva: Lamor oy

Uusi toimintaympäristö auttaa erityisesti välittömiä öljyntorjuntatoimia suorittavia organisaatioita kuten pelastuslaitoksia, rajavartiolaitosta, WWF Suomea ja laitetoimittajia, sillä pystymme järjestämään heille todenmukaiset testaus- ja koulutusolosuhteet.

Panostamme samalla merkittävästi toiminnanaikaisten ympäristöhaittojen hallintaan erilaisin mittalaittein ja rakenteellisin ratkaisuin. Yksi tärkeimpiä osa-alueita on öljyntorjuntatehtävää suorittavan henkilön työturvallisuus. Allasympäristössä voimme konkreettisesti testata hengityssuojainten ja suojavaatteiden sopivuutta erilaisiin työskentelyolosuhteisiin.

Selvitämme myös mahdollisuuksia puhdistustyön aikana syntyvän nestemäisen ja kiinteän öljyjätteen ympäristöystävälliseen ja mahdollisimman taloudelliseen hävittämiseen.

Allas antaa mahdollisuuksia myös käytännön öljyntorjunnan peruskoulutuksen tarjoamiseen esimerkiksi yhteistyössä Pelastusopiston kanssa. Kiinnostusta testausympäristöä kohtaan on tullut monelta toimialueelta. Öljyntorjuntaa operatiivisesti suorittavien tahojen lisäksi eri tutkimusorganisaatiot ovat ilmoittautuneet yhteistyöhön.

Öljyntorjunnan tutkimus ja testausympäristö (A75152) -hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kymenlaakson liiton kautta. Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2019–30.09.2021.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Antero Myren, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, puh. 044 7028222

tutkimuspäällikkö Justiina Halonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, puh. 044 702 8514.

Kirjoittanut Antero Myren

Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.