Virtuaalinen vierailu luontoon

Virtuaalinen luontokokemus 360-ympäristössä toimii sekä oppaana että uudenlaisena tapana markkinoida puulajipuistoa. Virtuaalisessa ympäristössä luontokokemus mahdollistuu myös heille, joiden on hankala […]

Yhteistyössä uutta osaamista

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on kuluvan vuoden aikana alettu panostamaan tutkimuksesta ja kehitystyöstä nousevan uuden osaamisen ja innovaatioiden tunnistamiseen ja tuotteistamiseen osaksi […]

Räätäli ompelee koneella.

Räätälöity työ

Rakkaalla lapsella on monta nimeä; työn muokkaus, työn sovittaminen, työn mukauttaminen, työn tuunaaminen, työn räätälöinti, korvaava työ jne. Yhteistä näille […]

Työ vaatii osaavat tekijänsä

Työntekijöiden osaaminen on yrityksen arvokkain voimavara. Näin kuuluu lähes fraasiksi kulunut juhlapuheissa henkilöstölle osoitettu kiitos. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tekevissä organisaatioissa […]

Elämästä ei jäädä eläkkeelle

Usein kuulee, että ikä on vain numero ja että se ei aiheuta toimenpiteitä. Eläkeikää lähestyttäessä kannattaa kuitenkin asettaa johonkin kohtaan […]

Yhteistyötä ja vertaistukea

Työhyvinvoinnin johtaminen tulee nähdä osana normaalia johtamistyötä. Strategiseen työhyvinvoinnin johtamiseen vaaditaan, että yksittäiset työhyvinvointia tukevat toimet ovat osa suunniteltua kokonaisuutta, […]

TKI-osaamista opiskelijoille ja alueelle

Hyvinvointipalvelujen tarve kasvaa voimakkaasti, kun väestö ikääntyy ja ennaltaehkäisevän varhaisen tuen tarve kasvaa. Tarvitaan uudenlaista osaamista ja rohkeita avauksia uusille […]

Kilpailuetutimantteja hiomassa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on kasvava rooli innovaatio- ja osaamispolitiikan klustereissa ja ekosysteemeissä. 2000-luvun alussa alueellista ja kansallisista innovaatiopolitiikkaa edistettiin vahvistamalla klustereita. […]