Rakennuslaki uudistuu – missä mennään?

Ilmastonmuutoksen hillintä tulee osaksi uutta rakennuslakia, joka ohjaa rakentamista kohti vähähiilisyyttä. Tulevat toimet ilmastomuutoksen hillitsemiseksi saatetaan nähdä vain pisarana meressä, […]

Vähäpäästöiset alue-energiaratkaisut

Energiatehokkuus on hyvä huomioida sekä rakennusten, että kaukolämpöjärjestelmien osalta. Suomessa käytetystä energiasta neljännes kuluu rakennusten lämmitykseen. Alueellisten energiaratkaisuiden, kuten aluelämpöverkkojen, […]

Hiilikuormasta hiilinieluksi

Alati kasvava yhteiskunta kuormittaa ympäristöä muun muassa rakentamisen saralla. Jotta planeettamme pysyisi elinkelpoisena, tarvitaan jatkuvaa teknologian kehittymistä. Xamk otti haasteen […]

Profilointityökalun avulla yritykselle piirtyy visuaalinen kuvaus nykytilasta ja kehityskohteista.

Kohti kestävämpää tulevaisuutta

Millaista käytännön apua ja tukea yritykset tarvitsisivat siirtyessä kohti vähähiilisempää tulevaisuutta ja miten tuon tarvittavan tuen voisi selvittää? Voisiko yritystä […]

Kuvituskuva: erilaisia kierrätettäviä tekstiilejä..

Mekstiili edistää tekstiilikiertotaloutta Etelä-Savossa

Poistotekstiilien erilliskeräys edistää kiertotaloutta ja vähentää tekstiilituotannosta syntyviä päästöjä. Samalla se tukee yhteiskuntaamme uudistuvan tekstiilijätteen keräysvelvoitteen toteuttamisessa. Tekstiilien kiertotalouden monipuolinen […]

Yhteistyötä saariston hyväksi

Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintrassa on toteutettu useita saariston kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Hyödymme kokeneen kumppanin osaamisesta ideoidessamme kuljetuskokeiluita Suomenlahden saariston kyläkaupoille. Keväällä […]

Elinkaarilaskennan osaamisen tarve kasvaa tulevaisuudessa

Tulevien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi eri aloilla tarvitaan tulevaisuudessa entistä vahvempaa ymmärrystä erilaisten tuotteiden, prosessien ja organisaatioiden ympäristövaikutuksista koko niiden elinkaaren ajalta. […]

Droneleiri oli menestys

Elokuun alussa kokoontui Haapasaareen pieni ryhmä asiaan paneutuneita xamkilaisia toteuttamaan pitkään suunnitellun koesarjan droonien tulevaisuuden käyttömahdollisuuksista. Koelentosarja tuotti arvokasta tietoa. […]

Energiankulutus voidaan saada kuriin yrityksissä

Eteläsavolaisissa yrityksissä etsitään ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen. Energiatehokkuus on ajankohtaista myös yrityksille Suomen pyrkiessä ilmastoneutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Pienempi energiankulutus ja […]