Saaristo voisi soveltua hyvin uusien teknologioiden testiympäristöksi, erityisesti pienikokoisille ruoka-, lääke- ja postikuljetuksille. Kuva: Lauri Hämäläinen

Yhteistyötä saariston hyväksi

07.12.2020

Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintrassa on toteutettu useita saariston kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Hyödymme kokeneen kumppanin osaamisesta ideoidessamme kuljetuskokeiluita Suomenlahden saariston kyläkaupoille.

Keväällä 2020 aloitimme ideoinnin Positran kanssa Porvoon Pellingin saaristoon liittyvästä kuljetuskokeilusta. Jatkoimme samalla teemalla elokuussa Haapasaaressa järjestetyssä Dronet saaristossa -tapahtumassa, johon sisältyi lentodemo ja ideakilpailu ”Miten dronet voisivat olla avuksi saaristossa.”

Kuva 1. Miten dronet voisivat olla avuksi saaristossa, ideoiden esiintymiskerrat. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Ideakilpailun tuloksena otettiin vastaan yhteensä 53 ideaa tarkempaa analyysia varten. Kuvissa 1 ja 2 esitetään yleisötapahtumassa saarelaisilta ja vierailijoilta kerätyt ideat esiintymiskertoina ja sisällönanalyysin avulla eri luokkiin luokiteltuina. Saimme valtavasti uusia ideoita, joista saa parhaiten kokonaiskuvan kuvan 2 luokitelluista tuloksista.

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla jäsenneltyjen tulosten mukaan saarelaisten ideoissa korostuivat merellisten sovelluskohteiden lisäksi erityisesti turvallisuutta parantavat ratkaisut ja tavarakuljetukset kyläkaupasta.

Kuva 2. Miten dronet voisivat olla avuksi saaristossa, luokitellut ideat. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Saaressa sijaitsevalla kyläkaupalla  vaikutti olevan merkittävä rooli saariston sosiaalisen toiminnan keskipisteenä ja tavaratoimitusten kautta tapahtuvassa yhteyksien luomisessa myös mantereelle.

Näiden tulosten rohkaisemina jatkamme hyvin alkanutta yhteistyötä Posintran kanssa saariston kehittämiseen tähtäävissä toimenpiteissä.

Yhteisöllisyys leimaa saaristoa

Posintran aiemmat saariston verkostoitumiseen, matkailun edistämiseen ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen saaristoalueilla tähdänneet hankkeet ovat olleet tuloksellisia ja niistä on saatu hyviä kokemuksia.

”Verrattuna muihin haja-asutusalueisiin saaristoa leimaa yhteisöllisyys, jossa kyläkaupat toimivat saaren sosiaalisina keskuksina”, kertoo Posintran projektipäällikkö Christina Sani. Hänen mukaansa saaristo soveltuisi hyvin uusien teknologioiden testiympäristöksi, erityisesti pienikokoisille ruoka-, lääke- ja postikuljetuksille.

Kyläkauppojen merkitys saariston elävöittäjinä otetaan huomioon yhteishankkeemme seuraavissa yhteiskehittämistyöpajoissa. Seuraavan Posintran organisoiman työpajan eräänä aiheena on Posintran ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteinen työpajaosuus, Dronet kyläkauppojen apuna tavaratoimituksissa.

Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -yhteishankkeeseen osallistuvat Forum Virium Helsinki, Posintra Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Uudenmaan liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n rahoittamassa projektissa pilotoidaan hiilineutraaleja dronepalveluita ja kehitetään uusia liiketoimintamalleja.

https://www.posintra.fi/hanke/vahahiilisyytta-tukevat-dronepalveluratkaisut-etela-suomessa

Kirjoittanut Minna Jukka

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -yhteishankkeessa.