Kuva Mikkelin Stellan aulasta. Ylätasanteelta otetussa kuvassa näkyy kiertotalouspäivien ohjelmaa ja yleisöä. Mikkelin Kiertotalouspäivillä vieraili tapahtuman aikana noin 6 000 asiakasta. Kuva: Päivi Kapiainen-Heiskanen.

Kiertotalous tutuksi Mikkelin Kiertotalouspäivillä

27.05.2024

Yksi ratkaisu yhteiskunnan ja taloudellisen toiminnan kestävyysvajeeseen on kiertotalous. Kiertotalous vaatii uutta ajattelua, innovaatioita ja toimintamalleja, mutta tarjoaa toisaalta myös mahdollisuuden esimerkiksi uudenlaisen yritystoiminnan kehittämiseen.

Mikkelissä on kehitetty Mikkelin Kiertotalouspäivät -konsepti, jolla pyritään lisäämään kuluttajien tietoisuutta kiertotaloudesta ja sen toteuttamisesta kotitalouksissa. Järjestyksessään toiset Mikkelin Kiertotalouspäivät järjestettiin Stellan tähtitorilla 11.4.2024.

Tapahtuman ohjelmassa oli esityksiä kiertotalouden eri osa-alueilta, kiertotalousmuotinäytös sekä paneelikeskustelu. Lisäksi erilaisilla organisaatioilla ja hankkeilla oli tapahtumassa omat esittelypisteensä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta tapahtumaan osallistuivat Biovirtaa-, Kielo- ja AWE-hankkeet. Kauppakeskuksen asiakaslaskureiden perusteella kauppakeskuksessa vieraili tapahtuman aikana noin 6 000 asiakasta.

Ruoka – biojäte – biokaasu

Ruokahävikki on merkittävä kasvihuonekaasujen lähde. Myös jätehuollon hiilijalanjälki on suuri. Biojätteen keräystä pitäisi tehostaa, ja sen sisältämä energia ja ravinteet tulisi saada entistä paremmin talteen.

Näihin haasteisiin pyrittiin tarjoamaan ratkaisuja Etelä-Savon Marttojen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Metsäsairilan ja BioSairila Oy:n asiantuntijoiden voimin. Toimijoilla oli yhteinen ruoka–biojäte–biokaasu -piste, jossa oli saatavilla muun muassa hävikkiruokaohjeita, opastusta biojätepussin taitteluun sanomalehtipaperista sekä tietoa biokaasun tuotannosta.

Kuvassa Xamkin asiantuntijoita Mikkelin kiertotalouspäivillä.
Ruoka–biojäte–biokaasu -pisteellä oli saatavilla tietoa muun muassa biojätteiden lajittelusta ja biokaasutuotannosta. Kuvassa Biovirtaa-hankkeen asiantuntijat Tuija Ranta-Korhonen, Marleena Tirkkonen ja Tiina Saario. Kuva: Aki Mykkänen.

Purkuosien uudelleenkäyttö osana kiertotaloutta

Kiertotalouspäiviin osallistuneet saivat tietoa purkamisen kiertotaloudesta ja purkuosien uudelleenkäytöstä. KIELO-hankkeen projektipäällikkö Salla Pulliainen ja projektitutkija Leena Pekurinen kertoivat purkamisen kiertotaloutta käsittelevän animaation avulla, kuinka rakennuksesta purettuja osia voidaan hyödyntää materiaalina tai käyttää sellaisenaan uudestaan.

Purkamisessa syntyvä materiaali kierrätetään jo nykyään tehokkaasti, mutta purkuosien uudelleenkäyttöä tulisi entisestään tehostaa. Purkuosien elinkaaren jatkamisella säästetään neitseellisiä luonnonvaroja ja vältetään jätteen syntymistä. Käytetyille rakennusosille on olemassa useita virtuaalisia kauppapaikkoja, joita hyödyntämällä kuluttajat voivat tehdä vastuullisempia, kiertotaloutta tukevia valintoja.

Kuvassa Xamkin asiantuntijoita esittelypisteellä.
Mikkelin kiertotalouspäivillä jaettiin tietoa purkamisen kiertotaloudesta ja vedenlaadun mittauksista. Kuva: Marleena Tirkkonen.

Vesien laadun reaaliaikaista seurantaa

Arctic Water Excellence-hankkeen projektitutkija Aki Mykkänen ja projektipäällikkö, TKI-asiantuntija Niina Laurila esittelivät Mikkelin kiertotalouspäivällä Xamkin Ympäristöturvallisuuden ja vesiteknologian tutkimusryhmän vedenlaadunmittauslaitteista, jota AWE-hankkeessa hyödynnetään hulevesien laadun seurannassa.

Mittauslaitteistolla tuotetaan kohteesta jatkuvaa dataa, jolloin vedenlaadussa tapahtuviin muutoksiin päästään nopeasti kiinni. Xamkilla näitä multiparametrilaitteistoja on käytössä 6 kappaletta.    

Vedenlaadun seurantalaitteistoa esittelemässä oli Aki Mykkänen Xamkilta. Kuva: Niina Laurila.

Biovirtaa – Biojäte kuljettaa -hanke (1.12.2022–31.12.2024) on Euroopan unionin osarahoittama. Rahoituksen on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto. Myös Metsäsairila Oy ja Kymenlaakson Jäte Oy rahoittavat hanketta. Lisätietoa hankkeen verkkosivulta.

KIELO – Kiertotalousloikka rakennusmateriaalien uudelleenkäytön parantamiseksi Mikkelissä -hanke (1.5.2023–30.4.2025) on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhteishanke. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Rahoituksen on myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus. Lisätietoa hankkeen verkkosivulta.

AWE – Arctic Water Excellence (1.1.2023–31.12.2025) on yhteishanke, jonka pääkoordinaattorina toimii Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina GTK, KAMK, LUT yliopisto, Oulun yliopisto, THL, VTT sekä Xamk. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama, ja tuen on myöntänyt Pohjois-Savon liitto. Lisätietoa hankkeen verkkosivulta.

Kirjoittaneet Tuija Ranta-Korhonen, Salla Pulliainen ja Niina Laurila

Ranta-Korhonen työskentelee Biovirtaa-hankkeen projektipäällikkönä, Pulliainen KIELO-hankkeen projektipäällikkönä ja Laurila AWE-hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.