Kuva: Johanna Jalkanen, Mamk.Kuva: Johanna Jalkanen, Mamk.

Digimetsä – metsää virtuaalisesti

Digimetsä-hankkeessa yhdistyvät eteläsavolaisen metsäopetuksen voimat. Hankkeella kehitetään oppimisympäristöjä ja työelämän palveluja niin, että metsäopetus voi nykyistä paremmin vastata metsäalalla tapahtuviin muutoksiin ja uusiin koulutustarpeisiin.

Metsäpalveluja tuottavien organisaatioiden, kuten esimerkiksi metsäteollisuusyritysten, metsänhoitoyhdistysten ja metsäpalveluyritysten koko on kasvanut nopeasti. Suurissa, jopa satojen metsäasiantuntijoiden organisaatioissa tietojärjestelmillä on iso merkitys osana palvelujen tehokkuutta.

Palvelutuotannossa käytössä ovat muun muassa puunkorjuun ja kuljetusten suunnittelun ja ohjauksen paikkatieto- ja tiedonsiirtosovellukset. Ohjelmistoja tarvitaan myös esimerkiksi tie- ja ojahankkeiden suunnittelussa. Erilaisten ohjelmistojen käytössä on kentällä vielä paljon puutteita sekä kehittämistä – samoin metsätalousinsinööriopiskelijoiden on välttämätöntä hallita palvelutuotannossa tarvittavat järjestelmät.

Digimetsän tavoitteena virtuaalinen metsäalan toimintaympäristö

Digimetsä-hankkeessa määritetään sekä palveluissa että toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja niiden vaatimat uudet toimintatavat. Tarkastelun alla ovat muun muassa palveluprosessien kuvaukset, toimenkuvausten rajaukset, asiakas- ja toimihenkilörajapintojen varmistaminen, sisäinen tiedonkulku ja sekä yhteydenpito esimerkiksi asiakkaisiin, metsureihin ja urakoitsijoihin.

Tavoitteena on luoda virtuaalinen metsäpalvelujen ja puunhankinnan toimintaympäristö. Metsäpalvelujen toimintaympäristössä voidaan kehittää ja opiskella palvelutuotannon vaiheita markkinoinnista ja yhteydenotosta hankkeen toteutukseen. Lisäksi ympäristössä voidaan luoda erilaisia palvelutilanteita ja hanke-esimerkkejä palvelutuotannon opetukseen.

Laitahankintoja osana hanketta

Osana hanketta Mikkelin ammattikorkeakouluun on hankittu uusia laitteita ja ohjelmistoja metsäopetuksen käyttöön. Opetukseen tehdyt hankinnat sisältävät metsäorganisaatioissa käytettyjä ohjelmistoja, Gps-laitteita erilaisiin maastossa tehtäviin harjoituksiin, maastotabletteja metsävaratiedon keruuta varten ja metsäkonesimulaattorin.

Ohjelmistojen ja laitteiden käytön opettelu sekä niistä saatavan hyödyn vieminen opetukseen koskee lähes jokaista metsätalouden laitoksen lehtoria. Ohjelmien avulla tehdään oikeita harjoitteita ja ohjeistuksia oppiaineittain, opiskelijoiden osaaminen viedään aivan uudelle tasolle. Työelämään valmistuu entistä osaavampia ja valmiimpia metsätalousinsinöörejä.

Hanketta toteuttavat Mamkin lisäksi Esedu ja Samiedu, hankkeen toteutusaikataulu on 1.6.2013-31.12.2014. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon Maakuntaliitto (EAKR), Metsämiesten Säätiö ja Suur-Savon Energiasäätiö.

 

Kirjoittanut Kati Kontinen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkö Digimetsä-hankkeessa Mikkelin ammattikorkeakoulussa.