Levonen_pora

Puusta pitkälle

Mikkelin ammattikorkeakoulun puutekniikan tutkimuksella on jo pitkät perinteet. Puuta on laboratoriossa tutkittu jo 20 vuotta.

Mamkin puulaboratorio toimii osana materiaali- ja ympäristölaitosta. Tutkimuksen painopistealueita ovat alusta asti mukana ollut puun lämpökäsittely ja muut puun käsittelyt eli modifiointimenetelmät. Etelä-Savon maakunnan yritysten lisäksi laboratorio tekee yhteistyötä puualan toimijoiden kanssa koko maassa ja kansainvälisesti. Vaikka erillistä puutekniikan insinööriopetusta ei enää ole, on puutekniikan opintojaksoja sisällytettynä materiaalitekniikan insinöörikoulutukseen.

Puun käsittelyyn saadaan ympäristöystävällisyyttä tutkimuksen avulla

Puulaboratorio keskittyy lähinnä erilaisten rakentamiseen ja asumiseen liittyvien puutuotteitten valmistukseen. Ulkotiloissa puu on alttiina sääolosuhteiden vaihtelulle. Jatkuvassa maa- tai vesikosketuksessa puu alkaa ajan mittaan myös lahota. Toisaalta biohajoavuus on myös etu, sillä luonnossa hajoavat tuotteet eivät kuormita ympäristöä.

Puulaboratoriossa testataan erilaisia modifiointimenetelmiä, joilla pidennetään puun käyttöikää. Ympäristöystävälliset kyllästysaineet ovat nouseva kehityskohde. Perinteisille myrkyllisille kyllästysaineille etsitään luonnonmukaisia vaihtoehtoja.

Mamk on vahva tekijä tällä alalla, sillä kyllästyksen aineiden vaikutusta seurataan ympäristölaboratoriossa lahotuskokeilla. Materiaalitekniikan laboratoriossa testataan puolestaan puun ulkokäytön kestävyyttä.

Mamkin puulaboratorion kyllästyslaitteisto. Kuva Timo Aavakallio.

Mamkin puulaboratorion kyllästyslaitteisto. Kuva Timo Aavakallio.

Paloherkkyys asettaa puulle kovia vaatimuksia

Puun tulenarkuus asettaa puutuotteiden käytölle kovempia vaatimuksia kuin muille rakennusmateriaaleille. Paloherkkyys on asumisturvallisuuden kannalta tärkeä tekijä, ja puun palosuojaukseen kehitetään jatkuvasti menetelmiä ja palonestoaineita.

Puumateriaalin teollisessa palosuojauksessa on huomioitava myös sivutuotteiden käsittely. Puun palaminen on myös hyvä asia. Puun ja puutuotteiden valmistuksessa syntyvien sivutuotteiden energiakäyttö on nousemassa entistä tärkeämmäksi liiketoiminnaksi. Palonestokäsittely ja puun energiakäytön ratkaisut ovat myös Mamkin puututkimuksen tutkimuksen ja testauksen aihealueita.

Suomalaisella sahatavaralla on suuret markkinat Kaukoidässä

Artikkelin otsikolla ”Puusta pitkälle” haluan viitata puutuotteiden markkinoihin. Hyvätkin tuotteet tuovat hyötyä vasta kun niitä saadaan myytyä. Suomalaisten puutuotteiden markkinat ovat valtaosin, joidenkin tuotteiden osalta yli 90 prosenttisesti ulkomailla.

Kaukoitä on noussut suomalaiselle sahatavaralle merkittäväksi vientialueeksi. Suurin yksittäinen suomalaisen puutavaran ostaja on Japani. Tätä on pidettävä luottamuksen osoituksena suomalaiselle puualan osaamiselle, sillä lähempääkin löytyisi toimittajia.

Etelä-Savossa laajat metsävarat ja vahva puuteollisuus vaikuttavat monien ihmisten elantoon suoranaisesti tai välillisesti. Mamkin puututkimuksella on sijansa tämän toiminnan tukemisessa ja kehittämisessä myös tulevaisuudessa.

Kirjoittanut Jussi Levonen

Kirjoittaja työskentelee tutkimuspäällikkönä energia-ja ympäristötekniikan laitoksen puulaboratoriossa Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

Avainsanat: