hanna_koivut

Vaikuttava tutkimus- ja kehitystoiminta kumpuaa tarvelähtöisyydestä

0

Etelä-Savo on elinvoimaisten metsien ja puhtaiden vesien maakunta, mahdollistavia rikkauksia molemmat. Pienen maakunnan menestyminen vaatii keskittymistä niihin vahvuuksiin ja voimavaroihin, joita meillä on.

Toisaalta tarvitaan myös tarvelähtöistä kehittämistä sekä ennakointia. Etelä-Savossa asuu Suomen ja Euroopan mittakaavassa yksi nopeimmin ikääntyvistä väestöistä.

Demografinen huoltosuhde1 on Etelä-Savossa 63,2, kun se koko maassa on 54,3. Väestön sairastavuus, työkyvyttömyys ja elintapoihin liittyvät riskit ovat niin ikään meillä muuta maata yleisempiä².

Nuoristamme vajaalla kymmenyksellä ei ole yhtään läheistä ystävää ja erityisesti ammattikoululaiset (43 %) eivät tunne mahdollisuuksiaan vaikuttaa oppilaitoksensa asioihin.³ Yli kolmannes nuorista myös liikkuu liian vähän.³

Mamk luo edellytyksiä hyvinvoinnille

Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tavoitteena on parantaa kasvun ja hyvinvoinnin edellytyksiä toimintaympäristössään.

TKI-toiminnan strategiset painotukset nousevat korkeakoulun osaamisesta ja tunnistetusta tarpeesta. Kestävä hyvinvointi -painoala vastaa terveyden edistämisen ja työhyvinvoinnin haasteisiin. Lisäksi tutkimus etsii keinoja nuorten osallisuuden lisäämiseen ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistamiseen.

Digitaalisuuden ympärille rakentunut osaaminen puolestaan näkyy esimerkiksi yksilön hyvinvointia vahvistavina sovelluksina. Mamkin tekniikan ja ympäristöalan kehittämistoiminta tukee EU:n ympäristötavoitteita ja edistää myös alueen hyvinvointia.

Kehittämistyössä liikkeelle aidoista tarpeista

Mamkin TKI-toiminnassa korostuvat tarvelähtöisyys ja tavoiteorientoituminen, jotka ovat vaikuttavan kehitystoiminnan edellytyksiä.

Tarvelähtöisyydellä viitataan sisältöön ja tavoiteorientoitumisella prosessiin. Molemmat on integroitu osaksi kehittämistyön kokonaisuutta, jolloin arviointi on avainasemassa.

Arviointi käsittää koko kehittämiskaareen tarpeiden ennakoinnista tulosten ja lopulta vaikutusten arviointiin, ja on keskeinen osa aluevaikuttavuuden saavuttamista.

Ennakkoluulottomuutta ja uusia avauksia

Kehittämistoiminnalla voidaan vahvistaa valittuja profiilialueita, löytää ratkaisuja ongelmiin ja luoda edellytyksiä uudistumiseen. Osaaminen ja tarvelähtöisyys luovat perustan sekä jatkuvuutta, ja mahdollistavat myös tulevaisuuden kuulemisen.

Mamkissa on lupa ajatella toisin, ennakkoluulottomat uudet avaukset ovat toisinaan perusteltuja. Samalla on tärkeää löytää oma paikka kehittämisen kentällä. Pallon perässä juostessa kokonaisuus, tilanteiden rakentuminen ja potentiaaliset maalipaikat jäävät helposti huomaamatta. Keskittymällä vahvuuksiin ja ennakoimalla tulevia tarpeita saavutetaan tuloksia.

Parhaimmillaan tarpeet ja vahvuudet löytävät toisensa – hyvinvointi ja kasvu kumpuavat, luontevasti, metsistä ja puhtaista vesistä.

 

Lähteet

1. SOTKAnet http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu [Viitattu 1.3.2014.]

2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Terveytemme Atlas. http://www.terveytemme.fi/ [Viitattu 2.3.2014]

3. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kouluterveyskysely 2013. http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/tulokset/tulokset_alueittain [Viitattu 1.3.2014.]

 

Kirjoittanut Hanna Kuninkaanniemi

Kirjoittaja on Mikkelin ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkö.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


− neljä = 1