Mikkelin ammattikorkeakoulun päärakennus. Kuva: Suvi SikstusMikkelin ammattikorkeakoulu haluaa tehdä yritysyhteistyötä entistä enemmän yritysten tarpeiden mukaisesti.

Yritysasiamies vahvistaa Mamkin ja yritysten yhteistyötä

Yritysasiamies edistää yhteistyötä koulun ja yritysten välillä. Yhteiset aiheet liittyvät esimerkiksi koulutukseen, harjoitteluun, kehittämistyöhön ja rekrytointiin.

Yritysyhteistyöllä on tärkeä asema ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuudessa. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on taata alueelle osaavaa työvoimaa ja sen myötä lisätä alueen elinvoimaisuutta ja kehitystä. Yrityksiä ammattikorkeakoulu auttaa niin oman liiketoimintansa kehittämisessä kuin osaavan työvoiman tarjoamisessa.

Mamk vahvistaa osaamista alueella tarjoamalla täydennyskoulutusta, avointa ammattikorkeakouluopetusta ja erilaisia kehittämishankkeita. Yrityksissä tarve osaamisen päivittämiseen voi liittyä toimialan kehittymiseen, oman liiketoiminnan laajentamiseen tai esimerkiksi lakisääteisiin uudistuksiin.

Mamkin yritysasiamies toimii koko Etelä-Savon alueella

Yritykset ja muut yhteistyökumppanit ovat usein nostaneet esiin toiveen, että ammattikorkeakoulussa olisi olemassa yksi taho, johon ottaa yhteyttä erilaiseen yhteistyöhön, koulutus- ja kehittämistarpeeseen liittyvissä asioissa. ”Yhden luukun

Minna Pasila on Mamkin yritysasiamies. Kuva: Maria Miettinen

Minna Pasila on Mamkin yritysasiamies. Kuva: Maria Miettinen

periaate” helpottaa etenkin uusia yhteydenottoja, mutta toki edelleen suuri merkitys on eri laitosten suorilla kontakteilla yrityksiin ja yhteistyökumppaneihin.

Yritysasiamiestoiminta alkoi Mamkissa viime kesänä Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittamana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) projektina. Tavoitteena on entisestään tiivistää yhteistyötä yritysten kehittämisessä ja tuoda Mamkin tarjoamia koulutus-, tutkimus- ja kehittämismahdollisuuksia yritysten tietoon.

Yritystoimintaa tukee alueella myös yrityspalveluorganisaatioiden yhteinen Yritys-Suomi palvelu. Yritys-Suomi kokoaa yhteen yrittäjälle tärkeitä tahoja ja tarjoaa asiantuntevaa palvelua ilman, että apua pitää etsiä monesta eri paikasta. Palvelusta yrittäjät saavat myös kattavat verkkopalvelut niin yrityksen perustamiseen kuin sen kehittämiseenkin.

Satunnaisista toimeksiannoista kohti pysyvää kumppanuutta

Oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä on tehty pitkään. Tutkimusten mukaan yhteistyö on kuitenkin usein koettu oppilaitoslähtöiseksi. Näin ei asian tarvitse olla – haluamme Mamkissa tehdä yhteistyötä entistä enemmän yritysten tarpeiden mukaisesti. Tavoitteenamme on myös syventää yhteistyötä jatkuvaksi kumppanuudeksi, sillä jatkuvuus tutkitusti helpottaa työskentelyä ja lisää tyytyväisyyttä.

Monialaisena oppilaitoksena voimme tarjota yrityksille hyvin erilaisia yhteistyömuotoja. Tavallisimpia ovat opiskelijoiden harjoittelujaksot, projekti- ja opinnäytetyöt sekä tutkimus- ja kehittämistyö eri muodoissaan. Monialaisuutta pyritään ensi syksystä lähtien hyödyntämään entistä enemmän uudessa oppimisympäristössä, Xinnossa. Kampuksella sijaitseva oppimisympäristö kokoaa projektiryhmiä eri alojen opiskelijoista työelämälähtöisten, tosielämän toimeksiantojen ympärille. Xinnossa opiskelijat oppivat tekemällä, teoriapohjaa unohtamatta.

Toivommekin saavamme yrityksiltä erilaisia kehittämisideoita työstettäväksi. Yritykset ja muut toimijat ovat myös erittäin tervetulleita osallistumaan projekteihin.

Kirjoittanut Minna Pasila

Kirjoittaja työskentelee yritysasiamiehenä Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

Avainsanat: