Kuvassa kollaasi Xamkin uusimmista julkaisuista.

Tulokset esiin ja hyötykäyttöön!

Mikä näitä yhdistää: Verkkokauppa kasvuun Ruotsin malliin, Urasuunnittelua Aidin neuvoin – Tekoäly ohjauksen apuna, Koulunuorisotyö, Kuinka kertoa vieraskasveista koulussa? Entä […]

Julkaiseminen kehittämistoimintana

Nykymaailman muutoksissa keskustelu julkaisemisesta, sen muodoista ja kannattavuudesta tutkijalle on jatkuvaa korkeakoulutuksen maailmassa. Aiemmasta ”publish or perish” -ajattelusta on siirrytty […]

Xamk Oppimateriaalit – uuden tiedon välittäjä

Ammattikorkeakoulujen toimintaan liittyy avoimuuden periaate, jonka mukaan toiminnassa syntyvän tiedon täytyy olla vapaasti hyödynnettävissä. Tämä ohjaa tiedon välittämistä avoimiin julkaisukanaviin. […]

Kuvassa Xamkin julkaisusarjassa ilmestyneitä julkaisuja.

Ennätysmäärä julkaisuja vuonna 2021

Kolmen julkaisusarjan ohella Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa panostetaan aiempaa vahvemmin tieteelliseen julkaisemiseen. Xamkilaiset ovat innokkaita julkaisijoita. Xamkilla on kolme julkaisusarjaa: Xamk […]