Kuvassa kollaasi Xamkin uusimmista julkaisuista.

Tulokset esiin ja hyötykäyttöön!

27.05.2024

Mikä näitä yhdistää: Verkkokauppa kasvuun Ruotsin malliin, Urasuunnittelua Aidin neuvoin – Tekoäly ohjauksen apuna, Koulunuorisotyö, Kuinka kertoa vieraskasveista koulussa? Entä mitä ovat Arboretum Mustila AR-kokemukset ja Jäljet tuhkassa?

Xamkissa tuotetaan vuosittain runsaasti eri yleisöille suunnattuja julkaisuja. Niitä tekevät eri alojen asiantuntijat: opettajat, tutkijat, TKI-asiantuntijat sekä muut ammattilaiset.

Julkaisut konkretisoivat Xamkissa tehtyä työtä ja ovat tärkeä osa ammattikorkeakoulun vaikuttavuutta. Niihin kirjataan asiantuntijoiden tietämys tai tutkimus- ja kehittämishankkeissa saavutetut tulokset ja opit kaikkien käytettäväksi.

Vuonna 2023 xamkilaiset tuottivat yli 900 julkaisua. Tähän lukuun kuuluvat niin kirjat, oppaat, artikkelit kuin muut teokset.

Julkaisuista suurin osa, yli 400, oli ammattiyhteisöille suunnattuja. Suurelle yleisölle suunnattuja julkaisuja ilmestyi yli 350, ja tieteellisiä julkaisuja yli 80. Taiteellisia ja audiovisuaalisia aineistoja ilmestyi yhteensä yli 50.

Xamk tutkii, kehittää ja inspiroi

Xamkin neljässä julkaisusarjassa ilmestyi kaikkiaan 44 julkaisua vuonna 2023. Eri julkaisusarjoilla on oma roolinsa ja tehtävänsä siinä, miten Xamkissa tuotettu tieto tavoittaa yleisönsä.

Xamk Tutkii on tiedeyhteisöille suunnattu tieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön perustuva julkaisusarja. Xamk Kehittää -sarjan julkaisut kokoavat tietoa TKI-toiminnan tuloksista eri alojen ammattilaisille. Xamk Inspiroi kokoaa yhteen eri aihealueiden inspiraation lähteitä ja keskustelun avaajia.

Xamk Oppimateriaalit on julkaisusarjojen uusin tulokas. Sarjassa ilmestyy oppimateriaalia korkeakouluihin, työpaikoille ja omaehtoiseen opiskeluun. Beyond on Xamk Tutkii -sarjaan kuuluva, ammattilaisille ja tiedeyhteisölle suunnattu englanninkielinen, kerran vuodessa ilmestyvä artikkelikokoelma.

Julkaisut ovat avoimesti saatavilla kaikkien hyödynnettävissä. Niitä voi käyttää niin opetuksen, työelämän ja kehittämisen tukena kuin omaehtoiseen opiskeluun tai tiedonjanoon.

– Xamk niin kuin muutkin ammattikorkeakoulut kustantavat paljon korkeatasoista ammatillista tietokirjallisuutta avoimeen käyttöön.   Siksi toivommekin, että mahdollisimman moni löytää julkaisumme, toteaa julkaisu- ja kirjastopalvelujen päällikkö Pekka Uotila.

Julkaisujen laadun takaa Xamkin julkaisupalvelujen asiantuntijoiden tuki. Xamkin asiantuntijoista koostuva julkaisuryhmä arvioi käsikirjoitukset, minkä jälkeen tekstit toimitetaan ja aineisto siirretään taittoon. Taitossa huolehditaan, että julkaisut ovat paitsi visuaalisesti helppolukuisia, myös digitaalisesti saavutettavia.

Taiteelliset julkaisut esiin!

Vähemmän tunnettua lienee, että Xamkissa tuotetaan myös taiteellisia julkaisuja. Taiteelliset julkaisut ovat taiteellisen toiminnan tuloksena syntyviä esityksiä, teoksia tai vastaavia tapahtumaluontoisia julkisia tuloksia (OKM 2023). Taiteellinen julkaisu voi olla esimerkiksi videoinstallaatio tai lisätyn todellisuuden (AR) sovellus.

– Opetus ja kulttuuriministeriö kutsuu taiteellisen toiminnan näkyviä, kuuluvia tai kosketeltavia tuotoksia myös julkaisuiksi, kertoo Uotila. – Vaikka nimi on hieman hämäävä, on tarkoitus ja tavoite hyvä.

– Xamkissa taiteellinen työ, opetus ja TKI-toiminta nivoutuvat usein hienosti yhteen. On tärkeää, että työmme tulee ammattiyleisöjen ja suuren yleisön tietoon monin eri tavoin. 

Xamkissa haluttiin nostaa entistä paremmin esiin ammattikorkeakoulussa tehtyjä taiteellisia julkaisuja ja erityisesti niiden vaikuttavuutta yhteiskuntaan ja aluekehitykseen. Tämän vuoksi taiteellisille julkaisuille tehtiin ensimmäistä kertaa oma kilpailuluokka Xamkin Vuoden julkaisu -kilpailuun.

Tästä pääsemmekin artikkelin alussa esitettyihin kysymyksiin.

Vuoden julkaisu 2023 -kilpailu

Ingressissä luetellut nimet ovat Xamkin Vuoden julkaisut 2023 -kilpailussa palkittuja teoksia. Ammatillisia julkaisuja esiin nostava kilpailu järjestettiin nyt viidettä kertaa, ja tulokset julkaistiin Professional Publishing -päivässä Kouvolassa 24.4.2024.

Verkkokauppa kasvuun Ruotsin malliin -julkaisu voitti yleisöäänestyksen, Urasuunnittelua Aidin neuvoin – Tekoäly ohjauksen apuna -teos oli puolestaan Xamkin julkaisuryhmän valinta vuoden julkaisuksi. Koulunuorisotyö- ja Kuinka kertoa vieraskasveista koulussa? Opettajan opas -julkaisut saivat kunniamaininnat.

Tänä vuonna palkittiin ensimmäistä kertaa Xamkissa tuotettuja taiteellisia julkaisuja. Yleisöäänestyksen voitti Arboretum Mustila AR-kokemukset, ja Jäljet tuhkassa oli julkaisuryhmän valitsema voittaja.

Voittajiin ja muihin ehdolla olleisiin voit tutustua verkkosivulla https://julkaisut.xamk.fi/vuoden-julkaisu/  

TKI-asiantuntija Carine Fabritius ja tietoasiantuntija Terhi Kaipainen palkittiin Xamkin Vuoden julkaisu 2023 -kilpailussa. Kuva: Anne Hytönen.

Lähteet

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. 2024. Vuoden julkaisut palkittiin Xamkissa – teemoissa tekoälyä ja verkkokauppaa. Tiedote 24.4.2024. Saatavilla: https://www.xamk.fi/tiedotteet/vuoden-julkaisut-palkittiin-xamkissa-teemoissa-tekoalya-ja-verkkokauppaa/

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. s.a. Avoimet julkaisut. Verkkosivusto. Saatavilla: https://julkaisut.xamk.fi/

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2023. Tiedonkeruun käsikirja. Saatavilla: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=371307638#id-3.2.2Julkaisutiedonkeruu:K%C3%A4sitteetjam%C3%A4%C3%A4rittelyt2023-3.2.2.4Taiteellisenjulkaisunm%C3%A4%C3%A4ritelm%C3%A4

Kirjoittanut Anne Hytönen

Kirjoittaja toimii TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-palveluissa.