Rakenteellisen sosiaalityön käsikirja voitti yleisöäänestyksen Xamkin Vuoden julkaisu 2022 -kilpailussa. Kuva: Pauliina Rahunen.

Xamk Oppimateriaalit – uuden tiedon välittäjä

29.05.2023

Ammattikorkeakoulujen toimintaan liittyy avoimuuden periaate, jonka mukaan toiminnassa syntyvän tiedon täytyy olla vapaasti hyödynnettävissä. Tämä ohjaa tiedon välittämistä avoimiin julkaisukanaviin.

Reittejä kohti julkaisua on yhtä monta kuin julkaisuakin. Keväällä ilmestynyt Koulunuorisotyö-julkaisu lähti liikkeelle, kun Osaamiskeskus Nuoskan metsäretkellä todettiin, että olisi tarpeen kirjoittaa aihetta käsittelevä artikkeli.

Kun mukaan pyydettiin lehtori Pekka Penttinen, ajatus kasvoi artikkelista kirjaksi asti ja julkaistiin Xamkin uudessa Oppimateriaalit-sarjassa. Julkaisuun on koottu kuntien opetus- ja nuorisotoimille tietoa siitä, mitä koulunuorisotyö on ja miten se saadaan pysyväksi osaksi koulun arkea. Julkaisun ovat toimittaneet Penttinen ja Osaamiskeskus Nuoskan projektipäällikkö Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela.

– Teos on laaja otos koulunuorisotyöhön liittyvistä teemoista. Kaikkea ei otettu mukaan – tästä voisi tehdä trilogian ja sitä kautta välittää ajankohtaista tietoa, Hännikäinen-Uutela kertoo.

Itsenäisiä julkaisuja Oppimateriaalit-sarjassa

Xamkin omia, avoimia julkaisukanavia ovat muun muassa verkkolehdet ja julkaisusarjat, joista tuorein on Oppimateriaalit-sarja. Siinä julkaistaan teoskynnyksen ylittäviä aineistokokonaisuuksia, jotka suunnitellaan ja tehdään opetuksen tueksi ja oppimisen mahdollistajaksi.

Avoimet oppimateriaalit saattavat helposti sekoittua opetusmateriaaliin, mutta niitä erottavat esimerkiksi aineiston luonne ja saatavuus.

Avoin oppimateriaali on itsenäisesti toimiva ja arvioitu kokonaisuus, joka kaikkien saatavilla ja vapaasti käytettävissä. Opetusmateriaali on taas tietyllä kurssilla käytettävää materiaalia, joka on yleensä vain kyseiselle kurssille osallistuvien saatavilla suljetussa oppimisympäristössä.

Xamk Oppimateriaalit-sarjan julkaisuja voidaan käyttää oppimateriaalina tutkintoon johtavassa ja avoimessa koulutuksessa sekä työpaikoilla esimerkiksi perehdyttämisen tukena.

Käytännön työn kannalta avointen oppimateriaalien arvo muodostuu aineiston luotettavuudesta ja saatavuudesta: sisällöt ovat arvioituja ja tarkistettuja ja materiaali on kaikkien saatavilla. Tämä säästää opettajan tai perehdyttäjän aikaa ohjaustyöhön.

– Hyvälaatuiselle ammatilliselle oppimateriaalille on Suomessa paljon tarvetta.  Hyvä avoimesti saatavilla oleva oppimateriaali lisää Xamkin osaamisen hyvää mainetta. Olemme tässäkin asiassa edelläkävijöitä, sanoo julkaisu- ja kirjastopalvelujen päällikkö Pekka Uotila.

Monipuolisille kohderyhmille

Oppimateriaalien avoimuus tarkoittaa myös sitä, että aineistot voivat tavoittaa laajoja kohderyhmiä niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Xamkin Oppimateriaalit-sarjan julkaisujen ei siis tarvitse olla vain ammattikorkeakoulujen opiskelijoille tarkoitettuja. Kohderyhmää voivat yhtä hyvin olla halutun alan ammattilaiset ja asiantuntijat.

Esimerkiksi ajatus sarjan ensimmäisen julkaisun tekemiseen lähti sosiaalityön kentältä. Rakenteellisen sosiaalityön ideakirja toteutui osana SOSRAKE-osaamisverkosto-hanketta. Julkaisun toimittaja ja hankkeen projektipäällikkö Henna Raikaslehto kertoo, että alalla työskentelevät tarvitsivat aiheesta helposti pureskeltavaa materiaalia.

– Rakenteellinen sosiaalityö on lakisääteistä, mutta työkaluja ei ole oikein ollut. Halusimme tehdä kokoavan materiaalin, jonka voi hahmottaa muutamalla silmäyksellä ja jota voi käydä läpi pienissä väleissä, vaikka työ on kiireistä, Raikaslehto täsmentää.

Tuoretta tietoa sisältävä oppimateriaali voikin toimia apuna uuden asian juurruttamisessa kentälle. Koulunuorisotyö-julkaisun toimittaja Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela sanoo, että avoin oppimateriaali antaa tietynlaista katu-uskottavuutta keskusteluihin.

– Olemme viemässä kuntiin ja kouluihin uudenlaista nuorisotyön ajattelutapaa. Erikoisalalla on tosi tärkeää, että voimme viitata luotettavaan ja avoimeen kirjaan, Hännikäinen-Uutela linjaa.

Rakenteellisen sosiaalityön ideakirja ja Koulunuorisotyö saivat heti ilmestyttyään hyvän vastaanoton. Molemmat on otettu myös oppimateriaaliksi useisiin ammattikorkeakouluihin.

Julkaisuprosessiin saa tukea

Xamkin julkaisupalvelut julkaisee Tutkii-, Kehittää-, Inspiroi- ja Oppimateriaalit-julkaisusarjoja.

Julkaisupalvelut auttaa muun muassa julkaisukanavan valinnassa ja toimitustyöhön liittyvissä kysymyksissä. Tarjolla on myös englanninkielisiin ammatillisiin ja tieteellisiin julkaisuihin liittyvät kielipalvelut.

Julkaisupalveluiden sivustoa ollaan uudistamassa. Uudistuksen yhteydessä avoimet oppimateriaalit saavat oman julkaisukanavan, jossa on mahdollista julkaista esimerkiksi videoista ja podcasteista muodostuvia oppimateriaaleja.

Lisätietoa:

Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta 2021. Oppimisen avoimuuden suosituksia 2021. Vastuullisen tieteen julkaisusarja 8:2021. Saatavilla: https://doi.org/10.23847/tsv.80

Avoin tiede (7.12.2020). Kansallinen osalinjaus oppimateriaalien avoimesta saatavuudesta. Saatavilla: https://avointiede.fi/fi/ajankohtaista/kansallinen-osalinjaus-oppimateriaalien-avoimesta-saatavuudesta

Kansallinen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategia 2030 – Maailman osaavimman ja sivistyneimmän kansan kotimaaksi. Saatavilla: https://okm.fi/documents/1410845/4392480/Kansallinen+korkeakoulujen+jatkuvan+oppimisen+strategia_1.0.pdf/22fd6ebf-1a3a-cdf3-b14d-4aa32bf2aaf0/Kansallinen+korkeakoulujen+jatkuvan+oppimisen+strategia_1.0.pdf?t=1670581872127

Neuvonen-Rauhala, M-L. 2023. Julkaiseminen kehittämistoimintana. Xamk READ 2/2023. Saatavilla: https://read.xamk.fi/2023/muu-kehittaminen/julkaiseminen-kehittamistoimintana/ 

Niemi, K. 2022. Tietämisen koetinkivi ja jatkuva oppiminen. Xamk READ 4/2022. Saatavilla: https://read.xamk.fi/2022/paakirjoitus/tietamisen-koetinkivi-ja-jatkuva-oppiminen/

Xamkin avoimen oppimateriaalin ohjelma. Saatavilla: https://www.xamk.fi/xamkin-avoimen-oppimateriaalin-ohjelma/

Kirjoittanut Pauliina Rahunen

Kirjoittaja työskentelee oppimateriaalien tuottajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisu- ja tuotantopalveluissa.