Rakennuslaki uudistuu – missä mennään?

Ilmastonmuutoksen hillintä tulee osaksi uutta rakennuslakia, joka ohjaa rakentamista kohti vähähiilisyyttä. Tulevat toimet ilmastomuutoksen hillitsemiseksi saatetaan nähdä vain pisarana meressä, […]

Hiilikuormasta hiilinieluksi

Alati kasvava yhteiskunta kuormittaa ympäristöä muun muassa rakentamisen saralla. Jotta planeettamme pysyisi elinkelpoisena, tarvitaan jatkuvaa teknologian kehittymistä. Xamk otti haasteen […]

Bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskuksessa Biosammossa pienemmiksi kappaleiksi esikäsiteltyä betonia.

Betonin uusi elämä

Suomessa syntyy arviolta 1,5–2 miljoonaa tonnia jätebetonia joka vuosi. Noin puolet siitä on peräisin purkutyömailta, ja toinen puoli on tehtaiden […]

Kuvassa massiivinen, puusta rakennettu suuri rakennus.

Rakentaminen tarvitsee tutkimusta

Rakentaminen on murroksen edessä. Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä rakennusten ja infrastruktuurin rakentaminen kuluttaa lähes puolet maapallon […]

Rakentamisen kiertotalous

Rakentamisen kiertotalous edistyy Kymenlaaksossa

Rakennusosien ja ylijäämämateriaalien uudelleenkäytön mahdollisuuksia selvitettiin Kymenlaaksossa ja havaittiin, että purkumateriaalien ja -rakenneosien uudelleenkäyttö on haastavaa, eikä valmiita yleisesti käytössä […]

Työmaan turvallisuus lähtee johtajuudesta

Rakennusala on valitettavasti yhä johtava toimiala työtapaturmien määrässä. Aktiivinen turvallisuustyö on kuitenkin tuottanut tulosta. Isoissa yrityksissä turvallisuustaso on kehittynyt, ja […]