Last Planner -menetelmään ja samalla lean-ajatteluun voi tutustua palikkamenetelmällä Villego-koulutuksessa. Kuva: Pixabay

Voiko Lego-palikoilla rakentamalla oppia yhteistyötä?

29.03.2020

Rakennusteollisuuden tunnistettu ongelma on ajan ja materiaalin hukka rakennustyömaalla. Alan tehokkuus on alhainen verrattuna muihin teollisuuden aloihin. Se vaikuttaa myös rakennusalan hiilidioksidipäästöihin, jotka ovat merkittäviä. Last Planner tulee avuksi.

Asumisen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen on osa Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2035. Lisäksi EU:n ilmasto- ja energiapaketin mukaisesti Suomi on hyväksynyt EU-tavoitteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 1990 tasosta vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Euroopan unionissa on myös sitouduttu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 1990.

Yksi rakennusalan hukan poistamiseen soveltuva tuotannonohjausmenetelmä on 1990-luvulla kehitetty Last Planner, missä työt aikataulutetaan yhteisöllisesti viikko kerrallaan. Englanninkielinen sana last tarkoittaa viimeistä, planner suunnittelijaa, ja termillä last planner viitataan henkilöön tai henkilöihin, jotka tekevät viimeisen suunnitelman ennen työn aloittamista.

Tekijä on asiantuntija

Last Planner perustuu Lean-ajatteluun, missä työn tekijä on tekemisensä asiantuntija. Last Plannerissa työ aikataulutetaan yhteisesti niin, että ensin varmistetaan, että työtä ei aloiteta ennen kuin edellytykset työlle ovat kunnossa. Last Plannerissa varmistetaan, että jokaisella on vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa.

Lean on laatujohtamisen soveltamista tuottamiseen. Yksittäisten asioiden sijaan keskitytään kokonaisuuden optimoimiseen. Tavoitteena on tuottaa asiakkaalle parasta mahdollista arvoa tuottajan tarpeet huomioiden. Käytännössä tämä tarkoittaa asiakastyytyväisyyden (virtaustehokkuus) ja tuottajatyytyväisyyden (resurssitehokkuus) maksimointia.

Lean-osaaminen tarvitsee edelleen kehittämistä. Opiskelijat ovat tulevaisuuden osaajia ja opiskelijoiden kautta viedään uutta osaamista yrityksiin. Xamk kehittää myös omaa osaamistaan palvella alaa tulevaisuudessa nopeasti ja tehokkaasti.

Last Planner -menetelmään ja samalla lean-ajatteluun voi pelillisesti tutustua Villego-koulutuksessa, jollaisia myös Rakes 2020-hanke on tarjonnut. Villegossa hyödynnetään perinteisiä Lego-palikoita. Koulutukseen osallistuneet suosittelevat Villegoa kaikille, jotka kaipaavat selkeyttä työnsä tavoitteisiin, jotka haluavat pysyä tietoisena siitä, missä mennään ja joita kiinnostaa Lean-ajattelu, projektinhallinnan menetelmät tai ihan vain uuden oppiminen.

Koulutuksessa korostui vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitys. Tämä koettiin etenkin tuleville insinööreille hyödylliseksi. Villegossa opittiin myös työnsuunnittelun tärkeydestä, tiedonkulusta ja uudessa tilanteessa ja uusien ihmisten kanssa toimimisesta.

Uuden juurtuminen vie aikansa

Koulutuksia tarvitaan ja tarjotaan. Uudenlaisen ajattelun juurruttaminen vie aikaa, ja vaikka olisikin myönteisiä kokemuksia uudesta tavasta toimia, palataan helposti vanhaan ja tuttuun.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk vastaa haasteiseen Rakes 2020 –hankkeella, missä tuotetaan koulutusta osaamiskapeikkoihin sekä yritysten työntekijöille, että alan opiskelijoille. Yhteiset ja avoimet oppimistilaisuudet lisäävät myös verkostoitumismahdollisuuksia opiskelijoiden ja työelämän välillä.

Hankkeen rahoitus tulee pääosin “Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” Suomen rakennerahasto-ohjelman alueellisesta ESR-rahoituksesta, ja sen on myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen osatoteuttajina ovat Etelä-Savon ammattiopisto Esedu Mikkelissä ja Ammattiopisto SAMIedu Savonlinnassa.

Maaliskuussa on tulossa lisää Lean rakentamisessa -koulutuspäiviä Mikkelissä. Lisäksi hanke on tuottanut teollisen puurakentamisen koulutusohjelmaan yritysyhteistyössä oppimissisältöjä.

Kirjoittaneet Milla Sairanen ja Anti Rohumaa

Sairanen työskentelee kehitysinsinöörinä ja Rohumaa projektipäällikkönä RAKES 2020 -hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.