Julkaiseminen kehittämistoimintana

Nykymaailman muutoksissa keskustelu julkaisemisesta, sen muodoista ja kannattavuudesta tutkijalle on jatkuvaa korkeakoulutuksen maailmassa. Aiemmasta ”publish or perish” -ajattelusta on siirrytty […]

Xamk Oppimateriaalit – uuden tiedon välittäjä

Ammattikorkeakoulujen toimintaan liittyy avoimuuden periaate, jonka mukaan toiminnassa syntyvän tiedon täytyy olla vapaasti hyödynnettävissä. Tämä ohjaa tiedon välittämistä avoimiin julkaisukanaviin. […]

INGENIUM avaa ovia kansainväliseen yhteistyöhön

Xamk on mukana Eurooppa-yliopisto INGENIUMissa, joka on kymmenen eurooppalaisen korkeakoulun muodostama kampus. Yhteistyö avaa uusia, kansainvälisiä mahdollisuuksia Xamkin opiskelijoille, opetukselle […]

Käyttäjä kehittämisen keskiössä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehitystyönä syntyneen Edufication.com-verkkopalvelun kehittäminen aloitettiin lokakuussa 2021 ja verkkopalvelu julkaistiin puoli vuotta myöhemmin. Koko projektin ajan kehitystyön keskiössä […]

Xamk READin juhlavuoteen liittyvät artikkelit tunnistaa juhlavuoden logosta.

Xamk READ 10 vuotta!

Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta kertova verkkolehti Xamk READ juhlii tänä vuonna ensimmäistä kymmenlukuaan. Juhlavuosi näkyy lehdessämme monin tavoin. Xamk […]

Kuvituskuvassa näkyy dominopalikoita peräkkäin, etualalla olevat ovat jo kaatuneet ja kaatavat jonossa seuraavana olevat palikat.

Exploring the impact of RDI

Research, development, and innovation activities (RDI) are heading towards positive changes in our society. However, measuring this impact can be […]

Who needs science communication?

At its simplest, science communication is communication about science. However, there is much more to it. Science communication includes many […]

Vastuullisuuskin voi tuottaa lisäarvoa

Vastuullisuus on nykyään osa monen yrityksen liiketoimintaa. Vastuullisuus voi tuoda lisäarvoa paitsi yritykselle itselleen, myös sen asiakkaille. Vastuullinen liiketoiminta on […]