Luomuporkkanoita

Luomun kasvava suosio vaatii luomutiedon tuottamista

0

Kuluttajien kiinnostus omaan ja ympäristön hyvinvointiin on jatkuvasti lisääntymässä. Kuluttajat tekevät yhä tietoisempia valintoja ruokakoria täyttäessään. Aina useampien valinta on luomuelintarvike.

Ruokakaupassa tehtävillä valinnoilla haetaan lisää terveyttä ja puhtaampaa ruokaa lautaselle. Samalla halutaan edistää eläinten hyvinvointia ja vähentää omaa kemikaalikuormaa. Nykyisessä hallitusohjelmassa on yhtenä painopisteenä luomun jalostuksen ja markkinoiden kehittäminen.

Uutta luomutietoa tuottamassa

Vuonna 2013 toteutetussa Uutta luomutietoa tuottamassa -hankkeessa Maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun rahoituksella tuotettiin koulutusmateriaalia terveystarkastajille ja neuvojille luomuelintarviketuotantoon liittyen. Tavoitteena oli edesauttaa yritysten halukkuutta aloittaa luomuelintarvikkeiden valmistus. Kuluttajat haluavat entistä enemmän pitkälle jalostettuja tuotteita, myös luomuna, eivätkä pelkät raaka-aineet enää vastaa kuluttajien tarpeisiin.

Luomun edistämiseen pyrkivät vaikuttamaan useat eri neuvontaa tarjoavat tahot, kuten yksityiset konsultit ja eri järjestöt. Hankkeessa tuotettiin peruskoulutuspaketti, johon sisällytettiin keskeiset luomuelintarvikkeiden lainsäädäntövaatimukset. Sen lisäksi tehtiin koulutuspaketti luomutuotannossa vaadittaviin kirjanpitoon ja taseeseen, joilla varmennetaan luomun olevan luomua.

Pohdintapaketteja luomusta neuvoville

Neuvojien avuksi haluttiin koota ajatuksia, joita luomua tuntemattomalle voi tulla mieleen pohtiessaan mahdollisuutta ryhtyä luomutoimijaksi. Tämän paketin työstämisessä maallikot tutustuivat Luomujalostajan oppaaseen ja kirjasivat ylös kysymyksiä mitä heille nousi materiaalin pohjalta. Näistä koottiin aiheittain erilaisia pohdintapaketteja kouluttajille ja neuvojille.

Aina se tieto mitä kouluttaja ajattelee merkittäväksi, ei olekaan se tieto mitä vastaanottaja kokee tarvitsevansa. Tämän vuoksi haluttiin käyttää apuna maallikkoja, eli tavallisia kuluttajia. Uusia näkökulmia tarvitaan, jotta asiat kehittyvät. Kaikki hankkeessa tuotettu koulutusmateriaali löytyy netistä.

Luomu eroaa tavanomaisesta tuotteesta

Keskeistä luomussa on, että sen tuotannossa ei käytetä kemiallisia lannoitteita eikä torjunta-aineita. Luomueläimillä on suuremmat elintilat, niitä lääkitään rajatummin, eläimet saavat jaloitella vapaammin ja elää muutenkin lajityypillistä elämää.

Elintarvikejalostuksessa ei saa käyttää kaikkia niitä samoja valmistusmenetelmiä kuin tavanomaisessa tuotannossa. Tavanomaisissa elintarvikkeissa on sallittu käyttää n. 400 erilaista lisäaineitta eli elintarvikeparannetta, luomussa sallittuja aineita on noin 40 ja niistäkin osaa saa käyttää hyvin rajatusti. Rajoitettu tuotantotapa tekee luomuelintarvikkeista usein vähemmän prosessoituja.

Luomutietoa verkkokurssilta Mamkista

Luomu on aina valvottua tuotantoa, ”melkein” luomua ei ole olemassa. Luomuvalvonnasta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, joka käyttää valtuutettuja freelancer-tarkastajia lakisääteisissä tarkastuksissa.

Jotta henkilö voi hakeutua luomuelintarvikkeiden valtuutetuksi freelancer-tarkastajaksi hänellä täytyy olla vähintään viisi opintopistettä luomuun liittyviä opintoja. Mamkissa verkkokurssina tarjolla oleva luomuelintarvikkeet -opintojakso täyttää tämän vaatimuksen.

Lisäksi terveystarkastajat tekevät markkinavalvontaa luomuelintarvikkeille kunnissa. Kunnan valvontaviranomaisille kuuluvat ravintoloiden ja muiden ruokaa annoksina tarjoavien ammattikeittiöiden sekä kauppojen luomuväitteiden markkinavalvonta.

Avoimen amk:n sivuilta voit seurata milloin seuraava luomuelintarvikkeiden verkkokurssi alkaa.

 

Kirjoittanut Mari Järvenmäki

Kirjoittaja työskenteli Uutta luomutietoa tuottamassa -hankkeen projektipäällikkönä ja on lehtori Mikkelin ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan laitoksella.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


+ yhdeksän = 18