Markku_kuvistuskuva_pieniKuva: Manu Eloaho/Darcmedia.

Uusi innovaatio esteettömien tilojen suunnitteluun

0

Liikuntaesteisille tai näkövammaisille suunnitellaan paljon rakennuksia ja tiloja. Niissä esteettömyys pitää huomioida erityisen tarkasti. Mamkissa kehitetty menetelmä mahdollistaa esteettömyyden huomioimisen jo tilojen suunnitteluvaiheessa.

Ohjeita esteettömien tilojen suunnittelijoille löytyy useista eri lähteistä, mutta tähän asti ne ovat olleet lähinnä tekstidokumentteja. Mamkissa kehitetty menetelmä uudistaa esteettömien tilojen suunnittelun helppokäyttöisen teknologisen sovelluksen avulla.

Idea perustuu siihen, että esimerkiksi liikuntaesteisen henkilön kävely apuvälineitä käyttäen ja mahdollisen avustajan kanssa tallennetaan videolle. Kehitetyn menetelmän avulla videot voidaan muuntaa niin, että tilan tarve saadaan vietyä suoraan suunnittelijoiden käyttämään CAD-ohjelmistoon. Toisin sanoin, nyt on mahdollista sovittaa ihmisten toiminta suunniteltavan rakennuksen tiloihin.

 

Rakennusneuvos Matti Lipsanen: Tulokset ovat erittäin kiinnostavia

”Meillä on ollut halu kehittää tämän tyyppisiä ratkaisuja jo aiemmin. Kun meille selvisi, että Mamkista löytyy tarvittava osaaminen, oli selvää, että aloitamme kehitystyön.

Saadut tulokset ovat erittäin kiinnostavia. Rakentamisen kehittämiseen on tulossa aivan uusia välineitä, jotka helpottavat suunnittelua ja luovat mahdollisuuksia yritystoiminnan laajentamiselle. Olemme mukana myös jatkohankkeessa, joka vielä tarvitaan, ennen kuin välineet ovat valmiit otettaviksi käyttöön.”

Rakennusneuvos Matti Lipsanen, U. Lipsanen Oy

 

Opiskelijat mukana kehitystyössä

"Menettely liittyy ajattelutavan muutokseen rakennusteollisuudessa. Rakennukset suunnitellaan oikeisiin, niitä käyttävien ihmisten tarpeisiin. Tilaa rakennetaan riittävästi, mutta ei energiaa kuluttavaa hukkatilaa", Value Add Data -hankkeen projektipäällikkö Markku Rossi sanoo. Kuva: Manu Eloaho/Darcmedia.

”Menettely liittyy ajattelutavan muutokseen rakennusteollisuudessa. Rakennukset suunnitellaan oikeisiin, niitä käyttävien ihmisten tarpeisiin. Tilaa rakennetaan riittävästi, mutta ei energiaa kuluttavaa hukkatilaa”, Value Add Data -hankkeen projektipäällikkö Markku Rossi sanoo. Kuva: Manu Eloaho/Darcmedia.

Menetelmä kehitettiin projektissa nimeltä Value Add Data, eli lisäarvoa tuova tieto. Rakennuksen suunnittelijalle tieto eri toimintojen vaatimasta tilasta tuo lisäarvoa suunnittelutyön tueksi.

Opiskelijat olivat mukana kehitystyössä. Esimeriksi hoitotyön opiskelijat suunnittelivat ja tekivät niin kutsuttaja mallisuorituksia, jotka videoitiin. Tietojenkäsittelyn opiskelijat kuvasivat videot. Projektihenkilöstö muunsi videot tarvittavaa tilaa kuvaaviksi esineiksi.

Mukana kehittämistyössä olivat myös Kymenlaakson ammattikorkeakoulun, Kyamkin opiskelijat. He testasivat muunnosohjelmiston ja siihen liittyvän dokumenttiarkiston sekä tilantarvetta ilmentävät esineet.

Menetelmälle on kysyntää

Projektissa kehitettyä esteettömien tilojen suunnittelua helpottavaa menetelmää on esitelty muun muassa konferenssissa Yhdysvalloissa. Siellä menetelmä sai hyvän vastaanoton. Menetelmästä on tehty sekä kotimaata että ulkomaita koskevat patenttihakemukset. Kotimaan patentin myöntämistä odotetaan lähiaikoina.

Lisäksi Mamkissa tehty kaupallistamistutkimus osoitti, että menetelmää voitaisiin hyödyntää noin 20 erityyppisessä liiketoiminnassa.

Jatkoa seuraa

Tarkoituksena on jatkaa aiheen kehittämistä yhdistämällä sitä paikkatietoon. Näin menetelmän hyötyjä voitaisiin ottaa käyttöön myös esimerkiksi rakennustyömailla. Jatkoprojektin suunnittelu on parhaillaan menossa.

Value Add Data -projektin rahoitus oli TEKESin ohjelmasta Tutkimuksesta Uutta Tietoa ja Liiketoimintaa. Yrityskumppaneina olivat Documtec Oy ja Rakennusliike U. Lipsanen Oy, molemmat Etelä-Savosta. Ohjausryhmässä toimi myös Kyamkin rakennustekniikan lehtori Jani Pitkänen. Kaupallistamistutkimus alkoi tammikuussa 2013 ja päättyi helmikuussa 2014.

Kirjoittanut Markku Rossi

Kirjoittaja on TKI-asiantuntija Mikkelin ammattikorkeakoulun sähkö- ja informaatiotekniikan laitoksella ja Value Add Data -projektin projektipäällikkö.

Avainsanat:


Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


2 × = kymmenen