Metsasairila_paakuvaMetsäsairilan jätekeskus järjestää Mikkelin alueen jätehuollon. Kuva: Metsäsairila Oy

Mamk kehittää jätehuoltoa Metsäsairila Oy:n kanssa

0

Mikkelin kaupungin jätehuoltoyhtiö Metsäsairila Oy ja Mikkelin ammattikorkeakoulu ovat tehneet tutkimusyhteistyötä jo pitkään. Tavoitteena on kehittää edelleen jätteiden kierrätystä ja vähentää käsittelyssä syntyviä ympäristö- ja terveyshaittoja.

Jätteiden hyötykäytössä jätettä ei ajatella varastoivana jätteenä, vaan raaka-aineina ja tuotteina. Metsäsairilan ja Mamkin yhteistyö onkin keskittynyt jätteiden hyötykäytön tehostamiseen sekä ympäristöturvallisuuteen, kuten alueen vesien laadun ja asukkaiden kokemusten selvittämiseen.

Valtaosa jätteestä menee hyötykäyttöön

Metsäsairila Oy järjestää jätehuoltopalvelut Mikkelin alueella. Yrityksen toimialaan kuuluvat muun muassa jätteiden kerääminen, kierrätys, vaarallisten jätteiden keräys ja biojätteen sekä jätevedenpuhdistamoiden lietteiden kompostointi.

– Kaikista Metsäsairilaan tulevista jätteistä hyötykäyttöön menee noin 80 prosenttia. Tiili- ja betonijätettä hyödynnetään muun muassa jätteiden lajittelukenttien rakentamisessa Metsäsairilan alueella. Lisäksi biojätteestä saadaan kompostoimalla multaa, yhtiön toimitusjohtaja Sami Hirvonen kertoo.

Energiaksi hyödynnettävä jäte kuljetetaan Kotkaan, Kotka Energia Oy:n hyötyvoimalaitokseen. Jätettä ajetaan Kotkan voimalaitokseen poltettavaksi joka työpäivä yksi rekkakuorma, eli 30 tonnia.

Osa jätteistä siirtokuormataan ja kuljetaan energiahyötykäyttöön Kotkaan. Kuva: Metsäsairila Oy

Osa jätteistä siirtokuormataan ja kuljetaan energiahyötykäyttöön Kotkaan. Kuva: Metsäsairila Oy

Pitkäjänteistä yhteistyötä tutkimuksessa ja opetuksessa

Mamkin tutkimustyö jätteiden hyötykäytön ja ympäristöturvallisuuden kehittämisessä alkoi jo 1990-luvulla Mikkelin Jätehuollon kanssa. Vuosina 1999–2005 yhteisissä tutkimushankkeissa tarkasteltiin muun muassa kierrätyspolttoaineiden tuotantoa, kaatopaikkojen sulkemista ja biojätteen sekä jätevesilietteiden käsittelymenetelmiä.

Tutkimusyhteistyö on sittemmin jatkunut muun muassa ympäristöriskien hallintaan ja energiantuotantolaitosten sivuainevirtojen hyödyntämiseen tähtäävissä projekteissa.

Metsäsairilan jätekeskus on myös yksi Mamkin ympäristöteknologian oppimisympäristöistä. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi kuluneen lukuvuoden aikana yhtiö on mahdollistanut opiskelijoille harjoitustöinä melumittauksia, vedenlaadun seuraamista ja jätteiden lajittelukokeita. Yritys tarjoaa opiskelijoille myös tutustumiskäyntejä ja osallistuu jätehuollon opetukseen.

Parhaillaan käynnissä on useita yhteistyöhankkeita

Tällä hetkellä Metsäsairila osallistuu Mamkin EU-osarahoitteisiin hankkeisiin OPEN – Etämonitoroinnin kehittäminen osana ympäristöteknologian koulutusta ja innovaatiotoimintaa (2012–2014), Älykäs ympäristö – Älykäs ympäristö bioenergiantuotannon tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle (2013–2014), Biolannoite – Tuhkasta kasvuun metsissä (2013–2014) ja LUMI – Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa (2012–2014).

– Olemme tehneet, ja teemme tulevaisuudessakin yhteistyössä asioita, jotka ovat yrityksellemme tärkeitä tulevaisuuden suunnittelussa. Samalla opiskelijat saavat mielekkäitä, työelämälähtöisiä aiheita, Sami Hirvonen arvioi.

Metsäsairila Oy myös työllistää useita Mamkista valmistuneita.

OPEN-hankkeen aikana on seurattu tasausaltaaseen menevien suotovesien laatua. Kuva: Piia Aarniosalo, Mamk

OPEN-hankkeen aikana on seurattu tasausaltaaseen menevien suotovesien laatua. Kuva: Piia Aarniosalo, Mamk

 

Metsäsairila Oy

Etelä-Savossa toimiva Mikkelin kaupungin jätehuoltoyhtiö. Yhtiö on perustettu vuonna 2006 ja sen toimialueella asuu noin 57 000 asukasta. Toimialueen erityispiirteenä on runsas vapaa-ajanasuntojen määrä, joita on noin 14 000.

• Metsäsairila Oy:n jätekeskus sijaitsee Mikkelissä Norolan kylässä
• Jätekeskuksesta on matkaa Mikkelin torille 7 km
• Jätekeskuksen pinta-ala on 60 hehtaaria
• Käytössä olevan jätetäyttöalueen pinta-ala on 3 hehtaaria
• Metsä-Sairilan jätekeskus on toiminut nykyisellä paikallaan 70-luvun alusta

Kirjoittanut Hanne Soininen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Mikkelin ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan laitoksella ”Materiaali- ja ympäristöalojen soveltavan tutkimuksen rakenteiden vahvistaminen” -hankkeessa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


− kuusi = 3