Merja_Reunanen_paakuvaJuhlakonferenssiin Belgiassa osallistuneet pääsivät risteilylle Gentin vanhaan kaupunkiin.

Fysioterapiakouluttajilla verkostoitunutta toimintaa Euroopassa jo 20 vuotta

ENPHE-verkosto (European Network of Physiotherapy Higher Education) on koonnut eurooppalaisten korkeakoulujen fysioterapiakouluttajia kansainväliseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön jo kahden vuosikymmenen ajan. Juhlakonferenssia vietettiin Belgian Gentissä syyskuussa 2015.

ENPHE-verkosto tarjoaa korkeakoulujen opettajille, ja nykyisin myös opiskelijoille, innostavan yhteistyöfoorumin Euroopan alueen fysioterapeuttikoulutuksen kehittämiselle. Tärkeä tavoite on aktivoida kansainvälistä opettaja- ja opiskelijaliikkuvuutta, parantaa koulutuksen laatua ja kannustaa korkeakoulujen väliseen tutkimusyhteistyöhön. Verkosto myös pitää yhteyttä kansallisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin ja koulutusta ohjaaviin viranomaisiin alan kehittämiseksi.

Kohtaamispaikkoina vuosittaiset konferenssit ja työpajat

Verkosto järjestää vuosittain kaksipäiväisen konferenssin vuorotellen Euroopan eri maissa. Konferenssipäivien aikana työskennellään työpajoissa, joissa kaikki osallistujat pääsevät jakamaan omia näkemyksiään ja kokemuksiaan käsiteltävistä teemoista.

Kehittämishankkeita ja tutkimuksia esitellään konferenssin posterinäyttelyssä ja asiantuntijoita kuullaan teemaan liittyvissä alustuksissa. Tärkeitä ovat myös vapaamuotoisemmat kohtaamiset ja illanvietot, joissa tavataan yhteistyökorkeakoulujen kollegoita, sovitaan kansainvälisistä vaihdoista ja ideoidaan muuta yhteistyötä.

Mikkelin ammattikorkeakoulu mukana konferenssien posterinäyttelyissä

Mikkelin ammattikorkeakoulusta verkoston konferensseissa on esitelty Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen Yamk-koulutuksessa tehtyjä fysioterapeuttien (YAMK) opinnäytetöitä. Ne ovat esimerkkejä työelämän kehittämishankkeista ja elinikäisen oppimisen mahdollistamisesta suomalaisessa korkeakoulussa. Alueellisesta kehittämisestä esimerkkinä oli posteri, jossa esiteltiin Vesiliikunnan ja vesiterapian kehittämistä Etelä-Savossa (VESKU-hanke).

Merja_reunanen_Yamkposterinesittely2_rajattu

Merja Reunanen (oik.) esittelemässä Mamkin yamk-koulutuksen opinnäytetöitä Wienissä vuonna 2012.

Lisäksi posterilla on esitelty aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden kuntoutukseen liittyviä Mamkin englanninkielisiä verkko-opintoja. Ne kehitettiin Itä-Suomessa toteutuneiden alueellisten tutkimushankkeiden pohjalta ja ovat nyt kansainvälisesti tarjolla.

Juhlakonferenssin kokemuksia

Mikkelin ammattikorkeakoulusta syyskuussa 2015 Belgiassa järjestettyyn konferenssiin osallistui lisäkseni fysioterapian koulutuspäällikkö Anne Henttonen.

Konferenssin aikana kutsuimme kollegan Hollannista vierailulle Savonlinnaan valmistelemaan mahdollista hankeyhteistyötä, Brightonin yliopiston kanssa sovimme vuosittaisille opettajavaihdoille jatkoa ja työpajoista saimme ideoita oman kansainvälisen viikon toteuttamiseen.

Myös suomalaisten kollegoiden tapaaminen hyödynnettiin keskusteluun mm. ajankohtaisesta valintakoeuudistuksesta. Iloista oli, että suomalaisten korkeakoulujen opiskelijavaihtojärjestelmä sai isäntämaan kiitokset: kansainväliset opiskelijavaihdot Suomessa hoidetaan esimerkillisesti ja opiskelijalähtöisesti!

Koulutusten vertailtavuus tukee kansainvälisyyttä

Vuosittaisen konferenssin lisäksi verkostolla on ollut teemaryhmiä, joissa on jatkotyöstetty työpajojen antia ja valmisteltu seuraavan vuoden tapaamista. Yhteenveto viime vuosien tuloksista koottiin kirjaseen, joka tukee eri maiden fysioterapeuttikoulutuksen kehittämistä.

Kehittämisteemoja ovat olleet EU-direktiivien ja kansainvälisen koulutusviitekehyksen soveltaminen, opetussuunnitelmien läpinäkyvyys ja laatu, elinikäisen oppimisen mahdollistaminen ja kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen.

Vaikka näkemys fysioterapian ydinosaamisesta on yhtenäinen, eri maiden koulutuksissa on ja saakin olla kulttuurisia erityispiirteitä. Juuri ne ovat kansainvälisen vuorovaikutuksen suola! Koulutusten vertailtavuutta pidetään kuitenkin tärkeänä, sillä se edistää fysioterapeuttien sekä alan opiskelijoiden ja kouluttajien liikkuvuutta Euroopan alueella mahdollistaen alan jatkuvan kehittymisen.

 

Lisätietoja ENPHE-verkostosta :

ENPHE-verkoston verkkosivuilta http://enphe.org/ löytyy lisätietoa verkoston toiminnasta, opiskelijafoorumin (ISB, International Student Body) esittely ja kartta Euroopan alueen fysioterapeuttikoulutuksista. Seuraava konferenssi on Itävallassa syksyllä 2016. Sinne on tavoitteena saada mukaan myös Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Kirjoittanut Merja A.T. Reunanen

Kirjoittaja työskentelee Mikkelin ammattikorkeakoulussa yliopettajana terveysalan laitoksella fysioterapeuttikoulutuksessa ja sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa.