paakuva_somalileffaIMG_3829_muokattuKanadalaisen ohjaajan Brandy Yanchykin “Finding Edge Road” dokumenttielokuva Lieksan somalaleista esitettiin Mamkissa 5.11.2015. Lieksan somaleita on haastalteltu myös tutkimushankkeessa. Kuva: Suvi Sikstus

Somalimaahanmuuttajien kotoutumisessa on suuria eroja Suomen ja Yhdysvaltojen välillä

Suomessa somalit ovat eniten rasismia kokeva ryhmä, ja heidän koulutustasonsa, kielitaitonsa ja työllisyysasteensa on alhainen muihin maahanmuuttajaryhmiin verrattuna.

Minnesotan somalien suhteellisen hyvä työllisyys, yrittäjyysinto, poliittinen osallistuminen ja vilkas järjestötoiminta ovat herättäneet median, poliitikkojen ja virkamiesten kiinnostusta kansainvälisesti.

Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston Somalialaisena Suomessa ja Minnesotassa -tutkimushanke (2012–2016) on ensimmäinen Suomen ja Yhdysvaltojen tilannetta vertaileva tutkimus. Suomen Akatemian rahoittaman hankkeen yhtenä päätavoitteena on tuoda esille suomalaisen yhteiskunnan kotoutumisen kipupisteitä ja pyrkiä löytämään niihin ratkaisuja.

Koulutususkoa, työtä ja yrittäjyyttä

Minnesotan somaleiden työttömyysaste on kaksitoista prosenttia, kun se esimerkiksi Suomessa on lähes kuusikymmentä prosenttia.

Tilastojen mukaan yksi suurimmista eroista Suomen ja Minnesotan välillä liittyy koulutukseen. Vaikka somaleiden yleinen koulutustaso on alhainen sekä Minnesotassa että Suomessa, niin ero nuorten tämän hetkisessä kouluttautumisinnossa on merkittävä.

Suomessa somalinuoret ovat tutkimusten mukaan heikoimmin koulutettu maahanmuuttajaryhmä, ja heistä vain harvat jatkavat lukioihin ja korkeakouluihin. Minnesotassa puolestaan lähes kaksikymmentä prosenttia kaikista somalinuorista opiskelee parhaillaan korkeakouluissa.

Koulutuksen ohella työllistymistä pidetään usein kotoutumisen todellisena mittarina, ja ainakin tilastojen mukaan somaleiden asema Minnesotan työmarkkinoilla on parempi kuin missään muualla länsimaissa. Minnesotan somaleiden työttömyysaste on kaksitoista prosenttia, kun se esimerkiksi Suomessa on lähes kuusikymmentä prosenttia.

Varsin alhaisen työttömyyden lisäksi Minnesotan somaleissa huomiota herättää yrittäjyysinto. Osavaltiossa toimii tällä hetkellä noin tuhat somaliyritystä, kun taas Suomessa somaleiden omistamia yrityksiä oli viime vuonna vain 27.

Mutta myös köyhyyttä

Minnesotan somaleiden tilanteesta kerrottavassa tarinassa korostuvat siis usein työllisyys, yrittäjyys ja koulutususko. Usein kertomatta jää kuitenkin tarinan kääntöpuoli, eli somalimaahanmuuttajia piinaava köyhyys.

Somaliväestön ja kokonaisväestön väliset tuloerot ovat Minnesotassa huomattavan suuret, ja pienten tulojen seurauksena yli kuusikymmentä prosenttia Minnesotan somaleista elää virallisen köyhyysrajan alapuolella. Suomessa somaleiden taloudellinen tilanne on hieman parempi korkeammasta työttömyydestä huolimatta.

Maahanmuuton kahdet kasvot

Minnesotan somaleiden tilanne kuvaa hyvin amerikkalaisen maahanmuuton kaksijakoisuutta, jossa maahanmuuttajat sijoittuvat usein yhteiskunnan ääripäihin. Somaliyhteisössä on omat miljonäärinsä mutta myös köyhyyttä ja kodittomuutta. Amerikkalainen yhteiskunta tarjoaa siis mahdollisuuksia niille, joilla on riittävästi pääomaa pärjätä koulu- ja työmaailman kilpailussa. Mutta se ei tarjoa turvaverkkoa niille, jotka eivät tässä kilpailuissa syystä tai toisesta pärjää.

Suomessa puolestaan somaleilla on ollut suuria vaikeuksia työllistyä, mutta köyhyyttä on pystytty torjumaan hyvinvointivaltion avulla. Tulevaisuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että somaleiden osallisuus- ja osallistumismahdollisuudet paranevat myös Suomessa.

Hanketta Somalialaisena Suomessa ja Minnesotassa – diaspora, kansalaisuus ja kuuluminen rahoittaa Suomen Akatemia ajalla 2012-2016.

 

Kansainvälinen dokumenttielokuva Lieksan Reunatieltä

Lieksan somaleista tehty dokumenttielokuva “Finding Edge Road” esitettiin Mamkissa 5.11.2015.
Kanadalaisen Brandy Yanchykin ohjaama, vuonna 2015 valmistunut dokumentti kertoo Lieksan somaleista ja ihmisistä, jotka kokevat heidät uhkana tai vastaavasti mahdollisuutena.

Dokumenttielokuvan esityksen jälkeiseen maahanmuuttoaiheiseen paneelikeskusteluun osallistuvat ohjaajan lisäksi Somalialaisena Suomessa ja Minnesotassa -hankkeen tutkijat. Hankkessa on haastateltu samoja Lieksan somaleista, joista myös dokumenttielokuva kertoo.

LIeksa_IMG_3843

Dokumenttielokuva Finding Edge Road kertoo Lieksassa asuvista somaleista.

 

Kansikuva_muokattu

Mamkin Mikpolisalissa yleisö seurasi dokumenttia keskittyneesti.

 

Brandy_muokattu2

Kanadalainen ohjaaja Brandy Yanchuk keskustelutti yleisöä. Kuva: Suvi Sikstus.

 

Elokuvan traileri: https://vimeo.com/125534164

 

 

Kirjoittanut Marko Kananen

Kirjoittaja työskentelee hankkeen tutkijana Mikkelin ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa.