Hoivafarmi kehittää hoivapalveluja osana maatilojen toimintaa. Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.Hoivafarmi kehittää hoivapalveluja osana maatilojen toimintaa. Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

Hoivafarmi – erityisryhmille kuntoutusmahdollisuuksia maaseudulla

Hoivafarmi-hanke laajentaa kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja ikäihmisten päivä- ja työtoimintaa eteläsavolaisille maatiloille. Yhteistyökumppaneina ovat Mikkelistä ja Pieksämäeltä Savoset-monipalvelukeskukset, Juvan kunnan vanhuspalvelut ja kahdeksan maaseudulla toimivaa yritystä.

Vastuu päivä- ja työtoiminnan järjestämisestä ja sen kustannuksista on kunnilla. Esimerkiksi Vaalijalan kuntayhtymän Savoset-monipalvelukeskukset järjestävät normaalistikin asiakkailleen päivä- ja työtoimintaa. Uutta on nyt aloitettu yhteistyö maatilojen kanssa, mikä monipuolistaa toiminnan sisältöjä.

Green Care -palvelutoimintaan, eli vihreään hyvinvointiin, kohdistuu tällä hetkellä laajaa kansallista kiinnostusta. Mamk on kehittänyt luontolähtöisiä palveluita yhdessä matkailu-, maatalous- ja hoiva-alan yrittäjien kanssa jo kolmen vuoden ajan. Hoivafarmi-hankkeessa keskitytään nimenomaan maatila-avusteisen toiminnan kehittämiseen. Valtakunnallisesti katsoen Etelä-Savossa ollaan kehittämistyössä pitkällä.

Asiakas mukaan arkeen

Rantasalmelaisella Tuhkulan tilalla tuotetaan pääasiassa maitoa ja pellot ovat luomussa. Tilan isäntäpariskunta, Cilla Ekholm-Tiainen ja Juho Tiainen, on aloittamassa yhteistyön savonlinnalaisten Kotilo ry:n ja Klubitalon kanssa.

Tiaiset ovat käyneet tutustumassa Kotilon ja Klubitalon väkeen, jotka ovat pääasiassa mielenterveyskuntoutujia. Asiakkaita on kiinnostanut erityisesti, minkä rotuisia lehmiä Tiaisilla on, onko tilalla sähköaitoja, voisiko tilalla lämmittää puusaunaa tai onkia rannalla.

Sovittu on, että kun Tuhkulan lehmät lasketaan tänä keväänä laitumelle, on Kotilon ja Klubitalon väki paikalla.

Sovittu on, että kun Tuhkulan lehmät lasketaan tänä keväänä laitumelle, on Kotilon ja Klubitalon väki paikalla ja jatkossa toimintapäiviä tilalla järjestetään noin kerran viikossa. Tuhkulan tilan kannalta toiminnassa on kyse normaalista vuodenkierrosta ja arkeen liittyvistä töistä, kuten pihatöistä, puutarhan hoidosta, lumitöistä, eläinten ruokinnasta, polttopuiden teosta ja sadonkorjuusta. Ilman hoivafarmitoimintaa ihmiset eri laitoksissa ja yksiköissä eivät välttämättä pääsisi kokemaan tällaisia asioita.

Yhteisen pöydän ääressä

Tilan isäntä Juho Tiainen suunnittelee, että hän esimerkiksi juottaa vasikoita ja puhdistaa karsinoita asiakkaiden kanssa. Myös risusavottaa ja pihatöitä on aina tarjolla. Tilan muita elämiä, islanninhevosia ja koiria, voi aina silitellä. Asiakkaille annetaan mahdollisuus osallistua tilan töihin ohjatusti, yhteisöllisesti ja omien voimavarojensa mukaan.

Maatilan työt ovat asiakkaille kuntouttavia, merkityksellisiä ja ne lisäävät oman arvon tunnetta ja itseluottamusta.
Kuuden tunnin mittaisen toimintapäivän aikana pitää tietysti myös ruokailla. ”Eiköhän me kaikki saman pöydän ääreen mahduta yhdessä syömään”, suunnittelee emäntä Cilla.

 

Emäntä Cilla Ekholm-Tiainen esittelee tilan lauhkeaa Nói-islanninhevosta. Kuva: Teija Skyttä

Emäntä Cilla Ekholm-Tiainen esittelee tilan lauhkeaa Nói-islanninhevosta. Kuva: Teija Skyttä.

Kannattavuutta ja hyvinvointia

Eteläsavolainen luonto ja maaseutu kannattaa hyödyntää myös aluekehityksen kannalta. Kehittämällä sosiaalipalveluita toimivien maatilojen yhteyteen, voidaan synnyttää lisää toimintaa, tuloja ja hyvinvointia – ja samalla maaseutu pysyy elävänä. Sosiaalipalvelujen tarjoaminen voi jatkossa tuoda maatiloille tarpeellisia lisäansioita.

On tarkoitus, että hankkeen päättyessä päivä- ja työtoiminta on maatiloille kannattava palvelutuote ja toisaalta asiakkaalle mielekäs ja kuntouttava palvelu, jota kunnan kannattaa ostaa. Hoivafarmi-hankkeessa tutkitaan myös kehitettyjen hoivapalvelujen vaikutuksia asiakkaisiin, maatilaan ja ympäröivään maaseutuun.

Hoivafarmi

• Hanketta toteuttavat Mikkelin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan laitokset ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.
• Toteutusaika on 11/2014 – 10/2016.
• Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Vaalijalan Savoset-monipalvelukeskukset Mikkelistä ja Pieksämäeltä, Juvan kunnan vanhuspalvelut, kaksi maitotilaa, puutarha, hevostalli sekä neljä maaseutuympäristössä toimivaa hoiva-alan yritystä.
• Hoivafarmi-hankkeessa kehitetään uudenlaista sosiaalipalvelua: päivä- ja työtoimintaa erityisryhmille maaseutuympäristössä, testataan palveluita sekä tutkitaan niiden vaikutuksia asiakkaisiin, maatilaan ja ympäröivään maaseutuun.
• Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus (ESR) ja edellä mainitut tahot.
• Hankkeen www-sivut: www.esavogreencare.ning.com

Kirjoittanut Teija Skyttä

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Mikkelin ammattikorkeakoulun kulttuuri-, nuoriso- ja sosiaalialan laitoksella Hoivafarmi-hankkeessa.