Kuvassa Kati Kontinen ja Sari Toijonen-Kunnari Metsä Groupin hakkuutyömaalla.Kuvassa Kati Kontinen ja Sari Toijonen-Kunnari Metsä Groupin hakkuutyömaalla.

Työelämäjaksolla metsäammattilaisen jäljillä

Mamkin ja Metsä Groupin työelämäjakso toteutettiin moniammatillisten periaatteiden mukaisesti Open House -projektina. Osallistujat olivat Mamkin liiketoiminnan lehtori Sari Toijonen-Kunnari ja metsätalouden tutkimuspäällikkö Kati Kontinen.

Työelämäjakso toteutettiin metsäteollisuuskonserni Metsä Groupissa. Työelämäjakson suunnittelu aloitettiin syksyllä 2014, jolloin yrityksen piiripäällikkö Jussi Sairanen otti asiasta yhteyttä Kati Kontiseen.

– Alusta asti oli selvää, että lähden työelämäjaksolle, toteaa Kati.

– Olen työskennellyt kahdeksan vuotta Mamkissa ja nyt oli hyvä hetki lähteä. Open House -hankkeen avulla saimme yhdistettyä pariopettajuus-menetelmällä Sarin mukaan, Kati jatkaa.

Yhteistyön pitkät perinteet

Mamk on tehnyt työelämäyhteistyötä Metsä Groupin kanssa monella tavalla. Opiskelijoiden harjoittelut ja niihin liittyvät harjoitteluohjauskäynnit, työelämälähtöiset opinnäytetyöt, TKI-hankkeet sekä opettajien työelämäjaksot ovat esimerkkeinä tämän hetkisestä yhteistyöstä Metsä Groupin kanssa.

Metsä Group on metsäteollisuuskonserni, jonka emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta. Osuuskunnan omistavat noin 122 000 suomalaista metsänomistajaa. Työelämäjakson aikana tutustuttiin puukauppaan ja metsäpalveluihin sekä niihin liittyviin operaatioihin eli puunkorjuuseen, kuljetukseen sekä metsänhoitotöiden toteutukseen ja toimihenkilöiden töihin.

Suurimmat ahaa-elämykset työelämäjaksolla liittyivät työn tekemisen kulttuuriin.

Kehittämistyöllä uutta näkökulmaa

Kati ja Sari tekivät työelämäjaksolla myös kehittämistyön. Tehtävänä oli selvittää Metsä Groupiin rekrytoitujen henkilöiden kokemuksia perehdytyksestä, tavoitteiden asettamisesta, motivoinnista ja palautekäytännöistä.

– Lisäksi selvitimme, millaisia valmiuksia ammattikorkeakouluopiskelu on antanut Metsä Groupin työtehtäviin. Tätä kartoitimme esimerkiksi haastattelemalla Mamkista valmistuneita, alle viisi vuotta Metsä Groupilla työskennelleitä työtekijöitä, Sari Toijonen-Kunnari kertoo.

Kehittämistyössä pohdittiin myös, miten tutkintojen sisältöjä tulisi kehittää, jotta ne palvelisivat nykyistä paremmin työelämän vaatimuksia.

– Ison puunhankinta-organisaation toiminta ylhäältä alas oli todella hieno nähdä. Prosesseja johdetaan hyvin, kehittämistyötä tehdään koko ajan ja uusimmat hyvät uutiset Suomen metsäteollisuuden investoinneista saatiin juuri Metsä Groupilta, Kati toteaa ja jatkaa

– Ammattilaisten ote on huima, tavoitteet työlle ovat kovia ja määrällisesti suuria. Meille se asettaa kovia paineita entistä paremman opetuksen suhteen. Kuinka voimme tällaisia asioita opettaa?

Uutta puhtia työskentelyyn

Suurimmat ahaa-elämykset työelämäjaksolla liittyivät työn tekemisen kulttuuriin. Toiminnot ovat selkeitä ja ihmiset keskittyvät olennaiseen. Prosessit ovat tarkkaan kuvattuja, johtamiseen ja sen onnistumiseen kiinnitetään huomiota. Myös pariopettajuus opetti Sarin ja Katin mukaan paljon.

– Pystyimme jakamaan kokemuksia keskenämme ja tekemään huomioita eri näkökulmista. Saimme myös omaan työhömme paljon uutta potkua!

 

Erinomainen kokemus molemmille osapuolille

Piiripäällikkö Jussi Sairasen mukaan moniammatillisen vaihdon suunnittelu alkoi hyvissä ajoin. Alusta alkaen oli selvää, että jaksosta rakennetaan läpileikkaus Metsä Groupin toimintaan.

”Oli todella vaikuttavaa seurata miten mielellään Kati ja Sari otettiin matkaan, oli kyse sitten puukaupanteosta, operatiivisesta toiminnasta tai palveluneuvojan asiakaspalvelutyöstä. Myös kaikki pääkonttorille kahden päivän ajalle sovitut tapaamiset ja haastattelut toteutuivat. Itselleni vaihto oli mielenkiintoinen kokemus ja jopa verrattavissa työnohjaukseen. Esimerkiksi Sari, johtamisen ja liiketalouden osaajana, antoi hyvää palautetta esimies- ja ryhmätilanteiden onnistumisista ja mahdollista kehityskohteista. Lisäksi saimme hyödynnettäviksi raportit Vinkkejä työhön ja Asiakaspalvelun kehityskohteet sekä koosteet esimiestyöstä, ryhmätoiminnasta ja kokouskäytännöistä. Tämä Mamkin ja Metsä Groupin yhteistyö on herättänyt kiinnostusta talossamme koko valtakunnan tasolla. ”

Jussi Sairanen, piiripäällikkö, Metsä Group

Open House

Työelämäjakso on Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoiman Open House -hankkeen yksi toimintamuoto. Open House -hanke kehittää ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaa lisäämällä osaamisen vaihtoa työelämän kanssa. Työelämäjaksojen tavoitteena on kehittää opettajan tutkimus- ja kehittämisvalmiuksia ja työelämäosaamista sekä verkostoitua alueen toimijoiden kanssa. Työelämäkumppanit saavat käyttöönsä opettajien ammattitaidon ja työpanoksen yrityksen määrittämiin kehittämistehtäviin. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, hankkeen hallinnoijana toimii Mikkelin ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppaneina ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk) ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk). Open House verkossa: www.mamk.fi/openhouse.

MetsaGroup_kuvituskuva

Koneurakointi Veljekset Hokkanen Oy:n hakkuukoneen kyydissä Kati Kontinen ja Sari Toijonen-Kunnari, sekä kuskina Jani Oinonen.

 

Kirjoittanut Kati Kontinen ja Sari Toijonen-Kunnari

Kati Kontinen on metsätalouden ja puulaboratorion hanketoiminnasta vastaava tutkimuspäällikkö ja Sari Toijonen-Kunnari liiketoiminnan lehtori Mikkelin ammattikorkeakoulussa.