Legot_iStock_000018677172_Medium

Lego Serious Play – oppimista leikin varjolla

Peliä ja leikkiä voidaan käyttää osana opetusta – myös ammattikorkeakoulussa.

Jos tavoitteena on käytännön ongelman ratkaiseminen, voi tähän ratkaisu löytyä leikin tarjoamista mahdollisuuksista. Lego Serious Play on menetelmä, jonka avulla voidaan kehittää liiketoiminnan osa-alueita. Työkaluna menetelmässä ovat Lego-palikat.

Palikoiden avulla pyritään rakentamaan konkreettisia ratkaisuja käsillä oleviin haasteisiin. Leikinomaisen toiminnan kautta päästään käsiksi mielikuvituksen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Miksi pitäisi leikkiä?

Leikki luo ihmiseen myönteisen ja toiveikkaan optimismin tilan ja vähentää stressiä. Sen lisäksi se auttaa meitä tunnistamaan uusia mahdollisuuksia. Leikkiä pidetään kulttuurissamme asiana, joka ei tuota mitään. Siksi sitä on pidetty paheellisena asiana. Ehkä tämän taustalla on käsite luterilaisen uskon työmoraalista ja siitä, kuinka työn tekeminen on ihmisen velvollisuus. Tätä taustaa vasten leikki nähdään ajan haaskaamisena. Leikillä voi kuitenkin olla tarkoituksensa myös työn kontekstissa.

Leikkiä ei ole kuitenkaan tarkoitettu yliannosteltavaksi. Sitä on tarkoitus käyttää ainoastaan kiihdyttämään haluttujen hyötyjen aikaansaamista. Käsillä työskenteleminen aktivoi ihmisen aivoja, ja näin on mahdollista löytää ratkaisuja ongelmiin helpommin, kuin mihin me pystymme pelkästään ongelmista keskustelemalla.

Käden ja mielen yhteistyötä

Käsitteiden merkitys rakentuu käden, kielen ja aivojen yhteistyön kautta. Jotta voimme muodostaa asioille kieleemme ja mieleemme nimiä, täytyy meillä olla näille vastine reaalimaailmassa. Käsitteen ymmärtääksemme meidän täytyy olla tekemisissä tuon reaalimaailman asian kanssa. Aivojemme työskentelyn kannalta on optimaalista, mikäli tuo yhteys muodostuu käden kautta.

Uusien asioiden omaksumisessa käytämme mielellämme käsiämme. Uusien objektien kanssa pyöritämme niitä käsissämme ymmärtääksemme kokonaisuuden. Se on osoitus älykkyydestämme. Sama malli on havaittavissa myös eläinten käytöksessä: mitä älykkäämpi eläin, sitä moninaisemmat tavat se keksii objektien tutkimiseen ja niiden hyödyntämiseen.

Yhteen ongelmaan monia ratkaisuja

Lego Serious Play -työpajassa toiminta etenee syklisesti toistaen vaiheta: haasteen esittäminen, rakentaminen ja jakaminen. Haasteen esittämisessä määritellään kysymys, johon ryhmän jäsenten pitää löytää ratkaisu rakentamalla.

Rakentamisen vaiheessa jokainen rakentaa Lego-palikoista oman ratkaisunsa esitettyyn haasteeseen. Rakentamisvaiheessa työskentely tapahtuu itsenäisesti, ellei haasteessa toisin ohjeisteta.

Rakentamisen jälkeen vuorossa on jakamisvaihe, jolloin jokainen pääsee kertomaan oman tuotoksensa yksityiskohdista. Näin samaan haasteeseen saadaan useampia eri ratkaisuja. Viimeisen vaiheen jälkeen palataan uudestaan ensimmäiseen vaiheeseen uuden kysymyksen tai haasteen myötä.

 

Lego Serious Play työskentelyn edut

Lego Serious Play -metodin etuina ovat seuraavat asiat:

·         jokaisen näkemys ja hiljainen tieto pääsevät esiin

·         näkemysten yhdistäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia

·         kaikille ryhmän jäsenille tarjoutuu mahdollisuus uuteen tietoon

·         jälkeenpäin jokaisella on käsitys siitä, mitä kokouksessa tapahtui

·         asiat otetaan omiksi ja ollaan valmiimpia toimimaan tehtyjen päätösten edistämiseksi.

 

Kirjoittanut Sami Heikkinen

Kirjoittaja työskentelee lehtorina Mikkelin ammattikorkeakoulun liiketalouden laitoksella.

Avainsanat: