eKampus_paakuvaNäin se käy! eKampus -palvelun kokonaisuutta suunnittemassa Lync -palaverissa. Osallistujina Kyamkista Osku Kiri ja Mirva Pilli-Sihvola, Xamkista Matti Strengell sekä Mamkista Tiina Luukkainen.

eKampus – viides kampus kämmenellä

Oppimisympäristöt avautuvat ja monipuolistuvat kovaa vauhtia. Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (Kyamk) ovat kehityksessä tiiviisti mukana. Yksi tärkeä osa oppimisympäristöjen kehittämistyötä on eKampus.

Mamkin ja Kyamkin yhteinen eKampus on ensimmäisiä korkeakoulujen verkkokampuksia valtakunnallisesti.

eKampus on Xamkin kehittämisprojekti, jossa luodaan verkko-opiskelijoiden oma kampus, joka kokoaa yhteen Kyamkin ja Mamkin verkko-opintotarjonnan ja tuo yhteen myös molempien oppilaitosten verkko-opettajat.

eKampus tarjoaa opiskelijalle samat tukipalvelut kuin fyysiset kampukset.

Opintoja joustavasti myös ajasta ja paikasta riippumatta

Alkuvaiheessa eKampus palvelee erityisesti eri opiskelumuotoja yhdistäviä monimuoto-opiskelijoita, jotka tyypillisesti opiskelevat työn ohessa ja tarvitsevat ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisympäristön. Jatkossa eKampus tulee olemaan osa yhä monipuolisemman ja laajemman opiskelijajoukon arkea.

eKampus on paljon enemmän kuin linkkilista opintojaksoihin. Opiskelijalle eKampus on helppokäyttöinen, kiinnostava ja yhteisöllinen oppimisympäristö, joka tarjoaa myös tukipalvelut digitaalisina niin että opiskelijan ei välttämättä tarvitse käydä muilla kampuksilla lainkaan.

eKampus on opiskelijan henkilökohtainen oppimisympäristö

eKampuksen ytimenä on opiskelijan oma henkilökohtainen oppimisympäristö, jonka ympärille muut palvelut rakentuvat. Omassa oppimisympäristössään opiskelija voi suunnitella ja aikatauluttaa opintojaan, suorittaa opintoja monipuolisia välineitä käyttäen ja työskennellä yhdessä muiden kanssa.

eKampus tarjoaa opiskelijalle samat tukipalvelut kuin fyysiset kampukset. Service Desk -palvelussa ovat mukana muun muassa opintotoimisto, hyvinvointipalvelut, kirjasto ja tietohallinto. Opiskelija voi jättää Service Deskiin myös palvelupyynnön ja saada live-yhteyden esimerkiksi opoon tai psykologiin.

Opettaja ei jää yksin

Opettajille luodaan selkeä ja tukea tarjoava työskentely-ympäristö. Arjen avuksi muodostetaan eOpe -mentoriverkosto, josta saa tukea ja apua nopeasti. Sosiaalisessa mediassa toimiva eOpe -ryhmä on kaikkien verkko-opetuksesta kiinnostuneiden foorumi, jossa on helppo kysyä apua ja jakaa vinkkejä.

Erilaiset oppaat, itseopiskeluaineistot ja best practices -kokoelmat auttavat eteenpäin – ja aina voi kysyä apua oppimisteknologian teknisiltä asiantuntijoilta.

eKampus käyttöön kesällä

eKampuksella on julkinen taso ja kirjautumisen takana oleva kampustasotaso. Julkisella tasolla kävijä voi tutustua eKampuksen opintotarjontaan, kampuksen toimintaan ja verkko-opintojen periaatteisiin.

Kampustasolla opiskelijalle avautuu henkilökohtainen etusivu, jolla opiskelijalla on käytettävissään omat oppimisympäristönsä, opintojen suunnittelun työkalut ja opintojen tukipalvelut.

eKampus on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä molempien oppilaitosten, tukipalvelujen ja opiskelijoiden kanssa. Nyt suunnittelu alkaa olla loppusuoralla ja on konkreettisen rakennustyön aika ennen palvelun ensimmäisen version julkaisua kesän kynnyksellä.

eKampus_tekijat

Joskus myös eKampuksen kehittäjien on hyvä nähdä kasvokkain. Kuvassa pedagogiikan kehittämiskoordinaattori Osku Kiri Kyamkista, suunnittelija Matti Strengell Xamkista, verkko-opetuksen koordinaattori Mirva Pilli-Sihvola Kyamkista ja lehtori Tiina Luukkainen Mamkista.

 

Kirjoittanut Tiina Luukkainen ja Mirva Pilli-Sihvola

Tiina Luukkainen työskentelee lehtorina Mikkelin ammattikorkeakoulussa ja projektityöntekijänä eKampuksessa. Mirva Pilli-Sihvola on verkko-opetuksen koordinaattori Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkö eKampuksessa.