Mamkin hallinnoima 3K-tehdas sijaitsee Savonlinnassa. Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.Mamkin hallinnoima 3K-tehdas sijaitsee Savonlinnassa. Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

Elektroniikan 3K-tehdas siirtyi Mamkille – ”Avaa tehtaalle uusia mahdollisuuksia”

Mamk siirtyi savonlinnalaisen 3K-tehtaan hallinnoijaksi 1.4.2015. Muutoksen myötä tehtaan toimitilat, laitteisto ja henkilöstö siirtyvät Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n omistukseen. Muutos parantaa näkyvyyttä ja edesauttaa hankkeiden toteuttamista, toteaa tehtaan johtaja Hannu Leinonen.

Savonlinnalainen 3K-tehdas on ensisilmäyksellä hyvin perinteisen tehtaan oloinen. Suuren hallin koneet ruksuttavat ja radio soi. Kaksi miestä tutkii asiakasyrityksen piirilevyä röntgentarkastuslaitteella. Viereiselle näytölle piirtyy kuva, jonka avulla voidaan paikantaa levystä esimerkiksi juotosvikoja tai muita rakenteellisia ongelmia, joita paljas silmä ei näe. Toisaalla kone kalustaa komponenttilevyjä sille syötetyn ohjelman mukaisesti, josta liukuhihna vie tuotoksen tarkistettavaksi valkotakkiselle naiselle.

Tämä on Savonlinnassa sijaitsevan 3K-tehtaan arkipäivää. Tehdas tarjoaa sekä elektroniikan tuotekehitys-, testaus- ja valmistuspalveluja, alan koulutusta sekä tutkimus-ja kehityshankkeita. Yksikkö työllistää tällä hetkellä kuusi henkilöä.

– Meillä on täällä noin 1 100 neliön tilat, jotka ovat olleet käytössämme yksikön alkumetreiltä, vuodesta 1999 lähtien. Viime vuonna meillä oli noin 70 yritysasiakasta ympäri Suomen. Palveluita on myyty myös ulkomaille, kertoo johtaja Hannu Leinonen.

Ideasta tuotteeksi

Vaikka tehtaan palveluita tarjotaan pääasiassa yrityksille, myös yksityishenkilöt voivat tehtaan avulla luoda tuotteelleen prototyypin.

– Jos jollakulla olisi tuoteidea, jota hän haluaisi lähteä viemään käytännön tasolle, meidän kautta se periaatteessa onnistuisi alusta loppuun, kunhan rahoitus on kunnossa. Tällaisia asiakkaita meillä on ollutkin. Rahoituskanaviahan kyllä on, esimerkiksi Keksintösäätiö.

Valmistuksen lisäksi tehtaassa testataan yrityksien valmiita tuotteita. Osa testauslaitteistosta on rakennettu itse. Alakerrasta löytyy muun muassa häiriönmittauskammio, joka ulkomuodoltaan näyttää yksinkertaistetulta avaruusmoduulilta.

– Taisin olla täällä vielä harjoittelijana, kun aloitin tämän purkin rakentamisen. Sillä voidaan selvittää, paljonko joku laite säteilee ei-haluttuja signaaleja, jotka voivat häiritä muita elektronisia laitteita. Häiriöiden havaitseminen on tärkeää, sillä esimerkiksi sairaalaympäristöön tarkoitetussa tuotteessa on oltava varmuus siitä, ettei se ota häiriötä muista laitteista tai tuota niitä, selittää tehtaan testaus- ja suunnittelupäällikkö Elmar Bernhardt.

Samaisesta huoneesta löytyy myös sääkaappi, jossa voidaan simuloida koviakin lämpötilavaihteluita. Niiden kestäminen onkin yksi olennaisista asioista kestävän elektroniikan valmistuksessa.

– Samalla laitteella voidaan lisätä testiolosuhteisiin myös kosteutta. Lisäksi voimme tutkia täällä esimerkiksi kotelon tiiviyttä puuterointikoneella, tai simuloida auton tai junan aiheuttamaa tärinää. Se on tyypillinen tuotteelle tehtävä rasitustesti.

3K-tehtaan johtaja Hannu Leinonen lupaa harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

3K-tehtaan johtaja Hannu Leinonen lupaa harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

Opiskelijat mukaan kehityshankkeisiin

Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n puheenjohtaja Jyrki Koivikko näkee liikkeenluovutuksessa monia myönteisiä puolia.

– Tämä lisää oppilaitoksemme alueellista vaikuttavuutta Savonlinnan seudulla. Savonlinnassa voimme myös tarjota opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia tätä kautta.

Mamkin mukaantulo nähdään tehtaalla luonnollisena ja tervetulleena siirtymänä. Hankkeissa on jo aikaisemmin tehty yhteistyötä muun muassa Mamkin kuitulaboratorion kanssa, joten yhdessä toimiminen on tuttua. Ammattikorkeakoulun arvellaan lisäävän myös näkyvyyttä ja mahdollisesti kasvattavan yhteistyömahdollisuuksia.

– Tavoitteet ja tekemisen sisältö eivät muutu, sanoo Leinonen, ja lupaa myös harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille.

Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy vaihtui Elektroniikan 3K-tehtaan hallinnoijaksi 1.4.2015. Edellinen hallinnoija oli Savonlinnan Yrityspalvelut Oy. Savonlinnalainen 3K-tehdas tarjoaa yrityksille elektroniikan koulutus-, kehitys- ja tuotantopalveluja. Tehtaan TKI-palvelutoiminnan liikevaihto vuonna 2014 oli 447 000 euroa ja hanketoiminnan volyymi  170 000 euroa.

Kirjoittanut Tuuli Teittinen

Kirjoittaja on kulttuurituotannon opiskelija Mikkelin ammattikorkeakoulussa ja avustaa REaD-lehdessä.