Xamkissa kehitettiin malli satamien energiankulutukseen seurantaan

Nro1/2017

Vähähiiliset satamatoiminnot -hankkeessa kehitellyssä energianseurantamallissa simuloidaan laskennallisesti sataman energiankulutusta. Suomen satamille suunnattu energianseurantamalli kuvaa satamatoimintoja merkittävien energiankulutuskohteiden näkökulmasta. Tarkastelussa on […]

Lisää energiatehokkuutta eteläsavolaisiin yrityksiin

Nro1/2017

Energiankäytön tehostaminen tuo yrityksille ja yhteisöille suoraa taloudellista hyötyä ja vähentää toiminnasta aiheutuvia ympäristöpäästöjä. Etelä-Savossa uusia käytänteitä energiatehokkuuden parantamiseksi luodaan […]

Resurssitehokkuus kannattaa

Nro1/2017

Materiaali- ja energiatehokkaiden toimintojen kehittämisellä on mahdollista sekä tehdä yrityksen toiminnasta ympäristöystävällisempää että säästää rahaa. Resurssitehokkaat teolliset symbioosit -hankkeen tavoitteena […]