Kotkan Sapokan pienvenesatama aurinkoisena kesäpäivänä. Kotkan Sapokan pienvenesatama. Kuva: Jussi Sutela.

Kaakkois-Suomen pienvenesatamien energiatehokkuutta kehittämässä

14.12.2021

On aika tarkastella alueellisesti aikaansaatuja, suoraan veneilijöille ja muille satamankäyttäjille näkyviä tuloksia, sillä CBSmallPorts – Energiset pienvenesatamat keskisen Itämeren alueella -hanke on edennyt yli puolen välin.

Kymmenen hankepartneria työskentelevät yhdessä parantaakseen Itämeren alueen pienvenesatamien energiatehokkuutta ja markkinointia. Mukana olevista satamista 15 on sellaisia, joihin tehdään konkreettisia, energiatehokkuutta parantavia investointeja.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu vastaa yhteistyössä Haminan ja Kotkan kaupunkien sekä Pyhtään kunnan kanssa investoinneista, jotka kohdistuivat Haminan Tervasaareen, Kotkan Sapokkaan ja Pyhtään Keihässalmeen.

LED-valaistuksella ja aurinkosähköllä energiatehokkaampia vierasvenesatamia

Haminan kaupunki rakentaa parhaillaan uutta keskuspuistokokonaisuutta Tervasaaren alueelle. Sen yhtenä olennaisena osana on Tullimakasiinin ympärille ja vierassatama-alueelle rakennettu rantapromenadi.

Haminan Tervasaaren rantapromenadi dronekopterilla kuvattuna.
Haminan Tervasaaren rantapromenadi. Kuva: Tomi Oravasaari.

Tervasaaren investoinnin suunnittelun lähtökohtana oli tehdä vierassatama-alueesta viihtyisämpi, turvallisempi ja energiatehokkaampi. Suunnitelma sisälsi 25 000 euron investoinnin vierasvenesataman LED-valaistuksen rakentamiseen.

Valaistus toteutettiin seitsemän metriä korkeina valaisinpylväinä, joihin asennettiin kaksilamppuiset LED-valaisimet. Uuden valaistuksen asennukset saatiin valmiiksi heinä-elokuun vaihteessa 2021.

Sapokan vierasvenelaiturin uudet sähkö-, vesi- ja valokalusteet.
Sapokan vierasvenelaiturin uudet sähkö-, vesi- ja valokalusteet. Kuva: Jussi Sutela.

Kotkan Sapokan vierasvenesatamainvestoinnin tavoitteena oli Tervasaaren tapaan lisätä alueen viihtyisyyttä, turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Investointi sisälsi aurinkovoimalan ja laiturialueen sähkö-, vesi- ja valokalusteiden hankinnat. Sapokan investointibudjetiksi oli määritelty 27 000 euroa.

Investointi toteutettiin kahdessa erillisessä kokonaisuudessa siten, että laitureille asennettiin uusia valaisinpylväitä ja saunarakennuksen katolle aurinkovoimala. Laiturikalusteiden osalta uudet sähkön- ja vedenjakelupollarit saatiin asennettua juuri ennen heinäkuun kesälomakauden alkua.

Aurinkovoimala suunniteltiin vierasvenesataman saunarakennuksen katolle ja vierasvenelaiturialueen välittömään läheisyyteen. Rakennuksen etelä–kaakko-suuntainen pulpettikatto on erittäin sopiva aurinkovoimalaitokselle. Kattopinta-alan ja varjostusten puolesta järjestelmä mitoitettiin 12,2 kilowatin suuruiseksi; käytännössä tämä tarkoitti 33 aurinkopaneelin järjestelmää. Järjestelmän asennus ja käyttöönotto valmistuivat elokuussa 2021.

Jatkossa valtaosa vierasvenesataman saunan ja laiturialueen sähkönkulutuksesta pystytään kesäkaudella kattamaan asennetun järjestelmän avulla. Lisäksi tulevaisuuden tavoitteena on laatia Xamkin oppilastyönä ideointi aurinkosähköjärjestelmän tehokkaammasta käytöstä sekä järjestelmän vaikutuksista sähkönkulutukseen ja talouteen.

Keihässalmessa parannetaan vierasvenesatamaan pääsyä

Pyhtään Keihässalmeen kohdistui hiukan erilainen investointi, jonka tavoitteena oli helpottaa pääsyä Keihässalmen vierasvenesatamaan, parantaa sähkön toimintavarmuutta ja helpottaa sähköverkon huoltoa. Suunnitelman mukaisesti hanke sisälsi investoinnin sähkövoimalinjan nykyaikaistamisesta ja linjan siirtämisestä ilmasta maahan.

Muutostöihin oli budjetoitu 25 000 euroa, mikä ei kuitenkaan riittänyt kokonaisuuden toteuttamiseksi. Investointiin haettiin rahoittajalta budjettilisäystä, joka hyväksyttiin alustavasti kesäkuussa 2021. Lisäksi aikatauluhaasteita aiheutti muutostöihin vaadittavien vesityölupien käsittelyajat, jotka keskimäärin ovat yhdeksän kuukautta.

Kohteen maastosuunnittelu ja lupien haku käynnistettiin helmikuussa 2021 ja prosessi on edelleen käynnissä tätä kirjoitettaessa. Pyrkimyksenä kuitenkin on, että muutostyöt saataisiin aloitettua vielä tämän vuoden aikana.

CBSmallPorts-hankkeen on mahdollistanut Euroopan Unionin Interreg Central Baltic -rahoitusohjelma. Hanketta toteutetaan 1.3.2020-30.11.2022, ja sen pääpartneri on Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Lisätietoa projektista löytyy osoitteesta www.xamk.fi/cbsmallports. Sosiaalisessa mediassa hanketta voi seurata osoitteessa https://www.facebook.com/cbsmallports/  ja https://www.instagram.com/cbsmallports/

Kirjoittanut Jussi Sutela

Kirjoittaja työskentelee CBSmallports-hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.