Suomalaisissa pienvenesatamissa toteutettaviin investointeihin kuuluvat mm. aurinkopaneelien ja led-valaistuksen asentaminen Sapokan vierasvenesatamaan Kotkassa. Kuva: Jussi Sutela

Energiatehokasta veneilyä korona-aikana

06.10.2020

Monella muulla alalla koronan vaikutukset ovat olleet negatiivisia, mutta kotimaan matkailun lisääntyminen on vaikuttanut veneilyyn myönteisesti.

Kaikki joutuivat keväällä sopeutumaan uuteen vallitsevaan tilanteeseen, mutta nopeasti moni tajusi veneilyn ja muun vesillä liikkumisen tarjoavan ulospääsyn rajoitusten maailmasta. Lähtökohtaisesti vesille mahtuu aina ja siellä on helppoa säilyttää turvavälit.

Konkreettinen merkki muutoksesta on veneiden rekisteröinnin huomattava kasvu. Alkuvuoden 2020 aikana rekisteröitiin 25 prosenttia enemmän veneitä kuin vuosi sitten samaan aikaan. Kasvu selittynee ihmisten ulkomaan matkustamisen vähenemisellä, lisääntyneellä kiinnostuksena viettää vapaa-aikaa Suomessa ja toisaalta myös käytössä olevien rahojen ohjautumisena kotimaan vapaa-ajan kulutukseen.

Lisääntynyt kiinnostus veneilyä kohtaa asettaa luonnollisesti uusia vaatimuksia myös veneilyyn liittyville oheispalveluille ja erityisesti retkeilysatamille.

Energiatehokkaat pienvenesatamat

Vesillä liikkujat odottavat pienvenesatamilta yhä laadukkaampia ja monipuolisempia palveluita. Nykyiset purje- ja retkiveneet tarjoavat paljon mukavuuksia, mutta tarvitsevat samalla myös yhä enemmän sähköenergiaa. Lisäksi veneilijöiden ympäristötietoisuus on lisääntynyt, ja energiatehokkuusajattelua pyritään soveltamaan myös pienvenesatamissa.

Pienvenesatamien energiankulutus ja sen käytön jaksottuminen ovat hyvin erilaisia kuin esimerkiksi kotitalouskäytössä. Veneilykausi ajoittuu vuodenkierrossa valoisimpaan aikaan, jolloin myös satamien energiankulutus on suurimmillaan.

Ympäristöystävällisen energian tuottaminen esimerkiksi aurinkopaneeleiden avulla soveltuukin erittäin hyvin pienvenesatamien toimintakauteen, jolloin reaaliaikaisesti tuotettu energia saadaan pääosin suoraan omaan ja asiakkaiden käyttöön ilman kustannusmielessä kallista varastointia esimerkiksi akkuihin. Lisäksi itse tuotetun ja kulutetun energian etuna verrattuna valtakunnan verkkoon myytävään energiaan on kokonaisvaltaisen energiatehokkuuden lisäksi siirtomaksujen ja -verojen välttäminen.

Pienvenesatamien energiatehokkuutta on kehitetty viime vuosien aikana useiden hankkeiden avulla. Keskeisiä investointeja ovat aiemmissa hankkeissa (esim. Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoima www.portmate.eu) olleet mm. uudet energiaa säästävät LED-valaistukset ja monipuoliset aurinkoenergiaratkaisut.

Central Baltic CBSmallPorts

CBSmallPorts “Energiset pienvenesatamat keskisen Itämeren alueella” -projektia rahoittaa Interreg Central Baltic -ohjelma. Projektissa on mukana kymmenen partneria, jotka työskentelevät yhdessä parantaakseen Itämeren alueen pienvenesatamien energiatehokkuutta ja markkinointia ajalla 1.3.2020-30.11.2022, hankkeen pääpartnerina toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu.

CBSmallPorts-hankkeen partnerit ja pienvenesatamat sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa.

Hankkeen partnerit ja pienvenesatamat sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa. Mukana olevista satamista 15 on sellaisia, joihin tehdään hankkeen avulla konkreettisia, energiatehokkuutta parantavia investointeja.

Suomalaisissa pienvenesatamissa toteutettaviin investointeihin kuuluvat mm. aurinkopaneelien ja led-valaistuksen asentaminen Sapokan vierasvenesatamaan Kotkassa ja Tervasaaren satamaan Haminassa, sähkölinjan uudenaikaistaminen sekä siirtäminen maan alle Keihässalmen satamassa Pyhtäällä, palvelurakennuksen remontointi Seilin saaressa Nauvossa sekä uusien kelluvien laitureiden ja aurinkopaneelien asentaminen Airiston satamassa Paraisilla.

Muissa hankepartnereiden satamissa Ruotsissa ja Virossa investointeihin kuuluvat lisäksi mm. makean veden järjestelmien hankinnat, veneiden käymäläjätteiden ja pilssivesien imutyhjennyspaikkojen uudistaminen sekä tuuligeneraattoreiden asentaminen.

Toden teolla hanke pääsi käyntiin kesäkuun 2020 lopulla, jolloin järjestettiin hankkeen aloituspalaveri. Tuleva talvikausi käytetään mm. investoivien satamien energiatehokkuushankintojen suunnitteluun yhteistyössä koko partneriverkoston kanssa.

Lisätietoa projektista löytyy osoitteesta www.xamk.fi/cbsmallports. Sosiaalisessa mediassa hanketta voi seurata osoitteessa https://www.facebook.com/cbsmallports/ ja https://www.instagram.com/cbsmallports/

Kirjoittanut Jussi Sutela

Kirjoittaja työskentelee CBSmallPorts-hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.