Kuvassa opiskelijat Sinisalo, Karttunen ja Luukkainen. Xamkin talotekniikan opiskelijat Konsta Sinisalo, Mikko Karttunen ja Joni Luukkainen sijoittuivat upeasti kolmanneksi kansainvälisessä kilpailussa. Kuva: Teemu Puikkonen.

Xamkin talotekniikan opiskelijat menestyivät alan kansainvälisessä kilpailussa

05.10.2021

Hyvin onnistuneen projektin kautta talotekniikan opiskelijoille tarjoutui mahdollisuus esitellä projektityö alan kansainvälisen konferenssin kilpailussa ja osallistua viikon kestäneeseen konferenssiin. Opiskelijat sijoittuivat kilpailussa kolmanneksi.

Talotekniikan opiskelu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on innostavaa, sillä teoria ja käytäntö yhdistyvät opintojaksoilla yrityksille tehtävien projektien kautta. Opintoihimme liittyy laaja opintokokonaisuus Talotekniikan projektitoimisto, jossa projektit tehdään yritysten toimeksiannoista.

Hyvin onnistuneen projektin kautta meille tarjoutui mahdollisuus esitellä projektityömme alan kansainvälisen lämpöpumppukonferenssin kilpailussa ja osallistua viikon kestäneeseen konferenssiin.

Konferenssissa saimme seurata mielenkiintoisia energia-aiheisia esityksiä

Kansainvälisen lämpöpumppukonferenssin tarkoituksena on koota energia-alan ammattilaiset ympäri maailmaa yhteen. Tänä vuonna konferenssin teeman nimi oli ”Heat Pumps – Mission for the Green World”. Konferenssi järjestettiin Koreassa sekä etäyhteydellä internetin välityksellä. Osallistujia oli yli 25 maasta.

Seurasimme viikon kestävää konferenssia etänä, ja saimme kuunnella mielenkiintoisia esityksiä. Teemat painottuivat energiaan, energiatehokkuuteen ja lämpöpumppuihin. Yksi mielenkiintoisimmista esityksistä oli ruotsalaisen Research Institutes of Swedenin vetämä seurantaprojekti. Hankkeen tavoitteena on luoda suorituskykytietoja kaupallisten ja julkisten rakennusten lämpöpumpuista. Tiedot tallennettaisiin helposti saatavissa olevaan kirjastoon, josta voitaisiin analysoida tietoa ja ottaa oppia vastaavan kaltaisissa olosuhteissa oleviin lämpöpumppuihin. Idea on loistava!

Tutkijoiden lisäksi mukana oli yrityksiä kertomassa esimerkiksi uusista kylmäaineista ja ratkaisuista näiden käyttämiseen. Itävaltalainen ECOP technologies esitteli uutta Rotation Heat Pump -järjestelmäänsä, jolla pystytään saavuttamaan suuri skaala eri lämpötiloja todella hyvällä COP-hyötysuhteella.

Laitteen tarjoama monipuolinen toimintaikkuna ja perinteisestä Carnot-kiertoprosessista eroava toteutus mahdollistavat teknologian käyttämisen energiatehokkaasti useissa sovelluksissa. Teollisuuteen markkinoitu laitteisto käyttää seoskylmäainetta, jonka ilmastonlämpenemisen vaikutus on neutraali. Mukana oli myös paljon muita hienoja innovaatioita ja prototyyppejä.

Konferenssin opiskelijakilpailuun osallistui opiskelijoita korkeakouluista ympäri maailmaa

Konferenssin opiskelijakilpailun tavoitteena oli haastaa opiskelijoita esittelemään energiaan liittyviä aiheita, kuten lämpöpumppuratkaisuja, energiaratkaisuja sekä tutkimustoimintaa laboratoriossa. Kilpailuun tehtiin kolmen minuutin video, joka esitettiin konferenssissa. Osallistujia oli ympäri maailmaa esimerkiksi Saksasta Aachen yliopistosta, Yhdysvalloista Marylandin yliopistosta ja Etelä-Koreasta Soulin yliopistosta.

Meidän aiheenamme kilpailussa oli Mölnlycke Health Care Oy:lle tekemämme energiatehokkuusprojekti. Projektissa selvitimme Mikkelin tehtaan kohdepoistoista hyödyksi saatavan nettoenergian määrää ja millä keinoilla hukkaenergiaa voitaisiin hyödyntää.

Käsikirjoitimme kilpailuvideon etäpalavereissa, ja kuvasimme videon pääosin Xamkin LVI-laboratoriossa. Tietotekniikan osaajina editoimme videon itse. Vaikka kilpailutyön tekeminen vaati paljon työtunteja, se kannatti, sillä työmme palkittiin kolmannella sijalla.

Yritysten tarjoamat projektit ovat tärkeitä.

Konferenssissa seuraamamme esitykset ja opiskelijakilpailu olivat innostavia esimerkkejä siitä, miten paljon talotekniikan alalla voidaan vaikuttaa tulevaisuuteemme. Oli myös hienoa nähdä, että innovatiivisia kouluja ja yrityksiä on paljon maailmalla.

Olemme kiitollisia siitä, että Suomessa yritykset ja meillä Xamkissa opettajat ovat mukana luomassa innostavia opiskeluympäristöjä. Yritysten tarjoamat projektit ovat tärkeitä, sillä niiden kautta me opiskelijat pääsemme kokeilemaan opittua, soveltamaan ja kehittämään ideoita. Toivottavasti myös tulevaisuudessa tällainen yhteistyö jatkuu!

Konferenssiin ja kilpailuun osallistuneet Xamkin opiskelijat olivat Konsta Sinisalo, Mikko Karttunen ja Joni Luukkainen.

Konferenssissa esitelty kilpailutyö oli osa projektia, joka tehtiin Talotekniikan projektitoimisto kokonaisuuteen liittyen. Projektissa Sinisalo toimi projektipäällikkönä sekä Karttunen ja Luukkainen asiantuntijoina.

Talotekniikan projektitoimistoa vetävät opettajat Johanna Arola, Teemu Lahikainen ja Mari Koivunen.

Kirjoittaneet Konsta Sinisalo, Mikko Karttunen, Joni Luukkainen ja Teemu Lahikainen

Kirjoittajista Sinisalo, Karttunen ja Luukkainen ovat Talotekniikan opiskelijoita ja Lahikainen lehtori Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.