Opinnäytetyönä asiakasprojekti

Opinnäytetyö tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden syventyä johonkin kiinnostavaan oman alan aiheeseen ja osoittaa siinä parasta osaamistaan. Aihevalinta on tärkeä, jotta se […]

Kuvassa TKI-asiantuntija Minna Porvari. Taustalla näkyy valkotaulu, jonne on ryhmitelty postit-lappuja.

Näe minut – tässä ja nyt

Helmikuussa olin melko jännittynyt, kun en tiennyt mitä odottaa. Kotkan kampuksella oleva iso luokkatila oli järjestetty työpajatyöskentelyä varten niin, että […]

COVID-19-pandemia heikensi työhyvinvointia

Pitkittynyt COVID-19-pandemia muutti heikentävästi terveydenhuollon työntekijöiden työoloja. Erityisesti hoitotyössä muuttuviin työnkuviin ei saanut riittävää perehdytystä. Nopeasti vaihtuvat ohjeistukset aiheuttivat epävarmuutta […]

Nuorisotyö digiosallisuuden edistäjänä

Uudet teknologiset innovaatiot ja nuorisokulttuuriset ilmiöt haastavat jatkuvasti nuorisotyötä. Ajan hermoilla pysyminen digimaailmassa on arkipäivää nuorten aikuisten kanssa työskenteleville ammattilaisilla. […]

Opinnäytetyö tekee osaamisen näkyväksi

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kykyä havaita ja ratkaista itsenäisesti, tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti ammattitehtävissä esiin tulevia ongelmia. Opiskelija osoittaa opinnäytetyössä hallitsevansa […]

Kuvassa kirjoja kirjaston hyllyllä.

Opparit ojennukseen

Opparia vihataan ja rakastetaan. Oppari eli opinnäytetyö kruunaa ammattikorkeakouluopiskelijan aherruksen. Opinnäytetyön prosessia tuetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa monin tavoin. Opiskelijat kaipaavat […]