Kuvassa kirjoja kirjaston hyllyllä. Opparinteko on vaativa prosessi. Kuva: Sirpa Juusola.

Opparit ojennukseen

14.12.2021

Opparia vihataan ja rakastetaan. Oppari eli opinnäytetyö kruunaa ammattikorkeakouluopiskelijan aherruksen.

Opinnäytetyön prosessia tuetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa monin tavoin. Opiskelijat kaipaavat kuitenkin myös lisätukea, erityisesti vertaistukea. HyVe-hanke kehittää matalan kynnyksen ohjausta Xamkissa.

Opparinteko vaatii tietoja, taitoja ja ohjausta

Opinnäytetyö kokoaa opiskelijan oppimat tiedot ja taidot yhteen. Sen tekeminen on prosessi, johon käytetään aikaa useita kuukausia.

Opinnäytetyön tekeminen kehittää myös uudenlaista osaamista. On aikataulutettava tekemiset entistä pitkäjänteisemmin. On opittava sietämään keskeneräisyyttä. On rajattava aihetta jatkuvasti, oltava lähdekriittinen ja osattava perustella valintoja. On opittava hyödyntämään ohjausta.

Kuvassa kävelykaistale, jonka molemmilla puolilla on vettä.
Opparinteko on laaja-alainen prosessi. Kuva: Arja Hämäläinen.

Onnistunut oppariohjaus hälventää opiskelijan mahdollisia pelkoja ja oikoo ennakkoasenteita. Eveliina Korpela (2021) pohtii blogitekstissään tunteiden merkitystä opinnäytetyöprosessissa. Opinnäyte voi jäädä roikkumaan, jos opiskelija pelkää siirtymistä turvallisesta opiskelijan roolista ammattilaisen rooliin. Kannattelevassa ohjauksessa “ohjaaja vahvistaa opinnäytetyöprosessia eteenpäin vieviä tunteita ja lieventää prosessia estäviä tunteita”.

Opiskelijalla on vähintään yksi nimetty ohjaaja sekä Xamkin että opinnäytetyön toimeksiantajan puolesta koko opparinteon ajan. Idea- ja suunnitelmaseminaareissa hän saa vertaistukea opiskelutovereilta. Opparipajoissa voi hakea apua yksittäisiiin kysymyksiin eri asiantuntijoilta; esimerkiksi informaatikot auttavat tiedonhaun tarpeissa. (Xamk 2021.)

HyVe-hanke sparraa opparintekijöitä

Ohjausta kehitetään Xamkissa koko ajan sekä opiskelijapalveluissa, koulutusohjelmien sisällä että TKI-hankkeissa.

Kuvassa kelottunut, käppyräoksainen puu.
Hankalissa paikoissa opparintekijää autetaan monin tavoin. Kuva: Arja Hämäläinen.

Keväällä 2021 HyVe-hanke kysyi opiskelijoilta, millaisiin asioihin he tarvitsevat tukea. Monessa vastauksessa toivottiin lisätukea opinnäytetyöhön. Toiveiden pohjalta suunniteltiin opparisparraustapaamisia, joita on toteutettu muutaman kerran syksyn 2021 aikana kahden koulutuksen opiskelijoille. Sparrauksiin on voinut ilmoittautua etukäteen ja esittää toiveita käsiteltävistä teemoista. (HyVe 2021.)

Ensimmäisten sparraustapaamisten teemoina oli aikataulutus ja aikaansaamattomuus. Sparrauksissa oli paikalla opinnäytetyökoordinaattori siltä varalta, että osallistujilta tulee täsmäkysymyksiä koulutuksen omista käytännöistä.

Aikatauluttaminen on monille vaikeaa. Opinnäytetyö on sekä pitkä että syvällinen ponnistus, ja se tekee aikatauluttamisen haastavammaksi kuin pienemmissä opintokokonaisuuksissa. Kalenterointi helpottaa toimeen ryhtymistä. Vitkuttelu vähenee, kun työ on suunniteltu hyvin ja jaoteltu pienempiin osiin.

Joissakin koulutuksissa opinnäytetyöprosessin aikana on samaan aikaan viimeiset työharjoittelut, joten koordinointi vaatii tarkempaa suunnittelua. Monilla aloilla opinnäytetyö tehdään pareittain, ja yhteisen ajan löytäminen voi olla mutkikasta.

Sparraamisen tavoitteena on, että opiskelija tietää sen jälkeen seuraavan askeleen. Eri vaiheissa oleville opparintekijöille se tarkoittaa eri asioita. Alussa tuetaan ideointia, loppupuolella keskitytään kirjoittamiseen. Joka vaiheessa on tärkeää valaa uskoa opparin valmistumiseen ja koko oppimisprosessiin.

Oppariohjaus tähyää tulevaisuuteen

Sparrauskokemusten perusteella tukea kaivataan yleiseen ja monille tuttuun oppariahdistukseen. Jatkossa kokeillaankin kaikille aloille suunnattuja tapaamisia, koska aiheet eivät välttämättä koske koulutusten omia käytäntöjä. Tapaamisissa voisi olla useampia henkilökunnan edustajia, jotta esim. pienryhmiin jakaminen olisi mahdollista. Myös vertaisia toivottiin mukaan tapaamisiin.

Sparrausten viitoittamina olemme HyVe-hankkeessa kehittämässä aikajanaa ja vinkkilistaa opparintekoon. Opiskelija voi tallentaa sen itselleen ja merkata siihen oman koulutusohjelmansa mukaiset tärkeät tehtävät ja päivämäärät.

Aikataulutus kannustaa opiskelijaa pyytämään entistä vikkelämmin ohjausta omilta ohjaajilta, opparipajalta, opiskeluhyvinvoinnin toimijoilta, erityisopettajalta ja muilta asiantuntijoilta.

Opinnäytetyösivut Lux-intranetissä kaipaavat selkiyttämistä ja visualisointia. Niitä kehitetään yhdessä opinnäytetyökoordinaattorien kanssa.

Lähteet

HyVe 2021. HyVe-hankkeen www-sivut. Osoitteessa HyVe-hanke opiskelijoille korona-ajan tueksi (sharepoint.com); luettu 4.11.2021.

Korpela Eveliina 2021. Kun on tunteet – Kannattelevassa ohjauksessa opiskelijan tunteet tehdään näkyväksi – Hiiltä ja timanttia (metropolia.fi); luettu 18.10.2021.

Xamk 2021. Opintoihin liittyvä ohjaus ja ohjeet – XAMK; luettu 18.10.2021.

HyVe – Hyvinvointia verkossa lisää yhteisöllisyyttä ja opiskeluhyvinvointia verkkotutoroinnin ja muun matalan kynnyksen ohjauksen avulla. HyVe-hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja hanketta toteutetaan 15.2.2021–31.3.2022.

Kirjoittaneet Sirpa Juusola ja Arja Hämäläinen

Juusola työskentelee kielten lehtorina ja erityisopettajana ja Hämäläinen opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.