NORUopiskelijatKehittämisen intoa haukivuorelaisessa rantamaisemassa. 24h Challenge -työpajaan osallistuneilla nuorilla oli halu oppia uutta yhdessä. Kuva: Anna-Maija Torniainen.

Opiskelijat ideoivat yritykselle 24 tunnin työpajassa

0

Mikkelin ammattikorkeakoulun liiketalouden laitoksen elokuussa järjestämässä seminaarissa pureuduttiin yrittäjyyskasvatukseen ja innovatiiviseen yrittäjyyden koulutukseen kolmen päivän ajan.

Kansainväliseen ”Bridging entrepreneurship education between Russia and Nordic countries” – seminaariin osallistui opettajien lisäksi opiskelijoita Pohjoismaista ja Venäjältä. Yksi osa seminaaria oli nuorten 24 tunnin työpaja ”24h Challenge”, joka on uusi oppimismenetelmä. Haukivuorelainen yrittäjä halusi saada nuorten näkemyksiä oman toiminnan kehittämiseksi ja samalla opiskelijat harjoittelivat työelämässä tarvittavia tiimityövalmiuksia.

Vuorokauden kestävään, intensiiviseen työpajaan osallistui kaikkiaan kuusitoista toisilleen vierasta nuorta Venäjältä, Suomesta ja Tanskasta. Mikkelin ammattikorkeakoulun liiketalouden opettajat Sami Heikkinen ja Reijo Honkonen toimivat työpajan vastuuopettajina yhteistyössä menetelmän salat tuntevan tanskalaisen kollegan kanssa.

Kokemukset rohkaisevat ja kannustavat

Työpajan käyttäminen liiketalouden opetuksessa tulee saamaan jatkoa, koska kokemukset olivat niin rohkaisevia. Yrittäjä oli tyytyväinen nuorilta saamiinsa kehittämisideoihin ja opettajat saivat erinomaista kokemusta ja uuden käyttökelpoisen menetelmän yrittäjyyskoulutuksen työkalupakkiin.

Jatkossa tulee kuitenkin kerrata osallistujien kanssa ennakkoon tiimityön periaatteet ja perehdyttää opiskelijat tarkemmin työpaja-menetelmän perusteisiin. Näin pystytään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti koko vuorokausi ideointiin ja innovointitehtävän ratkaisemiseen.

Pohjoismaiden ja Venäjän yhteinen yrittäjyys- ja innovaatiohanke

Seminaari ja työpaja ovat osa Mikkelin ammattikorkeakoulun Liiketalouden laitoksen hallinnoimaa Innovative entrepreneurship in Nordic-Russian context -hanketta. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa verkostoon kuuluvien kumppaneiden yrittäjyys- ja innovaatio-osaamista ja tiivistää venäläisten ja pohjoismaisten korkeakoulujen yhteistyötä.

Hankkeen erityisen tärkeänä tehtävänä on vahvistaa opettajien yrittäjyyden opetuksen osaamista ja antaa heille uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä kuten esimerkiksi ”24h Challenge”. Opiskelijoilla on puolestaan mahdollisuus soveltaa aiemmin oppimaansa ja ideoida ratkaisuvaihtoehtoja yrittäjiltä saatuihin käytännön ongelmiin ja kehittämiskohteisiin. Hankkeen kumppanikorkeakoulut hyväksyvät yhteiskurssit osaksi oman laitoksen opintoja ja opiskelijat saavat suorituksista opintopisteitä.

Elokuisen seminaarin käytännön toteutuksesta vastasivat Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijat Petra Paasonen ja Anna-Maija Torniainen opinnäytetyönään.

Innovative entrepreneurship in Nordic-Russian context -hanke on alkanut 1.7.2013 ja kestää kesäkuuhun 2015. Hankkeessa tulee olemaan kaikkiaan kuusi erilaista oppimistapahtumaa Suomessa, Venäjällä ja Tanskassa. Hanketta rahoittaa Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU).

Tutustu julkaisuun elokuun seminaarista

 

Kirjoittanut Marja-Liisa Kakkonen ja Marketta Koskinen

Marja-Liisa Kakkonen toimii koulutusjohtajana ja Marketta Koskinen hankevalmistelijana Mikkelin ammattikorkeakoulun liiketalouden laitoksella.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


kahdeksan + = 10