OPEN_hankijokiMikkelissä Hanhijoen vettä puhdistetaan juomavedeksi.

Open – avointa ympäristön seurantaa

0

Mikkelin ammattikorkeakoulun Open -hankkeessa tehdään töitä avoimen ja reaaliaikaisen ympäristötiedon mahdollistamiseksi.

Miltä kuulostaa, jos voisit uimarannalle lähtiessä varmistaa internetistä rannan sen hetkisen sinilevätilanteen ja veden lämpötilan? Tai jos voisit katsoa veden laadun ja lämpötilaan pohjalta, kuinka hyvin kala syö juuri nyt?  Tällaisten asioiden eteen tehdään töitä Open -hankkeessa.

Yksittäisistä näytteenotoista jatkuvaan seurantaan

OPEN_Saimaa-kuva

Veden laatua mittaavan anturin sijoituspaikka Saimaalla.

Ympäristönseuranta on perinteisesti tarkoittanut manuaalista mittausta tai näytteenottoa. Tulokset ovat kertoneet mittaus- tai näytteenottohetken tilanteen, mutta muilta ajanjaksoilta arvot ovat jääneet pimentoon. Mittaustulokset eivät ole myöskään olleet avoimesti kaikkien saatavilla.

Nykyisin ihmiset ovat kuitenkin yhä kiinnostuneempia ympäristön tilasta. Tietoa on myös totuttu kaivamaan nopeasti kännykän tai tabletin internetyhteyden avulla. Uuden tyyppinen ympäristön jatkuva seuranta vastaakin nykypäivän tarpeisiin perinteistä tapaa paremmin. Ajantasaista tietoa ympäristön tilasta voidaan välittää verkossa ja myös työstää eri kohderyhmien käyttöön. Tavallista kansalaista saattaa kiinnostaa esimerkiksi uimaveden laatu, viranomainen voi puolestaan tarvita tietoa esimerkiksi satunnaisesti vesistöön joutuvien päästöjen vaikutuksesta veden laatuun. Tekniikan voimakkaan kehityksen myötä tämä kaikki alkaa olla tätä päivää.

Helppoa vai onko sittenkään?

Automaattinen mittaus kuulostaa helpolta toteuttaa ja voisi olettaa, että perinteinen näytteenotto olisi helposti korvattavissa automaattisesti toimivilla antureilla. Todellisuus ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen. Mittausprojektin aluksi täytyy miettiä muun muassa todellista tilannetta parhaiten edustava mittauspaikka, päättää millä parametreillä mitataan, kuinka usein tietoa halutaan ja millaisessa muodossa tieto täytyy olla, jotta sitä voidaan käyttää vaikka opetus- tai viranomaistyössä.

Automaattisten mittalaitteiden käyttö osana viranomaisten päätöksentekoa täytyy ottaa huomioon myös lainsäädännössä. Tällä hetkellä lainsäädäntö automaattisten anturien käytölle viranomaisvalvonnassa on vasta alkuvaiheessa, mutta ongelmakohdat on tunnistettu ja laitteiden tekniikka on kehittynyt entistä luotettavammaksi. Täytyy myös muistaa, että automaattisetkaan mittalaitteet eivät ole huoltovapaita, etenkään ympäristön armoilla ollessaan.

Open-hankkeessa kehitetään ja testataan on-line mittausmenetelmiä vesistöjen, jätekeskuksen, sisäilman ja sään monitoroinnissa. Lisäksi selvitetään esimerkiksi anturien tarjoamia mahdollisuuksia opetus- ja tutkimuskäytössä. Tavoitteena on myös saada paikallinen ympäristötieto avoimesti kuluttajien käyttöön.

Opiskelijan työpanos osana hanketoimintaa

Open-hankkeen yhtenä tavoitteena on tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan ja opetuksen yhdistäminen. Ympäristömonitorointi on osa opintojaksoja ja hankkeessa on työskennellyt lukuisia opiskelijaharjoittelijoita. Opiskelijalle työskentely todellisten työelämän aiheiden parissa on varmasti antoisaa ja antaa paljon valmiuksia tulevaa työelämää varten. Toisaalta hanketoimintaan tulee opiskelijoiden myötä toivottuja uusia näkökulmia ja ideoita käytännön toteutukseen. Opettajan näkökulmasta on hienoa havaita, että harjoittelijat pystyvät suoriutumaan annetuista tehtävistä ja tuovat omat ideansa ja ajatuksensa rohkeasti esille. Kokemuksemme mukaan opiskelijat myös arvostavat mahdollisuutta soveltaa teoriassa opittuja asioita oikeasti käytännössä.

Open – tietojärjestelmä – etämonitoroinnin kehittäminen osana ympäristöteknologian koulutusta ja innovaatiotoimintaa on Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Hankkeen rahoituksen on myöntänyt Etelä-Savon Maakuntaliitto. Muita rahoittajia ovat Mikkelin kaupunki, Mikkelin vesiliikelaitos ja Metsäsairila Oy. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Observis Oy ja eri laitetoimittajat. Hanke on alkanut tammikuussa 2012 ja kestää kesäkuun 2014 loppuun.

Kirjoittanut Johanna Arola ja Piia Aarniosalo

Johanna Arola työskentelee Open-hankkeessa projektipäällikkönä ja Piia Aarniosalo projektiassistenttina Mikkelin ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan laitoksella.

Avainsanat:


Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


− 4 = yksi