Openhouse_154417688

Opettaja sukkuloi opetuksen ja yrityksen välillä

Opettajien työelämäkokemukset ja työelämän kontaktit nousevat usein esille. Open house -hankkeen myötä reilu kymmenen mamkilaista pääsee työelämäjaksolle keväällä 2015.

Opetuksen työelämäläheisyydelle on paljon vaatimuksia. Opetuksen pitäisi tarjota käytännönläheisiä esimerkkejä, ja yrityscaset ja -vierailut ovat tärkeä osa koulutusta. Tämän lisäksi opettajan tulisi tuntea oman alan organisaatiot ja päivittää alan tietoa jatkuvasti. Työelämäjaksojen tarpeellisuudesta puhutaan paljon, mutta käytännössä mahdollisuuksia lähteä jaksolle on ollut vähän.

Vieläkö virtaa – opettaja työelämäjaksolla

Kuva: Maria Miettinen.

Reijo Honkonen hakeutui työelämäjaksolle. Kuva: Maria Miettinen.

Mamkin liiketalouden laitoksella markkinoinnin lehtorina työskentelevä Reijo Honkonen oli Open House -hankkeen mahdollistamalla työelämäjaksolla viime keväänä.

”Hakeuduin työelämäjaksolle, koska minua askarrutti kaksi asiaa. Ensinnäkin olin utelias kokeilemaan, vieläkö pärjään viestintä- ja markkinointialan töissä. Lisäksi olin innokas päivittämään osaamistani ja vahvistamaan verkostojani.

Kumppaniksi osui paikallismedia, joka toimii vahvasti myös verkkojulkaisuna. Se haluaa luoda uusia, lukijoilleen merkityksellisiä sisältöjä sekä asiakasyrityksilleen uusia mainonnan konsepteja, jotka hyödyntävät verkon ominaispiirteitä: nopeutta, audiovisuaalisuutta, päivitettävyyttä, yhteisöllisyyttä sekä kohdennettavuutta.

Osallistuin tähän kehittämistyöhön perehtymällä yrityksen lukija- ja asiakaskuntaan, kilpailutilanteeseen sekä media-alan yleisiin kehityssuuntiin. Lopuksi tein yritykselle kehittämissuunnitelman. Osallistuin myös käytännön työhön toimittajana kirjoittamalla juttuja lehden levikkialueen innovatiivisista pienyrityksistä.

Henkilökohtaiset tavoitteeni ja yrityksen tarpeet kohtasivat erinomaisesti. Se että yritys oli nimenomaan pk-yritys, eikä esimerkiksi ison konsernin markkinointi- tai viestintäosasto, oli rikastavaa. Työtehtävien monipuolisuus laittoi miehen lujille, mutta se myös palkitsi. Innovatiivisia yrityksiä käsittelevän juttusarjan ideointi ja juttujen kirjoittaminen avasi uusia näkökulmia eri alojen liiketoimintamahdollisuuksiin.

Työelämäjakso merkitsi minulle henkilökohtaisesti erittäin paljon. Kun olin toiminut yhtäjaksoisesti opettajana yli kymmenen vuotta, tunsin ”takkini tyhjenneen”. Työelämäjakso toimi piristysruiskeena, jonka toivon näkyvän myös opettajantyössä.”

Tavoitteena vahva yhteistyö työelämän kanssa

Open House -hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaa lisäämällä osaamisen vaihtoa työelämän kanssa.

Hankkeessa rahoitetaan opettajien työelämäjaksoja, jotka kehittävät opettajan ja TK-henkilöstön tutkimus- ja kehittämisvalmiuksia ja kasvattavat ammattikorkeakoulun verkostoja ja osaamista.

Keskeisenä tavoitteena on luoda pysyviä toimintamalleja ja verkostoja tutkimus- ja kehitysyhteistyölle alueen organisaatioiden kanssa. Pariopettajuuteen kannustaan lähtemällä yritykseen toisen alan opettajan kanssa. Open House-hankkeen lisäksi työelämäjaksoja rahoitetaan Osaavampi Mamk -hankkeesta.

AFTER WORK -luentosarja Kasarmin kampuksella tutustuttaa alueen yrityksiin

Open house -hanke järjestää kaikille avoimen luentosarjan Mikkelin ammattikorkeakoululla (Mamk) ravintola Dexissä. Luentosarjassa eri alojen yritysten edustajat kertovat yritystoiminnastaan ja alaa koskettavista ajankohtaisista asioista.

Vierailevat yritykset toimivat aloilla, jotka ovat kiinteässä yhteydessä Mamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan kärkiteemoihin; kestävään hyvinvointiin, materiaaleihin ja ympäristöturvallisuuteen sekä sähköiseen arkistointiin ja digipalveluihin.

Luennot ovat keskiviikkoisin 3.12., 14.1., 4.2., 4.3 ja 1.4 kello 16–17. Ensimmäinen pidettiin oli 5.11. Luennoista listätietoja antavat Anna-Maija Torniainen, anna-maija.torniainen(at)mamk.fi ja Fulvio Rizzo, fulvio.rizzo(at)mamk.fi

 

Open House -faktat

Nimi: Työelämälähtöisen TK-toiminnan kehittäminen ammattikorkeakouluissa – Open House
Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Mamkilta
Kesto: 2014–2015
Tavoite: kehittää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehitystoimintaa ja lisäämällä osaamisen vaihtoa työelämän kanssa
Välineet: työelämäjaksot, after work-luentosarja, 24 h -innoleirit opiskelijoille
Kumppanit: Kymenlaakson AMK ja Kajaanin AMK
Lisätietoja: anna.ollanketo(at)mamk.fi

Lue REaDistä myös Mamkin opiskelijan ja MPY:n kokemukset hankkeen järjestämästä Digital Business Development -opintojaksosta.

 

 

 

Kirjoittanut Reijo Honkonen ja Anna Ollanketo

Kirjoittavat työskentelevät liiketalouden laitoksella, Reijo Honkonen markkinoinnin lehtorina ja Anna Ollanketo projektipäällikkönä Open House-hankkeessa.

Avainsanat: