Kuva: Pekka Lahti.TKI-osaajavalmennuksen valmentajat ja valmennettavat Stuttgartin yliopistolla. Kuva: Pekka Lahti.

Potkua ammattikorkeakoulujen yritysyhteistyöhön

Saksassa sijaitseva Steinbeis-säätiö on erikoistunut yritysten osaamisen vahvistamiseen. Säätiö välittää korkeakoulujen osaamista yrityksille. Asiantuntijoita suomalaisista ammattikorkeakouluista kävi syksyllä tutustumassa toimintaan Stuttgartissa ja hakemassa uusia ideoita Suomeen.

Kuva: Noora Talsi.

Kuva: Noora Talsi.

Saksassa yritykset näkevät korkeakoulujen asiantuntijoiden osaamisen arvon etenkin uuden tiedon käytäntöön soveltamisessa, keksintöjen hyödyntämisessä, kilpailukyvyn vahvistamisessa ja verkostoitumisessa.

Steinbeisin palveluita käyttää lähes 1000 yritystä. Säätiö välittää vuosittain yli 3500 korkeakoulun asiantuntijan osaamista yritysten käyttöön. Tämän suuruista korkeakoulujen asiantuntijoiden välittäjäorganisaatiota ei liene löytyvän suomalaisesta yrityselämästä.

Korkeakoulujen asiantuntijoiden omat yritykset toiminnan vauhdittajina

Suomen käytännöistä poiketen Saksassa korkeakoulujen opettajilla ja muilla asiantuntijoilla on mahdollisuus harjoittaa päätyönsä ohella oman toimialansa yritystoimintaa. Asiantuntijat ovat usein perustaneet oman yrityksen tai toiminimen, ja työ on yrityksille tehtävää projektiluonteista työtä.

Projektit vaihtelevat kooltaan ja kestoltaan hyvinkin pienistä konsultointipalveluista isoihin kansainvälisiin yritysyhteistyöprojekteihin. Suurin osa projekteista liittyy uuden teknologian käyttöönottoon ja teollisuuden sekä kaupan tutkimukseen. Näitä korkeakoulujen asiantuntijoiden perustamien yritysten palveluja Steinbeis-säätiö myy toisille yrityksille, ja tarjoaa samalla asiantuntijayrityksille myös esimerkiksi kirjanpito- ja laskutuspalveluja.

Käytännönläheisyyttä arvostetaan

Keskeisiä yritysten menetystekijöitä Saksassa ovat innovaatiokapasiteetin tunnistaminen, kyky uudistua, teknologian saavutettavuus, asiakaslähtöisten palveluiden ja tuotteiden kehittäminen sekä laadun varmistaminen. Yrityksen uudistamisen lähtökohtana pidetään muutostarpeen tiedostamista, muutosprosessin etenemisen suunnittelua ja voimavarojen kartoittamista.

Yritysprojekteissa toimivilta asiantuntijoilta edellytetään erityisesti käytännönläheistä tutkimusorientaatiota, kykyä toimia erilaisissa yrityskulttuureissa sekä tulosorientoituneisuutta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää myös Suomessa, esimerkiksi ammattikorkeakoulujen asiantuntijoiden tutkimus- ja kehittämisosaamista vahvistavissa valmennuksissa.

Ammattikorkeakoulujen osaamisesta tulee kertoa entistä vahvemmin

Vierailu herätti keskusteluja suomalaisten ammattikorkeakoulujen yhteistyöstä elinkeinoelämän kanssa. Etenkin suomalaisessa järjestelmässä olevat esteet kuten kilpailusäännöt puhuttivat ryhmää. Toisaalta Saksassa koulutuksen ja yritysten yhteistyölle on pitkät perinteet lähtien jo ammatillisen oppisopimuskoulutuksen yleisyydestä.

Toisen maan käytäntöjä ei voi sellaisenaan siirtää erilaiseen toimintakulttuuriin, mutta niihin tutustuminen antaa ideoita myös suomalaisen korkeakoulukentän ja yritysten välisen yhteistyön edistämiseen.

Suomessa elinkeinoelämä pitäisi saada entistä vahvemmin osallistumaan etenkin työn ja työelämän muutosten tutkimukseen ja kehittämiseen. Erityisesti on nostettava esille ammattikorkeakoulujen käytännönläheinen ja käytäntöjä uudistava tutkimus- ja kehittämisosaaminen, jota varten suomalaiset ammattikorkeakoulut valmentavat henkilöstöään TKI-osaajavalmennus -hankkeessa.

 

TKI-osaajavalmennus -hanke

TKI-osaaajavalmennus -hanke lisää ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua, innovatiivisuutta ja kysyntälähtöisyyttä. Benchmarking-matka Saksaan toteutettiin osana hanketta. Hanke alkoi vuoden 2014 alussa, ja ensimmäiseen pilottitoteutukseen on osallistunut 42 valmennettavaa eri ammattikorkeakouluista. Hanke kestää vuoden 2015 loppuun, ja sitä rahoittaa on opetus- ja kulttuuriministeriö.

HUOM! Valmennettavat vuodelle 2015 valitaan marraskuussa. Mamkin TKI-toiminnassa mukana oleva henkilöstö voi hakea mukaan valmennukseen. Lisätietoja antaa Noora Talsi, noora.talsi(at)mamk.fi.

Kirjoittanut Sirkka Saranki-Rantakokko ja Noora Talsi

Sirkka Saranki-Rantakokko työskentelee TKI-osaajavalmennus -hankkeen sisällön koordinaattorina Lapin ammattikorkeakoulussa. Noora Talsi työskentelee tutkimusjohtajana Mikkelin ammattikorkeakoulussa ja vastaa hankkeessa TKI-menetelmät ja projektitoiminta -koulutusosion suunnittelusta.

Avainsanat: