Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

TALOTEK – kohti uudenlaista asumismukavuutta

Mamk vie eteenpäin talotekniikan opetusta, tutkimusta ja kehittämistä TALOTEK-hankekokonaisuudella. Tavoitteena on lisätä talojen energiatehokkuutta ja asumismukavuutta. Mukana kehitystyössä on yhdeksän talotekniikka-alan yritystä ja Etelä-Savon ammattiopisto Esedu.

TALOTEK-hankkeissa toteutetaan Mikkelin ammattikorkeakoululle talotekniikan uudet oppimis- ja tutkimusympäristöt. Näin hanke vie eteenpäin kiinteistöjen energiatehokkuuden opetusta, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä yhteistyötä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on lopulta kehittää aiempaa mukavampaa ja energiatehokkaampaan asumista ja tarjota yrityksille mahdollisuuksia kehittää toimintaansa. Hankekokonaisuus koostuu kehittämishankkeesta TALOTEK1 ja investointihankkeesta TALOTEK2.

Mitä mainiointa yhteistyötä

Yhdessä suunnitteleminen ja tilojen rakentaminen niin, että kaikkien osapuolten tulevaisuuden tarpeet otetaan huomioon, on mitä mainioin tilaisuus yhteistyön kehittämiselle.

Yksi hankkeen yhdeksästä yhteistyöyrityksestä on talotekniikan uudis- ja korjausrakentamiseen keskittynyt Suomen Talotekniikka Oy. Yritys lähti mukaan toimiakseen talotekniikan kehityksen eturivissä.

– Mukana ololla voimme tuoda esille alan monipuolisia ja voimakkaasti kehittyviä ratkaisumalleja, ja tuoda esille oman näkemyksemme tulevien talotekniikan insinöörien opetukseen, sanoo Suomen Talotekniikka Energia Mikkeli Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kalliojärvi.

Kalliojärven mukaan hanke antaa myös mahdollisuuden vaikuttaa yritystoimintaa parhaiten tukevien ratkaisujen syntymiseen.

– Saamme esille näkemyksemme testilaboratorion ominaisuuksiin ja olosuhteisiin. Parhaimmillaan TALOTEK luo mahdollisuuksia toteuttaa tulevaisuuden talotekniikkaa jo nyt.

Kolme vaihetta, kolme laboratoriota

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan ilmanvaihdon testiympäristö TESTLAB, joka mahdollistaa ilmanvaihdon mittaukset ja havainnollistamisen.

Toisessa vaiheessa nykyisen ilmanvaihtolaboratorion sisälle rakennetaan pientalo DEMOLAB, jossa tuodaan esille nykyaikaisia ja tulevaisuuden taloteknisiä ratkaisuja. Suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon kiristyvät energiatehokkuuden määräykset sekä hyvään sisäilmastoon vaikuttavat talotekniset tekijät.

Kolmannessa vaiheessa suunnitellaan ja rakennetaan mobiilin pienasumisen demonstraatio MODLAB, jossa taloteknisten ratkaisujen tutkimisen ja testaamisen lisäksi on mahdollista tutkia asumisen eri osa-alueita.

Yhteiskuntavastuuta ja ennakoivaa rekrytointia

Suomen Talotekniikka Oy on mukana yhteiskuntavastuuta kantavien yritysten joukossa. Yrityksen mukaan toimiva ”opiskelija–oppilaitos–työyhteisö”-kolmikanta luo edellytykset kehitykselle. Yritys kokee yhteistyön talotekniikan insinöörikoulutuksen kanssa tärkeäksi.

– Yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden keskustella alan kehittymisestä ja toteuttaa tutkimus- ja tuotekehityshankkeita oppilaitosten kanssa. Lisäksi oppilaitosyhteistyö on osa yrityksen toimivaa ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja rekrytointia, Jukka Kalliojärvi toteaa.

TALOTEK-hankekokonaisuutta hallinnoi Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy. Rahoituksen on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Muita rahoittajia ovat Marjatta ja Eino Kollin säätiö, Fläkt Woods Oy, Geberit Oy, Jeven Oy, Morehouse Oy, Pipe-Modul Oy, Rakennusliike U. Lipsanen Oy, Schneider Electric Oy, Suomen Talotekniikka Oy sekä Wimacor Oy. Hanke on alkanut 1.1.2015 ja kestää 31.12.2016 saakka.

Kirjoittanut Johanna Arola ja Panu Jouhkimo

Johanna Arola työskentelee lehtorina ja koulutuspäällikkönä ja Panu Jouhkimo Talotek-hankkeen projektipäällikkönä Mikkelin ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan laitoksella.