laatu_mn

Tutkitusti laadukasta koulutusta

Mamkissa arvostetaan laatua. Toimintaa kehitetään käyttäjiltä ja asiakkailta saadun palautteen perusteella. Laatu on Mamkissa kaikkien asia – jokainen korkeakouluyhteisön jäsen vastaa oman toimintansa laadusta ja sen kehittämisestä.

Laatujärjestelmässä ja laatutyössä sovelletaan jatkuvan kehittämisen kehää eli ns. laatuympyrää. Sen osat ovat: suunnittele, toteuta, arvioi ja kehitä.

Hyvä esimerkki laatuympyrän toiminnasta on opintojen ohjauksen kehittäminen. Suunnittelua ohjaavat strateginen tavoite opintoprosessin tehokkuuden parantamiseksi ja opintojen ohjauksen toimintamalli. Toteutusvaiheessa käytössä ovat toimintaa ohjaavat prosessikuvaukset ja ohjeet. Arviointia tehdään tuloskortin mittarien ja opiskelijapalautteiden avulla. Palautteiden pohjalta sitten vuonna 2014 suunniteltiin ja käynnistettiin opintojen ohjauksen kehittämishanke.

Laatuympyrä pyörii

Mamkin toiminnan tuloksista ja laadusta kerätään palautetta säännöllisesti. Tieto kerätään opiskelija-, henkilöstö- ja sidosryhmäkyselyillä, kehityskeskusteluilla, sisäisillä katselmuksilla ja itsearvioinneilla sekä ulkoisten arviointien avulla.

Esimerkiksi opiskelijakyselyillä Mamk kartoittaa, kuinka opintojen aloitus on sujunut, miten opetuksen laatu ja kehittäminen koetaan ja kuinka opintojen ohjaus ja muut tukipalvelut ovat toimineet. Lisäksi palautetta kerätään oppimisympäristöstä ja työskentelyilmapiiristä sekä valmistumisvaiheen työllistymistilanteesta ja työn luonteesta.

Laatu_talukko

Klikkaamalla saat kuvan isommaksi.

 

Tyytyväiset opiskelijat

Opintojen alkuvaiheen tyytyväisyyttä mittavaan kyselyyn vastasi marraskuussa 2014 yli 80 % syksyllä opintonsa aloittaneista opiskelijoista.

Mamkin kyselystä saamat arviot ovat parantuneet vuodesta toiseen. Syksyllä 2014 keskiarvo oli 3,48 asteikolla 1-5 mitattuna.  Kyselyn mukaan yhteistyö sujuu hyvin sekä henkilöstön että opiskelijoiden kesken, opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva, ja opiskelijatuutorointi on auttanut opiskelun alussa.

Opiskelijat ovat entistä paremmin selvillä tavoitteistaan ja haluavat myös jatkaa opintojaan tutkintoon saakka.

Kolmesti auditoitu laatujärjestelmä

Suomalaisilla korkeakouluilla on lakiin perustuva velvoite vastata toimintansa laadusta ja sen kehittämisestä. Ammattikorkeakoulun tulee arvioida koulutustaan ja muuta toimintaansa ja niiden vaikuttavuutta.

Ammattikorkeakoulun on myös osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin eli auditointiin säännöllisesti ja julkistettava järjestämänsä arvioinnin tulokset. Auditointi on riippumatonta ja järjestelmällistä ulkoista arviointia. Mamkin laatujärjestelmä on auditoitu kolme kertaa vuosina 1999, 2006 ja 2013.

Korkeakoulujen arviointineuvosto on myöntänyt Mamkille 21.2.2013 alkaen laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta. Leima tarkoittaa, että Mamkin laatujärjestelmä täyttää kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia. Jatkuvan kehitystyön tulokset näkyvät vuoden 2013 palautteessa:

Laatujärjestelmä tukee erinomaisesti ammattikorkeakoulun johtamista. Johto käyttää määrätietoisesti laatujärjestelmän tuottamaa tietoa toiminnanohjauksessa ja strategisessa päätöksenteossa. Opiskelijasta huolehtiminen opiskelujen alkamisesta valmistumiseen asti koko henkilöstön voimin on hyvä esimerkki laatujärjestelmän käytännön toimivuudesta. Ammattikorkeakoulussa on avoin ja vuorovaikutteinen laatukulttuuri. Kaikki korkeakouluyhteisön jäsenet osallistuvat aktiivisesti laatutyöhön.

Lisää koulutuksen ja muun toiminnan laatutyöstä voi lukea blogista, jossa Mamkin laatutoimijat kertovat ajankohtaisista laatuun liittyvistä asioista ja tapahtumista.

 

Tutustu blogiin:

laatublogi

 

 

 

 

 

Kirjoittanut Marjo Nykänen

Kirjoittaja on Mikkelin ammattikorkeakoulun laatu- ja palvelujohtaja.