Digitalisoituminen mahdollistaa uudet innovaatiot

Digitalisaatiota pidetään yhtenä nykyajan suurimmista megatrendeistä. Etelä-Savossa digitalisoitumisen megatrendi voi tarkoittaa panostamista digitaaliseen osaamiseen, uusiin digitaalisiin innovaatioihin ja vihreän siirtymän […]

Nuorisotyö digiosallisuuden edistäjänä

Uudet teknologiset innovaatiot ja nuorisokulttuuriset ilmiöt haastavat jatkuvasti nuorisotyötä. Ajan hermoilla pysyminen digimaailmassa on arkipäivää nuorten aikuisten kanssa työskenteleville ammattilaisilla. […]

Informaatiomuotoilua tiedonjakamiseen

Käynnissä oleva digitalisaation murros muuttaa oppimisen ja työn tekemisen kulttuuria. Visuaalisen viestinnän merkitys kasvaa yhä voimakkaasti informaation painottuessa kuvia ja […]

Missiona kilpailukyky

Ekologinen jälleenrakennus. Vihreä siirtymä. Muutoskyvykkyys. Kestävä talous. Digitalisaatio. Uudet teknologiat. Käsitteet ovat tuttuja mikro- ja pk-yritysten toimintaympäristössä, mutta mistä löytää […]

Kuvituskuva.

Luottamus, yhteinen tulevaisuus vai uhka?

Digitalisaatio jakaa ihmisten mielipiteitä eri aloilla. Digitalisaatio nähdään työpaikkojen viejänä tai pakollisina toimina, jotta voidaan säilyttää kilpailukyky muuttuvassa maailmassa. Digitalisaatio […]

Kuvituskuva.

Satamien digitalisoinnissa on myös haasteita

Digitalisaatio on tulossa vahvasti osaksi merenkulkua ja logistiikkaa. Satamissa toimivien yritysten ja ihmisten kyky omaksua digitalisaatio osaksi liiketoimintaa on olennaista […]

Kuvassa havainnekuva Savonlinnaan rakennettavasta testauslaboratoriosta.

Puurakentamisen kasvun ja kehityksen uudet suunnat

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2020 aloitetuista rakennuksista lukumääräisesti 82 % oli puurunkoisia. Kun taas tarkastellaan rakennusaloituksia pinta-alan mukaan, oli puurakennusten […]