Kuvituskuva: kannettavan näytöstä tulee käsi, joka puristaa pöydän ääressä olevan henkilön kättä.

Digitalisaation mahdollisuudet henkilöstöjohtamisessa

14.12.2021

Organisaation menestyksen ratkaisee kyky muuttua ja taito kehittää luovasti uusia työkaluja. Prosesseja tulee pysyä muokkaamaan nopeasti, ja virtuaalitiimien johtaminen on tullut jäädäkseen. Turvaudumme entistä useammin tekoälyn hyödyntämiseen henkilöstöjohtamisessa, ja vain hyvinvoiva työyhteisö pärjää tulevaisuuden kovassa kilpailussa.

Virtuaalinen työnopastus ja perehdytys palvelualalla -hankkeen projektipäällikkö Heidi Kauppinen ja TKI-asiantuntija Katariina Kovanen sekä lehtori Sari Toijonen-Kunnari tuottivat 2021 syksyn Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus -opintojaksolle yhteistyökokonaisuuden, jossa oli opiskelijoille kaksi tehtäväkokonaisuutta.

Ensimmäisessä tehtävässä opiskelijat pääsivät tutustumaan pelillisten menetelmien maailmaan audiopakopelin avulla, ja toisessa tehtävässä opiskelijat pääsivät hankkimaan tietoa digitalisaation mahdollisuuksista henkilöstöjohtamisessa.

Mitä taitoja tulevaisuuden HR-ammattilaisilta odotetaan

Toisen vuoden liiketalouden opiskelijat pääsivät miettimään omissa opiskelutehtävissään, miten henkilöstöjohtaminen linkittyy organisaation liiketoimintastrategiaan ja millaista osaamista henkilöstöammattilaisilta vaaditaan organisaation kehittämisessä sekä muutosten edistämisessä. Tulevaisuudessa henkilöstöammattilaisilta edellytetään taitoa ottaa käyttöön sekä kehittää uusia digitaalisia mahdollisuuksia.

Tehtävän oppimistavoitteena oli harjoitella tiedonhankintaa, lähdekriittisyyttä, ydinasioiden tiivistämistä, esittämisvalmiuksia ja palautteen vastaanottamista. Ryhmissä tehtävissä harjoitustöissä kehityttiin organisointitaidoissa, vastuun jakamisessa sekä siinä, kuinka töitä organisoidaan ryhmän jäsenten välillä.

Opiskelijoiden aiheet käsittelivät rekrytoinnin digitalisoimista, pelillisiä menetelmiä työnopastuksessa, palkitsemisen digitalisointia, työhyvinvoinnin kehittämistä digiaikana, mittareita ja indikaattoreita etätyössä, kuinka toteuttaa henkilöstön osaamisen kehittäminen digitaalisesti sekä palautteen merkitystä- ja vastaanottamista digitalisoinnin näkökulmasta.

Ryhmät esittelivät oman tuotoksensa Teams-ympäristössä ja saivat palautteen esityksistään sekä sisällöstään. Tehtävien tuotoksissa huomattiin, että opiskelijat olivat kaiken kaikkiaan tuottaneet hyvää ja lähdekriittistä materiaalia sekä huomioineet ajan hermon hienosti.

Mihin olet menossa, HR?

Mihin HR-maailmamme onkaan mahdollisesti menossa, henkilöstöhallinnon digitalisointiin korona on vahvasti pistänyt vauhtia. HR-henkilöstön tehtävä on auttaa varmistamaan, että liiketoiminnassa oikea osaaminen on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Teknologia on tullut myös henkilöstöjohtamiseen kuluneella vuosikymmenellä vahvasti mukaan. Prosesseista helpoimmin automatisoitavissa ovat olleet erilaiset valinta-, arviointi-, sekä kohdentamisprosessit.

Kuvassa erilaisia VR-laitteita, joilla virtuaalista perehdytystä voi tehdä.

Tilanne ei teknologian suhteen tule todennäköisesti ainakaan laantumaan, ja vuonna 2030 tilanne saattaakin olla se, että osaava HR-järjestelmä toteuttaa ison osan henkilöstöjohtamisen prosesseista ilman ihmisen työpanosta. Erilaiset järjestelmät tekevät HR-asiantuntijoiden työn. Työntekijöiden vastuulle jää johtaa koneita sekä määritellä yrityksen tahtotila.

Teknologia on tullut myös henkilöstöjohtamiseen kuluneella vuosikymmenellä vahvasti mukaan.

Olemme oppineet luomaan fyysistä kulttuuria työyhteisöihin toimistojen käytävillä, kahvihuoneissa ja vapaamuotoisissa keskusteluissa. Vuodesta 2020 alkaen olemme saaneet opetella virtuaalikahveihin ja erilaisiin virtuaalijuhliin. Teknologia toki pystyy tukemaan prosessien sujuvuutta ja hyvän työkulttuurien osa-alueita, mutta ei täysin korvaa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kokemusta. Tulevaisuudessa meillä kuitenkin saattaa olla koneita, jotka tuottavat meille onnellisuutta ja mielihyvää.

Tämä sama ajattelu pätee myös empatiaan. Kun organisaatiossa on kohdattu haasteita, henkilöstöhallinnon empatiakyvyn asiantuntemus on noussut esiin. Tulevaisuudessa olemme kuitenkin tilanteessa, jossa empatia ei ole pelkästään ihmisten taito. Työntekijä saa vuonna 2030 itse päättää, haluaako tukea jaksamiseensa empatiakykyiseltä ihmiseltä vai empatiaa oppineelta robotilta. Keinotekoinen empatia ja laskennallinen empatia tulevat olemaan tekoälyn seuraavia siirtoja.

Onkohan meillä enää tulevaisuudessa esihenkilöitä? Henkilöstöhallinnon merkitys esihenkilöiden tukemisessa on ollut valtava. Tähänkin saattaa tulla tulevaisuudessa muutos, kun robotiikka kehittyy ja oppivat järjestelmät tunnistavatkin esihenkilöiden sekä työntekijöiden tarpeet ja data on saatavilla reaaliaikaisesti.

Koneet auttavat tunnistamaan ja ennustamaan tilanteita, joissa tiimit pääsevät huippusuorituksiin. Tämä onnistuu ennakoivan tekoälyn avulla ja tulevaisuuden tiimit muodostuvat ihmisistä sekä roboteista. Esihenkilöiden työparina saattaa olla sparrausrobotti, joka kysyy valmentavalla otteella kysymyksiä henkilöstöltä.

Tulevaisuuden HR -ammattilaiselta vaaditaan rohkeutta kohdata muutoksia, kykyä päästää irti vanhasta, ottaa vastaan jatkuvasti kehittyvä teknologia ja kykyä hahmottaa kokonaisvaltaisesti maailmaa, asioita ja ilmiöitä.

Työyhteisön psykologinen turvallisuus mahdollistajana

Psykologinen turvallisuus koostuu yhteenkuuluvuudesta, oppimisesta, osallistumisesta ja haastamisesta (Rantanen yms. 2020, 212). Yhteistyö tässä projektissa koettiin mutkattomana ja sujuvana.

Jokaisen omia vahvuuksia ja asiantuntijuutta käytettiin, ja kokonaisuudessa uskallettiin heittäytyä kokeilemaan uudenlaista menetelmää sekä kysyä ja kyseenalaistaa. Luottamus korostui, ja sen avulla pääsimme terveellä uteliaisuudella kyseenalaistamaan nykyisiä oppimistehtävien käytäntöjä sekä toimintatapoja.

Kun vastuualueet ja tehtävänjako olivat selkeitä, työskentely sujui hyvin ja sitoutuminen onnistumiseen oli korkealla. Edellytykset luovien ratkaisujen etsintään ja erehdyksiinkin luo työyhteisö.

Opetushenkilöstön yksi ammatillisen kehityksen mahdollistamisen keino on TKI-asiantuntijoiden kanssa tehtävä tiiviimpi yhteistyö. Opetuksen ja TKI-toiminnan yhteistyöhön kaivataan rakenteita, toimintamalleja ja selkeitä prosesseja.

Lähteet

HR-trendit 2022- Tältä näyttää henkilöstöhallinnon tulevaisuus. Viitattu 8.11.2021. HR-trendit 2022 – Tältä näyttää henkilöstöhallinnon tulevaisuus | Accountor HR Solutions.

Miltä näyttää HR:n tulevaisuus 2030. Kolme skenaariota henkilöstöhallinnon tulevaisuudesta. Viitattu 8.11.2021. HR-whitepaper-final2.pdf (sofigate.com)

Rantanen, J., Leppänen, I. & Kankaanpää, H. 2020. Johda tunneilmastoa – Vapauta työyhteisösi todellinen potentiaali. Helsinki: Alma Talent.

Kirjoittaneet Sari Toijonen-Kunnari, Katariina Kovanen ja Heidi Kauppinen

KTM, MMM Toijonen-Kunnari työskentelee lehtorina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Kovanen työskentelee TKI-asiantuntijana ja Kauppinen projektipäällikkönä Kestävän hyvinvoinnin vahvuusalalla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.