Öljyntorjunta- ja keräystestaus uusimuotoisille öljyille

Vihreän siirtymän tavoitteisiin sisältyy fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvista raaka-aineista valmistetuilla tuotteilla. Muutoksella on heijastevaikutus myös ympäristövahinkoihin ja vahingontorjuntaan varautumiseen. Uusimuotoisten […]

Öljyntorjunta-altaalla tarjolla koulutusta ja tutkimuspalvelua

Xamkin öljyntorjunta-altaalla on erinomaiset mahdollisuudet antaa käytännönläheistä koulutusta öljyntorjuntalaitteiden ja imeytystuotteiden käytettävyydestä erilaisissa öljyvahinkotilanteissa. Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö on valmistunut […]

Kaksi paineilmalaitteilla varustautunutta henkilöä pumppaa öljyä käsipumpulla tynnyristä ämpäriin.

Raakaa dataa raakaöljystä

Raakaöljyn torjunnassa on huomioitava sen syttyvyys ja terveydelle haitalliset pitoisuudet. Xamkin öljyntorjunta-altaalla käynnistyy testaus, jossa kerätään mittausdataa aineen vaaraominaisuuksista eri […]

Ympäristövahinkojen torjunnan osaamisvaatimukset kasvussa

Torjuntaosaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen ovat yhä haasteellisempia vahinkoaineiden monipuolistuessa. Samalla yleisen ympäristötietoisuuden lisääntyessä kansalaiset entistä aktiivisemmin ilmoittavat vahingoista ja edellyttävät […]

Hallittu keräystyö öljyvahingossa

Öljynkeräyksen tavoite on minimoida öljystä aiheutuvia haittoja. Siten myöskään oman toiminnan seurauksena syntyneet vahingot eivät ole toivottuja. Erityistä huomiota tulee […]

Työturvallisuus öljyntorjunnassa

Merkittävimmät öljyntorjuntatyössä kohdattavat riskit ovat peräisin torjuttavan aineen haitta- ja vaaratekijöistä, työtavoista sekä toimintaympäristöstä. Torjuttavan aineen kemialliset haittatekijät vaihtelevat sekä […]

Tutkimuksella tärkeää tietoa öljyntorjunta-altaalta

Rajavartiolaitoksella oli tarve tutkia vesijäähdytteisten alusten kykyä toimia öljyvahingon aiheuttaman öljylautan keskellä. Tutkimustietoa voi hyödyntää myös pelastuslaitosten aluksiin. Xamkin öljyntorjunnan […]