Kuva: Manu Kettunen.

Tutkimuksella tärkeää tietoa öljyntorjunta-altaalta

05.12.2022

Rajavartiolaitoksella oli tarve tutkia vesijäähdytteisten alusten kykyä toimia öljyvahingon aiheuttaman öljylautan keskellä. Tutkimustietoa voi hyödyntää myös pelastuslaitosten aluksiin.

Xamkin öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö mahdollistaa monentyyppisiä tutkimuksia öljyvahinkoihin liittyen. Rajavartioston kanssa käytiin neuvotteluja jo syksyllä 2021 tarpeesta selvittää vesijäähdytteisen aluksen mahdollisuutta toimia öljyvahinkoalueella.

Kyseistä testiä varten rakennettiin erityinen testikoneikko, jonka keskiössä toimi lämmönvaihdin, joka oli irrotettavissa tarkastelua varten. Kesällä 2022 sovittiin tutkimuspäiväksi 7.9.2022. testipäivän aikana todettiin tarvetta jatkaa tutkimuksia, joten lisäpäiväksi sovittiin 3.10.2022.

Testikoneikon käyttöön ottamisessa oli myös hauskoja hetkiä. Kuva: Manu Kettunen.

Tutkimuksen valmistelua

Ensimmäiseen tutkimukseen valmistauduttiin huolella suunnittelemalla testiolosuhteita kahdessa kokouksessa. Tutkimukset päätettiin aloittaa kahdella öljylaadulla, meridieselöljyllä (MDO) ja hydrauliöljy 68:lla. Öljyt eroavat viskositeetiltään huomattavasti, jolloin saadaan laajempaa tutkimustietoa jäähdytysjärjestelmän kyvystä jäähdyttää moottoria öljylautassa kuljettaessa. Toisen päivän tutkimusöljynä käytettiin raakaöljyä.

Laitteiston viimeiset säätötoimet menossa. Kuva: Manu Kettunen.

Testin kulkua

Kun pääsimme jyvälle testikoneikon toiminnasta, testaukset saatiin mallikkaasti suoritettua ja halutut testitulokset saatiin selville. Ensimmäisenä testipäivänä selvitettiin toimintaa hydrauliikkaöljyisessä vedessä ja toisena päivänä raakaöljyisessä vedessä.

Testitulokset yllättivät kieltämättä positiivisesti, ja Xamkin fasiliteetit toimivat loistavana testausympäristönä tämäntyyppiselle tutkimukselle. Lisäksi henkilökunta oli ammattitaitoista ja avuliasta, minkä vuoksi Rajavartiolaitos on ehdottomasti halukas tekemään yhteistyötä vastaisuudessakin.

Menossa raakaöljyn kanssa tehtävä testi. Kuva: Manu Kettunen.

Ensimmäisen testipäivän tuloksia

Kello Lämpötila Lämpötilamuutos Huomiot
13.00 Meno

Paluu

40 oC

20 oC

20 oC Ajettu puhdasta vettä järjestelmään ja simuloitu samalla virtausta.
13.15 Meno

Paluu

40 oC

25 oC

15 oC Nostettu imuletku lähemmäs pintaa ja pienennetty testausaluetta.
13.20 Meno

Paluu

40 oC

30 oC

10 oC Nostettu imuletku pintaan imemään öljyä.
13.30 Meno

Paluu

40 oC

34 oC

6 oC Alettu huuhtelemaan järjestelmää puhtaalla vedellä.
13.45 Meno

Paluu

40 oC

20 oC

20 oC Lämpötilat normalisoituneet ja testaus päätetty.

Toisen testipäivän tuloksia

Kello Lämpötila Lämpötilamuutos Huomiot
11.25 Meno

Paluu

39 oC

15 oC

14 oC Ajettu puhdasta vettä järjestelmään.
11.35 Meno

Paluu

39 oC

14 oC

15 oC 20 min kohdalla simuloitu virtausta jaaaltoja.
11.45 Meno

Paluu

39 oC

14 oC

15 oC Nostettu imuletkua lähemmäs pintaa.
11.55 Meno

Paluu

39 oC

15 oC

14 oC Nostettu imuletkua lähemmäs pintaa.
12.05 Meno Paluu 39 oC

15 oC

14 oC 40 minuutin kohdalla kokeiltu ajaa lähes puhdasta raakaöljyä järjestelmään, jolloin pumppu ei jaksanut enää pyöriä.
12.10 Meno

Paluu

39 oC

15 oC

14 oC Huuhdeltu järjestelmä noin 5 minuuttia puhtaalla vedellä ennen testin päättämistä.
Testikoneikon jäähdytysveden esisuodatin raakaöljytestin jälkeen. Kuva: Christer Berntsson.

Tutkimuksen johtopäätöksiä

– Jäähdytysjärjestelmä pystyi pitämään moottorin lämpötilan sallituissa rajoissa ajettaessa öljyisessä vedessä

– Huomioitavaa on vedenoton esisuodattimen aktiivinen tarkkailu.

– Öljylauttaan ei tule mennä kovalla vauhdilla ja moottorin ja pakojärjestelmän tulee antaa jäähtyä ennen onnettomuuspaikalle siirtymistä.

– Tilanteen jälkeen tulee varmistaa lauhdutinjärjestelmän puhdistaminen ja vesipumpun kunto, että öljy ei ole vahingoittanut pumppua.

Kirjoittaneet Christer Berntsson ja Antero Myrén

Berntsson toimii alustarkastajana Rajavartiolaitoksen esikunnassa ja Myrén projektipäällikkönä Logistiikan ja merenkulun painoalalla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.