Meriroskaa, muovikääreitä ja muovipulloja veden pinnalla. Meriroskan määrä lisääntyy myös itämerellä. Kuva tuotettu Adobe Fireflyllä.

Soveltuuko öljyntorjuntakalusto myös meriroskan keräämiseen?

27.05.2024

Tätä selvitetään pienimuotoisilla käytännön testeillä Xamkin öljyntorjunta-altaalla.

Kyky meriroskan keräämiseen laajentaisi nykyisen öljyntorjuntakaluston käyttökohteita ja lisäisi sen hyödyntämistä. Samalla se avaisi mahdollisuuksia laajemmalle keräyslaitteiden valikoimalle tulvatilanteissa.

Tavoite tukea tulvantilanteen jälkitoimia

Tulvaroska-hanke tukee varautumista tulvatilanteen jälkitoimiin selvittämällä öljyntorjuntakaluston käytettävyyttä tulvaveden huuhtoman ja vesistöihin kuljettaman roskan keräämiseksi. Käytännössä keräyskyky koskee kaikkea muutakin meriroskaa. Kaluston käytettävyys selvitetään käytännön testeillä. Testien perusteella varaudutaan kaluston modifiointiin.

Jos jälkitoimissa voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa kalustoa, olisi tulvatilanteessa hyödynnettävissä laajempi kalustoreservi ja erikseen hankittavan kalustollisen varautumisen tarve vähenisi.

Taustaselvitys kokoaa kalustotiedot laajemmin

Hanke käynnistyy taustaselvityksellä muualla maailmalla hyödynnettävistä keräystekniikoista. Taustaselvityksen painoarvoa kasvatetaan, mikäli käytössä oleva öljyntorjuntakalusto osoittautuisi täysin roskankeräämiseen soveltumattomaksi. Näin hankkeen tavoite soveltuvan kaluston kartoittamiseksi saadaan kuitenkin toteutettua.

Tulokset kansiin ja kokemuksiksi

Taustaselvitys ja testitulokset kootaan raportiksi, jossa käyttökelpoisiksi osoittautuvista keruujärjestelmistä kootaan Tulvaroskan keräämisen toimintamalli öljyntorjuntakalustoa hyödyntäen -tietopaketti. Tietopaketti koostuu keräinjärjestelmien kuvauksesta sekä turvallisia työskentelymenetelmiä ja suojautumistarpeita koskevasta osasta.

Kirjallisten tuotosten lisäksi tulokset jalkautetaan käytännön osaamiseksi kutsumalla kohderyhmä öljyntorjunta-altaalle livedemonstraatioihin.

Tulvaroska – Tulvaveden kuljettaman jätteen kerääminen öljyntorjuntakalustolla -hanke saa rahoituksensa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelman Erityistavoitteesta 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen (EAKR) Kymenlaakson liiton kautta. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2024–28.2.2025.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta.

Kirjoittanut Justiina Halonen

Kirjoittaja työskentelee tutkimuspäällikkönä Logistiikan ja merenkulun painoalalla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.