Pakkaus tehostaa elintarvikkeen myyntiä

Nro2/2019

Mikä on pakkauksen merkitys tuotteen markkinoinnissa ja miten pakkauksella voidaan vaikuttaa brändäykseen tai ostopäätöksiin? Miten opiskelijat voivat osallistua pakkausten suunnitteluun? […]

Kokeillen kohti kestävää kehitystä

Nro4/2018

Innovaatioita, ratkaisuja ja tekijöitä etsitään vastaamaan yritysten tarpeisiin tehdä omasta liiketoiminnastaan vihreämpää. Uudet ideat ja tekijät kaipaavat ohjeistusta ja alustan, […]

Opiskelija-aktivismi kehittää yrittäjyyttä

Nro3/2018

Entrepreneurship Society (ES) -toiminnan keskiössä on nuorten ja opiskelijoiden kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan. ES-toiminta perustuu hyvin paljon vapaaehtoiseen aktivismiin ja kiinnostukseen […]