Kuvituskuva.

TKI-hankkeet siltana työelämään opiskelijoille

14.12.2021

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) tuo yritysten kehitystarpeet lähelle koulutuksen rajapintaa. TKI-toiminnan ja koulutuksen tiivis integraatio puolestaan tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua alueen yrityksiin jo opiskeluvaiheessa.

Hyvä yhteistyö ja synergia voi poikia opiskelijalle harjoittelun tai opinnäytetyön aiheen lisäksi tulevaisuuden työpaikan. Mielenkiintoiset työpaikat tuovat pitovoimaa niin Etelä-Savoon kuin Kymenlaaksoon. Xamk Game Studios -hanke on saanut toimia jo usean opiskelijan väylänä työelämään.

Kesällä 2020 Loopy Oy ja Xamk Game Studios käynnistivät yhteistyössä Virtuaalielämyksillä kohti parempaa matkailukokemusta -hankkeen kanssa kesäharjoitteluprojektin, joka työllisti Xamkin opiskelijoita monialaisesti (lue lisää pilotista Read 3/2020).

Xamkin alumni, palvelumuotoilija Kaisa Visamo työllistyi työharjoittelun myötä kotkalaiseen ohjelmistoyritys Loopyyn. Kaisa kuvaa työllistymispolkunsa kokemuksia seuraavasti:

Harjoitteluni hankkeessa opetti paljon ja se oli myös työllistymiseni kannalta merkittävässä roolissa. Olin enemmän kuin tyytyväinen päästessäni töihin Loopylle harjoitteluni myötä, sillä en olisi muuten varmaan osannut Loopylle hakeakaan. Loopy on ollut minulle todella kotoisa työpaikka, missä on rento ja lämmin työyhteisö. Myös työtehtäväni ovat olleet juuri sellaisia, mitä olin toivonutkin harjoitteluni myötä. Pääsin siis sinne, mihin alanvaihtajana varovasti haaveilinkin pääseväni 🙂

– Kaisa Visamo, palvelumuotoilija, Loopy Oy

Kaisan onnistunut uratarina tukee vahvasti Xamkin näkemystä, että törmäyttämällä eri alojen asiantuntijoita saavutamme uusia ulottuvuuksia. Palvelumuotoilu liittyy vahvasti kaikkeen ohjelmistokehitykseen, ja Kaisan osaaminen on varmasti tuonut paljon uutta lisäarvoa Loopyn palvelukoseptiin. Toinen Loopylle työllistyneistä alumneistamme on graafikko Roosa Volanen.

Lähdin opiskeluaikana mukaan peliprojektiin avoimin mielin ja kiinnostuneena, sillä en tiennyt projektista vielä silloin mitään. Projekti osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi ja opettavaiseksi. Tuli paljon uusia asioita, sillä pelien tekeminen tai edes visuaalisten materiaalien toteuttaminen peliin ei ollut entuudestaan tuttua minulle. Mielestäni ryhmä ja sisäinen kommunikaatio toimi hyvin ja projekti oli työharjoitteluna onnistunut.

Työpaikkana Loopy on osoittautunut erinomaiseksi; työilmapiiri on mukava, avoin ja apua saa aina kun sitä tarvitsee. Minut otettiin heti mukaan erilaisiin asiakasprojekteihin ja olen saanut opetella samalla uusia taitoja, kuten verkkosivujen toteuttamista WordPressiin. Töissä on mukavaa ja tiimityö sujuu erittäin hyvin!

– Roosa Volanen, graafikko, Loopy Oy

Peliohjelmoinnin opiskelija Jens Lötjönen työskenteli opiskelijakavereidensa kanssa applikaatiokehitysprojektin parissa. Kesän 2021 lähestyessä tiimikavereista toinen lähestyi valmistumisvaihetta ja toinen oli siirtymässä kesätöiden pariin.

Jensin työnhaku ei vielä ollut tuottanut tulosta, mutta aktiivinen ote ja yhteistyökumppanimme GoodLife Technology Oy:n pikainen harjoittelijatarve osuivat aikataulullisesti yhteen.

Työskentelyni GoodLifella on ollut sujuvaa ja mukavaa. Meillä on töissä hyvä porukka, jolta saa paljon apua ja ohjeistusta tarvittaessa. Pystyn tekemään töitä hyvin koulun ohessa, koska teen tuntitöitä ja minulla on joustava työaika, jolloin minulle jää aikaa viikosta molemmille, niin töille kuin opinnoillenikin. Saan oppimisen hyödyn lisäksi töistäni hyötyä opinnoissani, esimerkiksi harjoittelun ja projektituntien muodossa, jolloin saan työstäni myös opintopisteitä.

– Jens Lötjönen, peliohjelmoinnin opiskelija, Goodlife Technology Oy

Peliohjelmoinnin insinööri Harto Kuukka työllistyi heti valmistumisensa jälkeen kouvolalaisen Meiän Tukitiimille puolen vuoden projektiin kehittämään hyötypeliä lasten hyvinvoinnin tueksi. Yyhteistyö Xamkin koulutuksen ja TKI-hankkeiden suuntaan on jatkunut aktiivisena myös valmistumisen jälkeen. Harto kokee saaneensa Xamkilta tukea työllistymiseen niin suositusten myötä kuin kontaktien myötä. Lisäksi peliprojektiin hän sai nopeasti testiryhmiä Xamk Game Studion yhteistyön.

Työelämälle yhteistyö opiskelijoiden kanssa tarjoaa usein mahdollisuuden tutkia uusia mahdollisuuksia sekä saada ulkopuolista näkökulmaa yrityksen haasteiden ratkaisuun. Opiskelijalle työelämä- ja TKI-yhteistyö tarjoaa puolestaan loistavan mahdollisuuden kartuttaa osaamista ja tutustua alueen yrityskenttään

Xamk Game Studios – Uudenmaan liiton rahoittamaa hanketta toteutetaan 1.4.2020–31.12.2022.

Read 3/2020: Xamk Game Studios kehitti uudenlaista harjoittelumallia | READ Xamk

Kirjoittanut Maarit Vahvanen

Maarit Vahvanen työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa yrittäjyyden vastuulehtorina ja Xamk Game Studios -hankkeen projektipäällikkönä.